خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در خصوص پذیرفته شدگان آزمون دستیاری

اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در خصوص پذیرفته شدگان آزمون دستیاری

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت کشور ایران در خصوص پذیرفته شدگان سی و هشتمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، متن این اطلاعیه به این شرح است :

1 – كليه پذيرفته شدگان سي و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي موظف به مراجعه به دانشگاه محل پذيرش و انجام مراحل ثبت نام از تاريخ 18/4/1390 لغايت 29/4/1390 مي باشند.
2 – كليه پذيرفته شدگان، در هنگام ثبت نام مي بايست با توجه به سهميه پذيرش خود اصل مدارك لازم جهت استفاده از سهميه مربوطه را براساس مندرجات راهنماها ودستور العمل هاي مرتبط به دانشگاه محل پذيرش ارائه نمايند. نوع سهميه پذيرش به دانشگاههاي علوم پزشكي محل آموزش اعلام مي گردد.
3 – شروع به آموزش كليه پذيرفته شدگان مرحلة اصلي آزمون پذيرش دستيار تخصصي در تاريخ 1/6/1390 خواهد بود.
تبصره1: شروع به آموزش دانشجويان پزشكي كه با استفاده از مقررات رتبه هاي برتر، استعدادهاي درخشان، قانون تسهيل ازدواج جوانان و ….، مشروط به اتمام دورة آموزش پزشكي عمومي تا تاريخ 31/6/1390، مجاز به شركت و پذيرش در آزمون مذكور گرديده اند، در تاريخ 1/7/1390 خواهد بود.
تبصره 2: شروع به آموزش پذيرفته شدگان آزمون كه مطابق مقررات ملزم به ادامه انجام خدمات قانوني خود تا پايان شهريور ماه 1390 مي باشند تاريخ 1/7/1390 خواهد بود.
4 – عدم ثبت نام در موعد مقرر و يا عدم شروع به آموزش در مواعيد اعلام شده در بند 3 به منزله انصراف قطعي پذيرفته شده محسوب مي شود.
5 – كليه شركت كنندگان در آزمون كه انتخاب رشته نموده اند و در مرحلة اصلي پذيرش پذيرفته نگرديده اند در صورت عدم تمايل به شركت در مراحل جايگزين مي بايست مراتب را از طريق سايت اينترنتي http://sanjeshp.ir از تاريخ 1/5/1390 لغايت 12/5/1390 اعلام نمايند.
توجه: پذيرفته شدگان در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد و تهران جهت مطلع شدن از مدارك مورد نياز ثبت نامي و ساير اطلاعات مرتبط به سايت اينترنتي دانشگاه مذكور مراجعه نمايند./

همچنین بررسی کنید

جوش ها را فشار دهید بهتر است یا اینکه آنها را رها کنید؟

بسیاری از افراد برای از بین بردن سریع جوش های صورت از روش ترکاندن استفاده …

ابتلای 5 میلیون ایرانی به دیابت نوع «2»

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون نفر در کشور مبتلا …