خانه / اخبار پرستاری / امن ترين شغل! *** در آمريكا و سراسر جهان تقاضا برای پرستاران زياد است

امن ترين شغل! *** در آمريكا و سراسر جهان تقاضا برای پرستاران زياد است

انجی لطيف

برای بيشتر افراد در آمريكا و سراسر جهان، امنيت شغلی يك نگرانی دائم است. برای برندا برينكلی، امنيت شغلی هيچ وقت موضوعی نگران كننده ای نبوده است. او به عنوان يك پرستار حرفه ای با 12 سال سابقه کار، هميشه می تواند مطمئن باشد كه شغلی دارد. برينكلی، مسئول استخدام مركز بهداشت سربازان قديمی فلوريدای شمالی/ جورجيای جنوبی در فلوريدا می گويد، “وقتی پرستار شديد، هر كجا كه باشيد، كار پيدا می كنيد. در شغل پرستاری، بيكاری وجود ندارد.”

در سراسر جهان، در میان همه شغل های مربوط به مراقبت های بهداشتی، تعداد پرستاران از همه افراد دیگر بیشتر است و انتظار می رود تقاضا برای آن رو به افزايش باشد: پيش بينی می شود كه پرستاری بيشترين تعداد شغل های جديد را در سال های آتی داشته باشد. وليکن، اكنون بيش از هر زمان ديگری كمبود پرستار وجود دارد؛ تقاضا برای پرستاران در ايالات متحده و ديگر كشورها بسيار است. اداره آمار نيروی كار پيش بينی می كند كه شغل پرستاری با یک ميليون پرستار جديد و جايگزين تا سال 2010، در هر حوزه كاری اين شغل، بيشترين رشد شغلی را در چند سال آينده در آمريكا خواهد داشت. وزارت بهداشت و خدمات انسانی رقم بالاتری را اعلام كرده و پيش بينی می كند كه 4/1 ميليون پرستار ديگر تا سال 2010 در ايالات متحده مورد نياز است.

برای افراد ماهر در این رشته، اينجا فرصت بی نظيری وجود دارد. اداره آمار نيروی كار و وزارت بهداشت و خدمات انسانی پيش بينی می كنند كه كمتر از نيمی از پرستاران مورد نياز جدید، در بازار كار موجود خواهند بود و اين خود بدين معناست كه در واقع صدها هزار شغل اشغال نشده وجود خواهد داشت. در تائيد اين مطلب، انجمن بيمارستان آمريكا اعلام می كند كه اخيرا نرخ سمت های خالی در بيمارستان های ايالات متحده 13 درصد است.

چرا در حال حاضر، 2 ميليون پرستار حرفه ای موجود در ايالات متحده كافی نيستند؟ اول اينكه امروزه، بسياری از پرستاران در نيروی كاری به سن بازنشستگی رسيده اند. در عين حال، مدارس پرستاری آمريكا تا كنون در ميزان ثبت نام با ركود مواجه بوده اند. رابرت روستر، مدير روابط عمومی انجمن آمريكايی كالج های پرستاری می گويد، “قبل از سال 2001، ثبت نام برای شش سال متوالی كاهش داشت.”

بسياری از كارآموزی ها كافی نيستند. بودجه كافی به آموزش و كارآموزی پرستاران اختصاص داده نشده است؛ بنابراين مدارس پرستاری، پرستارهای كمتر با كارآموزی كمتر تربيت می كنند.

فناوری، تقاضا برای پرستاران را افزايش می دهد. همچنانكه راه درمان بيماری های بيشتری كشف می شود و ميزان مراقبت های پيشگيری کننده از بيماری افزايش می يابد، به پرستاران بيشتری نياز خواهد بود. همچنين بيشتر بيماری ها به صورت سرپايی مداوا خواهند شد كه وجود نسل جديدی از پرستاران را ايجاب می كند. به علاوه اولين نسل فرزندان دوران پر زاد و ولد پس از جنگ جهانی، پا به سن 60 سالگی می گذارند و هر چه پيرتر می شوند، بيشتر به پرستارها نياز دارند، به خصوص هر چه برنامه های ياری رسانی و افراد نيازمند اين گونه كمك ها بيشتر می شوند. برخی ديگر به پرستارانی نياز خواهند داشت كه از آنها در خانه مراقبت كنند.

كمبود
دكتر سامر عبدل مجيد، يك پزشك مصري- آمريكايی از بيمارستان فرانكلين اسكوئر در بالتيمور، بيان می دارد كه مشكل فقط كمبود پرستاران نيست: مسئله مبرم ديگر اين است كه پرستاران به جای كار كردن به عنوان كارمند تمام وقت در بيمارستان ها، بيشتر به موسسات روی می آورند. پرستاری در يك موسسه، به ايشان برنامه كاری انعطاف پذيرتر می دهد و كار نيمه وقت به اندازه كار تمام وقت به عنوان يك كارمند، توانفرسا نيست. امروزه حدود 25 درصد از پرستاران، كمتر از 40 ساعت در هفته كار می كنند.

دكتر عبدل مجيد می گويد، “شغل پرستاری واقعا شغل خوش آيندی نيست. بيشتر پرستاران مايل نيستند به عنوان كارمند به شغل پرستاری بپردازند، زيرا بيش از حد كار می كنند، به اندازه كافی حقوق نمی گيرند و انعطاف لازم در زمان بندی كاری شان وجود ندارد.”

حقوق پايين، برای آنهايی كه علاقمند به فعاليت در شغل پرستاری هستند، اگر باعث دست كشيدن از كار نشود، يكی از موضوعاتی است كه از آن شكايت دارند. زمانی، پرستاری يكی از بالاترين حقوق ها برای زنان را به همراه داشت، اما امروزه موقعيت بسيار متفاوت است. اكنون زنان می توانند تقريبا در هر حوزه كاری فعاليت داشته باشند و به اندازه پرستاری – يا حتی بيشتر از آن – درآمد داشته باشند.

هر چند، ممکن است به زودی تقاضای روز افزون و بی سابقه برای پرستاران موجب بالا رفتن ميانگين حقوق و جذب پرستاران بيشتر به اين حوزه كاری و پست كارمندی شود. برينكلی می گويد، “ما هيچ افزايشی در ميزان حقوق ها مشاهده نكرده ايم، اما احتمالا اوضاع تغيير می كند. بيمارستانها سعی دارند در دادن پاداش و مشوق های لازم از يكديگر سبقت بگيرند.”

تعداد زيادی پرستار از خارج از كشور به ايالات متحده آمده اند تا موقعيت را مساعدتر سازند. اگرچه، گاهی اوقات مشكلات به دنبال آن می آيند. دكتر عبدل محيد می گويد، “پرستاران خارجی در ايالات متحده تربيت نشده اند و به همين دليل اشتباهات بسياری رخ می دهد. همچنين منحنی يادگيری و زمان كارآموزی نيز وجود دارد و اين عوامل باعث تاخير در نتايج فوری می شود. عليرغم همه اينها، اين افراد مايلند در نوبت های كاری خسته كننده كار كنند و بسيار از حقوق خود راضی هستند.”

اما با همه اين تفاصيل، حوزه كاری پرستاری چيزی بيش از حقوق آن است. برينكلی می گويد، “جنبه مراقبت، بسيار مهم است. اين شغل، شغلی نيست كه به خاطر پول آن را انجام بدهی. بايد آن را دوست داشته باشی. بايد مراقب ديگران باشی – روزهای پرستاران روزهای سختی است.”

پایگاه اطلاع رسانی پرستار و پرستاری

همچنین بررسی کنید

قانون كاهش ساعات كار پرستاران در گيرودار تصميمات دولت و مجلس ایران قرار دارد

جلسه مشترك رياست جمهوري ، مجلس، وزارت بهداشت و نظام پرستاري براي تعيين تكليف نهايي …

معاون فنی سازمان نظام پرستاری کشور ایران از تدوين تعرفه خدمات پرستاری خبر داد

 ‘صدیقه سالمی ‘ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با …