خانه / اخبار علوم پايه / يك گروه از پژوهشگران در دانشگاه بهداشت و علوم اروگون :شناخت تازه‌اي از نحوه عمل سلولهاي عصبي ‪۸۴/۰۶/۲۲‬

يك گروه از پژوهشگران در دانشگاه بهداشت و علوم اروگون :شناخت تازه‌اي از نحوه عمل سلولهاي عصبي ‪۸۴/۰۶/۲۲‬

شناخت تازه‌اي از نحوه عمل سلولهاي عصبي ‪۸۴/۰۶/۲۲‬

يك گروه از پژوهشگران در دانشگاه بهداشت و علوم اروگون در تحقيقات خود بر روي سلولهاي عصبي مخصوص انتقال اطلاعات شبكيه چشمها، به اين نكته پي برده‌اند كه پيامهاي الكتريكي ناشي از محركهاي نوري كه به شبكيه مي‌تابد مي توانند در ترازي متفاوت از آنچه كه تاكنون شناخته شده، ايجاد شوند.

تارچه هاي پرتوپلاسمي ياخته هاي عصبي مربوط به گره هاي يا عقده هاي عصبي در شبكيه چشم داده هاي ورودي را از ديگر سلولهاي عصبي موجود در شبكيه دريافت مي‌كنند.

دانشمندان تاكنون بر اين باور بوده‌اند كه دسته اخير از سلولهاي شبكيه در سلولهاي بدني يا سلولهاي سوماتيك تركيب مي‌شوند و وظيفه كنترل پيامهاي الكتريكي را در اكسونها يا محل اتصالات نرونهاي عصبي به انجام مي‌رسانند.

اما رانلد تايلور و همكارانش از دانشگاه بهداشت و علوم در اروگون در مقاله اي در نشريه علمي “نيورون ‪ “Neuron‬گزارش كرده‌اند كه زماني كه راه اين پيامهاي الكتريكي را سد كرده‌اند متوجه شده‌اند كه در پاسخ به نوري كه به شبكيه مي‌تابد، پيامهاي الكتريكي كوچكتري در رشته‌هاي بهم پيوسته تارچه هاي پرتوپلاسمي به وجود مي‌آيد.

به اعتقاد اين محققان اين پديده حكايت از آن دارد كه برخي از سلولهاي متعلق به گره‌ها يا عقده هاي عصبي به نحو مستقل از سلولهاي بدني شبكيه از توانايي رديابي محركهاي نوري برخوردارند.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …