خانه / بهداشت عمومي / مجله ‪ Journal of Clinical Oncology‬ :احتمال مرگ زنان مبتلا به سرطان سينه كه دوستان يا بستگان نزديك معدودي دارند بيشتر از زناني است كه از ارتباطات اجتماعي قويتري برخوردارند.

مجله ‪ Journal of Clinical Oncology‬ :احتمال مرگ زنان مبتلا به سرطان سينه كه دوستان يا بستگان نزديك معدودي دارند بيشتر از زناني است كه از ارتباطات اجتماعي قويتري برخوردارند.

دكتر “كانديس اچ. كرونكه” از دانشگاه كاليفرنيا، در بركلي و سانفرانسيسكو و نويسنده اين مطالعه گفت: “ارتباطات اجتماعي در سرطان سينه حائز اهميت است.

انزواي اجتماعي دسترسي به مراقبتهاي پزشكي به ويژه از ناحيه دوستان و خانواده را كاهش مي‌دهد و اين امر بر عواقب سرطان سينه تاثير مي‌گذارد.

در اين مطالعه اطلاعات مربوط به ‪ ۳‬هزار زن در تحقيق سلامت پرستاران بررسي شد. اين زنان در سال ‪ ۴۶ ،۱۹۹۲‬تا ‪ ۷۱‬سال سن داشتند و طي سالهاي ‪ ۱۹۹۲‬تا ‪ ۲۰۰۲‬سرطان سينه در آنها تشخيص داده شد.

اين زنان پرسشنامه‌هاي دوره‌اي پر كرده بودند كه در آنها مورد ارتباطات اجتماعي‌شان مانند وضع ازدواج و تعداد و دفعات تماس با دوستان و بستگان نزديك و برخورداري از حمايت‌هاي اجتماعي- عاطفي و يا داشتن يك فرد قابل اطمينان و رازدار سوالاتي مطرح شده بود.

تا سال ‪ ۲۰۰۴‬از تعداد ‪ ۲۲۴‬تن زن جان سپردند كه مرگ ‪ ۱۰۷‬تن از آنها ناشي از سرطان سينه بود.

بررسي‌ها نشان داد زناني كه از نظر اجتماعي منزوي هستند از جمله كساني كه دوستان و بستگان كمي دارند و به يك گروه اجتماعي يا مذهبي تعلق ندارند احتمال مرگ در آنها به علل مختلف ‪ ۶۶‬درصد افزايش نشان مي‌دهد و همچنين احتمال مرگ اين افراد بر اثر ابتلا به سرطان سينه دو برابر افرادي است كه روابط اجتماعي قويتري دارند.

طبق اين گزارش، حضور و يا نبود بستگان نزديك، دوستان و فرزندان هر كدام تاثير زيادي بر شانس زنده ماندن اين زنان دارد.

احتمال مرگ زنان مبتلا به سرطان سينه كه دوست يا بستگان نزديك ندارند تقريبا سه يا چهار برابر كساني است كه شمار دوستان و خويشاوندان نزديكشان از ‪ ۱۰‬تن فراتر مي‌رود.

همچنين اين گزارش نشان داد خطر مرگ در زنان مبتلا به سرطان سينه فاقد فرزند شش برابر زناني است كه دستكم شش فرزند در قيد حيات دارند.

اين يافته‌ها نشان مي‌دهد زنان مبتلا به سرطان سينه بايد بدانند وجود اطرافيان مي‌تواند شانس زنده ماندن آنها را افزايش دهد.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره اول مارس سال ‪ ،۲۰۰۶‬مجله ‪ Journal of Clinical Oncology‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …