نشریه آمریکایی بهداشت عمومی : چاقی ‘خطر مرگ در تصادفات رانندگی را افزایش می دهد’

نشریه آمریکایی بهداشت عمومی، یک گزارش تحقیقاتی را انتشار داده که درآن نتیجه گیری شده در تصادفات اتومبیل، احتمال کشته شدن رانندگان مردی که بسیار چاق هستند بیشتر است.

تهیه کنندگان گزارش همچنین معتقدند که در اثر مشکلات مرتبط با چاقی توانایی شخص برای بهبودی کاهش می یابد.

ولی در عین حال این نتیجه گیری هم به عمل آمده که در حین تصادف، اندکی اضافه وزن برای رانندگان مرد ، می تواند به نفع آنان تمام شده و نوعی ضربه پذیری به آنان بدهد.

یافته های تهیه کنندگان گزارش بر اساس اطلاعات درباره ۲۲ هزار مورد تصادف است و انتظار می رود که نتیجه گیری ها در طراحی اتومبیل ها تاثیر بگذارد.

وزارت حمل و نقل آمریکا دستور تهیه این گزارش را داده و اطلاعات درباره تصادفات در سراسر آمریکا را در اختیار تهیه کنندگان گزارش در دانشگاه میلواکی، قرار داده بود.

آمار مرگ در اثر تصادف اتومبیل برای رانندگان مرد معادل ۸۷ صدم یک درصد، و برای رانندگان زن حدود ۴۳ صدم یک درصد بوده است.

دانشمندان خاطرنشان می سازند که اختلاف بین چگونگی اندام زن و مرد ممکن است یکی از دلایل کمتر بودن شمار تلفات رانندگی در میان زنان باشد.

تهیه کنندگان گزارش می گویند که این تحقیقات می تواند بیانگر یک خطر دیگر چاقی برای سلامت شخص باشد. آنها همچنین براین عقیده اند که این یافته ها می تواند در سیاست کاهش خطرهای مرتبط با ترافیک و طراحی خودروها نیز نقش داشته باشد.

یک سخنگوی انجمن سلطنتی جلوگیری از تصادفات در بریتانیا، این یافته ها را با ارزش دانست ولی خاطرنشان ساخت که طراحی اتومبیل بر اساس اندام افراد می تواند بسیار پرهزینه باشد.

دکتر کالین وین، رئیس انجمن ملی مبارزه باچاقی، گفت که این تحقیقات یک بار دیگر براین موضوع تاکید می کند که چاقی با بیش از ۴۰ عارضه ای که موجب مرگ افراد می شود و نیز کیفیت زندگی مرتبط است.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …