خانه / اخبار اجتماعي / سازمان بيمه خدمات درماني ایران 14برابر وجه دفترچه بيمه از روستائيان دريافت كرده است

سازمان بيمه خدمات درماني ایران 14برابر وجه دفترچه بيمه از روستائيان دريافت كرده است

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني در پاسخ به برخي اظهارات نمايندگان مجلس مبني بر اينكه اين سازمان، 14برابر وجه دفترچه بيمه روستائيان دريافت كرده است، گفت: اين سازمان هيچگونه وجه اضافه‌اي دريافت نكرده است.

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني ایران گفت که ، دريافت وجه اضافه‌ بابت دفترچه بيمه روستائيان صحت ندارد

ابوالقاسم موسوي گفت: دريافت وجه به ازاي صدور دفترچه بيمه روستائيان و عشاير در قانون برنامه بودجه در سال 84 مشخص شده بود اما از آنجا كه بودجه اي براي عمليات ستادي طرح صدور دفترچه ديده نشده بود، در نتيجه سازمان بيمه خدمات درماني، رقم جديدي را تنظيم و تصويب كرد.
وي در ادامه گفت: بر اساس مصوبه سازمان بيمه خدمات درماني به ازاي هر نفر روستايي در برابر صدور دفترچه بيمه در روستاهاي برخوردار ماهانه 220 تومان و در روستاهاي محروم 700 تومان و براي مددجويان كميته امداد و بهزيستي نيز هزينه دفترچه بيمه رايگان اعلام شد.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني اظهار داشت: دريافت وجه براي صدور دفترچه بيمه فقط براي اولين بار و يك بار بوده و امسال هيچ وجهي از روستائيان بابت اين امر دريافت نمي‌شود.
موسوي در ادامه افزود: صبح امروز در مجلس و كميسيون اجتماعي گزارش مفصلي از روند بيمه درمان روستائيان و عشاير ارائه شد و لوح تقديري براي اجراي خوب اين طرح اعطا شد.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني تصريح كرد: هر دو ماه يك بار گزارش مفصلي از روند پيشرفت بيمه درمان روستائيان به كميسيون هاي اجتماعي و بهداشت و درمان مجلس توسط اين سازمان ارائه مي‌شود.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …