خانه / اخبار اجتماعي / والدين سيگاری فرزند دختر خواهند داشت

والدين سيگاری فرزند دختر خواهند داشت

دانشمندان با انجام يک پژوهش جديد نشان داده اند که والدينی که پيش و پس از مقطع حاملگی سيگار می کشند، به احتمال بيشتر صاحب فرزند دختر می شوند.

نسبت تولد نوزادان پسر به دختر طی چند دهه اخير به طرز چشمگيری کاهش يافته است و برخی از دانشمندان اشاره می کنند که ممکن است آلودگی محيط زيست عامل اين مساله باشد.

ادعا می شود که عوامل سمی در محيط زيست می تواند سيستم توليد مثل مردان را تحت تاثير قرار دهد.

آخرين مطالعه در اين زمينه بر اين مساله دلالت دارد که کشيدن سيگار يا می تواند به سلول های اسپرم مرد صدمه بزند يا شانس قرار گرفتن نطفه مذکر در رحم زن را از بين ببرد.

اين مطالعه که در نشريه “لنست” چاپ شده است، تولد و جنسيت 11800 نوزاد در ژاپن و دانمارک را طی يک دوره هفت ماهه ثبت کرده است.

در اين بررسی از مادرها درباره مصرف سيگار توسط خود آنها و همسرانشان در مقطع باردار شدن سوال شد. اين مقطع از سه ماه پيش از آخرين مورد عادت ماهانه تا زمان تاييد حاملگی را دربرمی گرفت.

نسبت تولد نوزادان پسر به دختر برای سه گروه مختلف محاسبه شد.

گروه اول شامل مردان و زنانی بود که سيگار نمی کشيدند، گروه دوم والدينی که هر روز تا 20 سيگار می کشيدند و گروه سوم آنهايی که روزی بيش از 20 سيگار می کشيدند.

اين بررسی نشان داد که نسبت تولد نوزادان پسر به دختر، با افزايش مصرف سيگار توسط پدرها و مادرها کاهش يافت.

در مورد والدينی که هيچ کدام سيگار نمی کشيدند، نسبت پسرها به دخترها يک و بيست و يک صدم (21/1) بود.

با اين حال اين نسبت در مورد پدر و مادرهايی که هر کدام روزی بيش از 20 سيگار می کشيدند به هشتاد و دو صدم (82/0) پسر به يک دختر، کاهش يافت.

در ميان والدينی که در مادر سيگاری نبود اما پدر روزی بيش از 20 سيگار می کشيد، نسبت تولد فرزند پسر به دختر نود و هشت صدم (98/0) درصد بود.

آسيب پذيری اسپرم ها

دکتر “کلاوس يدينگ اندرسون” از بيمارستان دانشگاه “کپنهاگ” يکی از اعضای گروه تحقيق است.

او گفت: “ما دريافته ايم که سلول اسپرم مردانه از مصرف سيگار آسيب می پذيرد. شايد هم کشيدن سيگار، روند کاشته شدن اسپرم مردانه در رحم زن را تحت تاثير قرار می دهد.”

پروفسور “ان گرت بايسکوف” همکار دکتر اندرسون گفت: “فرضيه عملی ما اين است که حساسيت آن دسته از سلول های اسپرم که کروموزوم Yرا منتقل می کنند و مسوول تولد نوزادان پسر هستند، در مقابله تغييرات نامطلوب ناشی از مصرف سيگار، بيش از سلول های اسپرم ناقل کرموزوم X است.”

“سلول های اسپرم ايگرگ که به اين ترتيب دستخوش قرار گرفته باشند، ممکن است کمتر به باروری بينجامند يا جنين های ضعيف تر و غيرقابل دوام تری توليد کنند.”

تحقيقهای ديگر نشان داده است که خلبانان جت های نظامی نيز، بيشتر صاحب فرزند دختر می شوند.

اين موضوع همچنين در مورد غواصانی که هفته ای بيش از 20 ساعت غواصی می کنند صادق است.

با اين حال، آمارها حاکی است که در سطح جهان تعداد تولد نوزادان پسر بيش از نوزادان دختر است، اما دخترها از نرخ بقای بالاتری برخوردارند.

همچنین بررسی کنید

چرا نوک سینه برخی مادران فرورفته است ؟

به دلیل مسایل ژنتیکی. سر سینه اکثر افراد در اثر تحریک شدن کاملا بیرون می …

مشکل نوك پستان صاف و فرورفته و شیردهی

درمان نوک سینه صاف پیش از تولد نوزاد، مثل تمرینات کششی براي بیرون کشیدن نوك …