خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪surgery‬ ‪” cardiac‬ :سن اهداكنندگان عضو تفاوت چنداني در نتيجه عمل پيوند قلب ندارد.

مجله “‪surgery‬ ‪” cardiac‬ :سن اهداكنندگان عضو تفاوت چنداني در نتيجه عمل پيوند قلب ندارد.

تحقيقات نشان مي‌دهد سن اهداكنندگان عضو تفاوت چنداني در نتيجه عمل پيوند قلب ندارد.

به گفته محققان نتايج عمل پيوند قلب از اهداكنندگان سالمي كه بالاي ‪۵۰‬ سال سن دارند نظير پيوند قلب ازدهندگان جوانتر است.

 محققان دانشگاه آلبرتا با مقايسه قلب‌هاي پيوندي از اهداكنندگان زير ‪ ۵۰‬سال و بالاي ‪ ۵۰‬سال دريافتند به ازاي هر ‪ ۱۰‬سال افزايش سن شانس زنده ماندن بيماراني كه قلب‌هاي پيرتر دريافت كرده‌اند ‪ ۵۸‬درصد است. اين ميزان در مورد بيماراني كه قلب‌هاي جوانتر دريافت مي‌كنند ‪ ۵۹‬درصد است.

محققان ‪ ۳۳۸‬پيوند قلب بزرگسالان را كه در بيمارستان دانشگاه آلبرتا طي سالهاي ‪ ۱۹۸۸‬تا ‪ ۲۰۰۲‬انجام شده بود بررسي كردند. ‪ ۲۸۴‬تن از اين بيماران از اهداكنندگان زير ‪ ۵۰‬سال و ‪ ۵۴‬درصد از اهداكنندگان بالاي ‪۵۰‬ سال قلب پيوندي دريافت كردند.

دكتر شاوهوآ وانگ مي‌گويد خطر مرگ طي يك ماه بعد از عمل در دريافت كنندگان قلب‌هاي پير بيشتر بود و ديابت قبل از پيوند نقش مهمي در شانس بقاي بيماران داشت. اما نتايج درازمدت در دو گروه مشابه هم بود.

در حال حاضر ساليانه ‪ ۲۵‬درصد بيماراني كه در فهرست انتظار دريافت قلب هستند در اثر كمبود عضو اهدايي جان خود را از دست مي‌دهند. غالبا سن در حذف نام اهداكنندگان بالقوه نقش دارد.

مشروح اين مطالعه در شماره ماههاي مارس و آوريل مجله “‪surgery‬ ‪” cardiac‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …