خانه / اخبار پرستاری / معاون سازمان نظام پرستاري ایران: كشور ما در زمينه پرستاري فاصله زيادي تا رسيدن به افق سلامتي دارد

معاون سازمان نظام پرستاري ایران: كشور ما در زمينه پرستاري فاصله زيادي تا رسيدن به افق سلامتي دارد

معاون پشتيباني سازمان نظام پرستاري با بيان اين كه كشور ما يك سوم استانداردهاي دنيا پرستار دارد، گفت: كشور ما در زمينه پرستاري فاصله زيادي تا رسيدن به افق سلامتي دارد.

محمد شريفي مقدم ، با بيان اين كه سلامتي به معناي فقدان بيماري نيست، اظهار كرد: سلامتي به معناي توانايي در مقابل با همه عوامل است كه هماهنگي زندگي انسان را در هم مي‌آميزد.

وي با تاكيد بر اين كه براي رسيدن به سلامتي در جامعه به همكاري و مشاركت مردم نيازمنديم، افزود: نبايد سلامت را در چارچوب بيمارستان‌ها ديد زيرا سلامتي در تمامي سطوح مختلف جامعه وجود دارد.

شريفي مقدم با بيان اين كه بايد ديد سلامت محور در جامعه حاكم باشد، گفت: ديد بيمار محور سبب خواهد شد كه بسياري از بودجه‌هاي بهداشتي – درماني در تجهيزات پزشكي صرف شود كه عده‌اي از مردم به دليل دوري از مركز از استفاده از اين اقدامات بي بهره مي‌شوند.

وي ريشه‌كن كردن فقر در جامعه را يكي از عوامل مؤثر در ارتباط با سلامتي عنوان كرد و افزود: متاسفانه در دنيا بسياري از افراد زير خط فقر زندگي مي‌كنند كه براي تهيه مواد غذايي اوليه خود با مشكل روبرو هستند كه از بين بردن اين فقر مي‌توان از سوء تغذيه جلوگيري كرد.

شريفي مقدم با بيان اين كه نگاه دولتمردان در كشور به سلامت بايد تغيير كند، اظهار كرد: ‌نگاه به سلامت بايد بسيار وسيع و عمومي شود و در سياست‌هاي سطح كلان حكومتي ديده شود تا با تغيير سياست‌ها شاهد برقراري عدالت و سلامت در جامعه باشيم.

وي تصريح كرد: براي رسيدن به عدالت در سيستم بهداشتي و درماني در زمينه پرستاري بايد تعداد پرستاران در كشور حداقل دو برابر تعداد فعلي افزايش يابد.

معاون پشتيباني سازمان نظام پرستاري با تاكيد بر اين كه مردم از خدمات پرستاري در سطح اول و سوم محروم