خانه / اخبار پرستاری / رتبه استرس شغلی پرستاری و مامایی ۵/۶ است

رتبه استرس شغلی پرستاری و مامایی ۵/۶ است

پرستاران و ماماهای سازمان تامین اجتماعی سال گذشته در كنگره سراسری «مدیریت بحران» موضوع استرس های شغلی و بهداشت روان در پرستاری و مامایی را به عنوان موضوع هفتمین كنگره كه دیروز برگزار شد، انتخاب كردند. اینكه نرخ استرس آمیز بودن شغل پرستاری از یك تا ۱۰ دارای امتیاز ۵/۶ است، ضرورت انتخاب این عنوان را تایید می كند. قرار است با استناد به نتایج علمی این كنگره در مدیریت و سیاستگزاری های بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی برای كاهش استرس های شغلی پرستاران و ماماها تغییراتی حاصل شود. به گفته دكتر محمدحسین بهزادمقدم مدیركل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی و رئیس كنگره و مطابق با دستاوردهای كنگره های قبلی كه با موضوع «مدیریت بحران» و قبل تر كه «اورژانس های پرستاری و مامایی» بود سازمان تامین اجتماعی توانسته در زلزله بم موفق ترین ارگان كشوری باشد و به عنوان دستاورد كنگره دو سال قبل ۴۰ بیمارستان تامین اجتماعی توانسته در سه سال گذشته جزء اورژانس های استاندارد قرار گیرد. در حال حاضر ۷۵ بیمارستان تامین اجتماعی، ۱۰ هزار تخت بستری و بالغ بر ۲۷۰ درمانگاه را ۴۰ هزار نیرو در بخش درمانی اداره می كنند كه از این میزان ۱۲ هزار نفر پرستار و ماما هستند. به گفته مقدم سال ۸۳ بیش از ۷۵۰ هزار بیمار در بخش های بیمارستان های تامین اجتماعی بستری شدند. در این كنگره ۲۴ مقاله خوانده شده، چهار سخنرانی جامع و یك میزگرد علمی برگزار می شود.دكتر مقدم در این كنگره در بخشی از سخنان خود گفت: «یك فهرست درمانی دارای چهار محور است؛ اول نیروی انسانی سالم و آموزش دیده، دوم وجود فضای فیزیكی مناسب، سوم تجهیزات پزشكی برای پشتیبانی تیم و چهارم گردش كار مناسب برای ارائه خدمات درمانی. و در بحث نیروی انسانی و گردش كار بیش از ۵۰ درصد از فعالیت های درمانی را پرستاران و ماماها انجام می دهند.»مقدم سه هدف اصلی سازمان را رضایتمندی بیمار و همكاران دانست ضمن اینكه اگر همكاران خود را راضی نگه داریم رضایتمندی بیرونی برای ما كسب نمی شود. هدف دیگر رعایت استانداردهای علمی و تخصصی در زمینه درمان و دیگری افزایش توانمندی های فوق تخصصی و هر روز بهتر از دیروز بودن است. كار پرستاران از دو جهت مشكل است یكی اینكه بیمار نیازمند توجه و خدمات درمانی است درحالی كه عمده بیماران ما افراد كم درآمد و بیشتر از خانواده های كارگری هستند بنابراین نیازمند توجه بیشتر هستند.مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگار شرق در این باره كه سازمان تا به حال برای كاهش استرس های شغلی چه كارهایی انجام داده است گفت: «مهمترین بحث ، بحث آموزش ها است كه در حال حاضر ما آن را مدون كرده ایم. مهمترین كاری كه باید انجام شود انتقال اطلاعات علمی به روز به نیروها است.
یكی از بحث های مطرح، مدیریت استرس است كه سرپرستار وظیفه دارد مدیریت استرس كند و بحث دیگر ایجاد رضایتمندی شغلی در جهت رعایت حقوق پرستار، روابط كاری او با همكاران و مدیریت بخش او و كاهش تنش ها در این روابط است.»وی در پاسخ به اینكه آیا برآوردی از رضایتمندی شغلی پرستاران و ماماها در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، گفت: «آماری نداریم. فقط تعداد زیاد متقاضیان شركت در آزمون های استخدامی سازمان می تواند تا حدودی مبنا قرار گیرد.»كمبود نیرو به عنوان یكی از عوامل استرس زا است كه مقدم درباره آن گفت: «شرایط ما با استانداردها منطبق است در حال حاضر ما به ازای هر تخت بیمارستانی ۹/۰ تا ۴/۱ نیرو داریم. البته در بعضی بخش ها مثل ICU و اورژانس به دلیل حجم كار زیاد امكان افزایش فشار كار بر نیروها وجود دارد.»وی درباره تجهیزات و امكانات مناسب به عنوان یكی از عوامل محیطی استرس زا گفت: «تجهیزات ما منطبق بر استانداردهای جهانی است به طوری كه از ۷۵ بیمارستان ما ۶۰ بیمارستان رتبه یك را از وزارت بهداشت و درمان دارد. و از این ۶۰ تا شش بیمارستان عنوان درجه یك یعنی عالی را دارا هستند.» اینكه سال دیگر در كنگره هشتم تا چه حد بتوانیم از یافته های كنگره هفتم برای كاهش استرس شغلی پرستاران استفاده كنیم نكته ای است كه دكتر مقدم درباره آن معتقد است: «به طور قطع از پله ای كه امروز هستیم بالاتر خواهیم بود

پایگاه اطلاع رسانی پرستار و پرستاری

همچنین بررسی کنید

درمان زخم یا ترک نوک پستان

دلیل اصلی زخم نوک سینه می تواند جویده شدن آن توسط لثه های نوزاد باشد. …

چرا نوک سینه برخی مادران فرورفته است ؟

به دلیل مسایل ژنتیکی. سر سینه اکثر افراد در اثر تحریک شدن کاملا بیرون می …