خانه / اخبار پرستاری / ‘والدين از بچه های زشت غفلت می کنند’

‘والدين از بچه های زشت غفلت می کنند’

همواره فرض بر اين بوده است که پدر و مادرها بچه های خود را جذاب تصور می کنند، اما پژوهشگران کانادايی ادعا می کنند که رفتار آنها با کودکانی که “زشت” تلقی می شوند متفاوت است.

گروهی از محققان دانشگاه آلبرتا ميزان دقت و توجه والدين برای اطمينان از ايمنی فرزندانشان هنگام خريد در فروشگاه ها را بررسی کردند.

آنها ادعا می کنند که احتمال غفلت پدر و مادر از کودکانی که جذابيت کمتری دارند بيشتر است.

اما ساير کارشناسان هشدار داده اند که اين يافته ها مورد تاييد ساير تحقيقات مشابه در اين زمينه نيست.

اعضای تيم تحقيق، 426 خانواده با فرزندانی دو تا پنج ساله را برای مدت 10 دقيقه در يک سوپرمارکت دنبال کردند.

آنها اين موضوع را که آيا کودکان با کمربند ايمنی به چرخ خريد بسته شده اند يا خير و دفعاتی که کودک فرصت پيدا می کند برای بيش از سه متر از والدين دور شود بررسی کردند.

همچنين مقياسی 10 نمره ای از ميزان جذابيت اين گروه از کودکان تهيه شد.

محققان دريافتند که تنها 2/1 درصد “غيرجذاب ترين” کودکان با کمربند ايمنی بسته شده بودند، درحالی که 3/13 درصد از جذاب ترين کودکان کمربند ايمنی داشتند.

بچه های به اصطلاح “غيرجذاب” نيز بيش از ساير کودکان فرصت فاصله گرفتن از والدين را پيدا کردند.

‘خطرناک’

دکتر اندور هارل، که اين تحقيقات را هدايت کرده است، گفت که يافته های او مورد استقبال والدين قرار نگرفته است.

وی گفت: “اکثر مردم از اين مساله که ميزان جذابيت حتی به عنوان يک عامل محاسبه شود برآشفتند. به نظر آنها جذابيت اصلا در ميزان مراقبت از کودک تاثيری ندارد.”

“اگر به آنها پرسشنامه ای بدهيد می گويند ‘نه چنين نيست، من همه بچه هايم را دوست دارم و براساس جذابيت عليه آنها تبعيض قائل نمی شوم’.”

اما دکتر هارل افزود: “نتيجه گيری کلی تحقيقات ما اين است که مردم در عمل چنين می کنند.”

وی گفت اين موضوع احتمالا توضيحی داروينی دارد، به اين معنی که والدين به طور ناخودآگاه توجه بيشتری به فرزندان جذاب نشان می دهند زيرا آنها حامل بهترين مواد ژنتيکی هستند.”

او گفت: “جذابيت به عنوان عامل پيش بينی رفتار، به خصوص رفتار والدين، از مدت ها قبل مطرح بوده است.”

اما دکتر نيک بارلو، از انجمن روانشناسی بريتانيا، گفت که ارزيابی ميزان جذابيت يک امر ذهنی است.

وی گفت: “زيبايی به اين که بيننده چه کسی است بستگی دارد. اگر به بچه هايی که کمی عقب مانده يا لب شکری هستند نگاه کنيد، می بينيد که والدين اغلب بيش از حد از آنها مراقبت می کنند، بنابراين اينجا هيچ نشانی از طرد کودک به چشم نمی خورد.”

“اين گزارش خطرناک است زيرا مردم درباره تولد بچه هايی که به لحاظ ژنتيکی طراحی شده اند حرف می زنند. اگر مراقب نباشيم، دانشمندان به جستجوی ژن های برجستگی گونه يا چشمان آبی برخواهند آمد.”

همچنین بررسی کنید

چرا نوک سینه برخی مادران فرورفته است ؟

به دلیل مسایل ژنتیکی. سر سینه اکثر افراد در اثر تحریک شدن کاملا بیرون می …

مشکل نوك پستان صاف و فرورفته و شیردهی

درمان نوک سینه صاف پیش از تولد نوزاد، مثل تمرینات کششی براي بیرون کشیدن نوك …