اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در خصوص پذیرفته شدگان آزمون دستیاری

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت کشور ایران در خصوص پذیرفته شدگان سی و هشتمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، متن این اطلاعیه به این شرح است :

۱ – کلیه پذیرفته شدگان سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی موظف به مراجعه به دانشگاه محل پذیرش و انجام مراحل ثبت نام از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۰ لغایت ۲۹/۴/۱۳۹۰ می باشند.
۲ – کلیه پذیرفته شدگان، در هنگام ثبت نام می بایست با توجه به سهمیه پذیرش خود اصل مدارک لازم جهت استفاده از سهمیه مربوطه را براساس مندرجات راهنماها ودستور العمل های مرتبط به دانشگاه محل پذیرش ارائه نمایند. نوع سهمیه پذیرش به دانشگاههای علوم پزشکی محل آموزش اعلام می گردد.
۳ – شروع به آموزش کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی آزمون پذیرش دستیار تخصصی در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۰ خواهد بود.
تبصره۱: شروع به آموزش دانشجویان پزشکی که با استفاده از مقررات رتبه های برتر، استعدادهای درخشان، قانون تسهیل ازدواج جوانان و ….، مشروط به اتمام دوره آموزش پزشکی عمومی تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۰، مجاز به شرکت و پذیرش در آزمون مذکور گردیده اند، در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۰ خواهد بود.
تبصره ۲: شروع به آموزش پذیرفته شدگان آزمون که مطابق مقررات ملزم به ادامه انجام خدمات قانونی خود تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰ می باشند تاریخ ۱/۷/۱۳۹۰ خواهد بود.
۴ – عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در مواعید اعلام شده در بند ۳ به منزله انصراف قطعی پذیرفته شده محسوب می شود.
۵ – کلیه شرکت کنندگان در آزمون که انتخاب رشته نموده اند و در مرحله اصلی پذیرش پذیرفته نگردیده اند در صورت عدم تمایل به شرکت در مراحل جایگزین می بایست مراتب را از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۰ لغایت ۱۲/۵/۱۳۹۰ اعلام نمایند.
توجه: پذیرفته شدگان در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تهران جهت مطلع شدن از مدارک مورد نیاز ثبت نامی و سایر اطلاعات مرتبط به سایت اینترنتی دانشگاه مذکور مراجعه نمایند./

همچنین بررسی کنید

استفاده از کفش طبی می تواند به سالم ماندن قلب انسان کمک کند

حتما شنیده اید که پا قلب دوم انسان است و مراقبت و راحتی آن از …

همه چیز درباره افراد فاقد شرایط واکسن کرونا

واکسن های ویروس کرونا در حال حاضر در مورد بزرگسالان در سنین مختلف و همچنین …