خانه / اخبار اجتماعي / نشريه آمريکايی بهداشت عمومی : چاقی ‘خطر مرگ در تصادفات رانندگی را افزايش می دهد’

نشريه آمريکايی بهداشت عمومی : چاقی ‘خطر مرگ در تصادفات رانندگی را افزايش می دهد’

نشريه آمريکايی بهداشت عمومی، يک گزارش تحقيقاتی را انتشار داده که درآن نتيجه گيری شده در تصادفات اتومبيل، احتمال کشته شدن رانندگان مردی که بسيار چاق هستند بيشتر است.

تهيه کنندگان گزارش همچنين معتقدند که در اثر مشکلات مرتبط با چاقی توانايی شخص برای بهبودی کاهش می يابد.

ولی در عين حال اين نتيجه گيری هم به عمل آمده که در حين تصادف، اندکی اضافه وزن برای رانندگان مرد ، می تواند به نفع آنان تمام شده و نوعی ضربه پذيری به آنان بدهد.

يافته های تهيه کنندگان گزارش بر اساس اطلاعات درباره ۲۲ هزار مورد تصادف است و انتظار می رود که نتيجه گيری ها در طراحی اتومبيل ها تاثير بگذارد.

وزارت حمل و نقل آمريکا دستور تهيه اين گزارش را داده و اطلاعات درباره تصادفات در سراسر آمريکا را در اختيار تهيه کنندگان گزارش در دانشگاه ميلواکی، قرار داده بود.

آمار مرگ در اثر تصادف اتومبيل برای رانندگان مرد معادل ۸۷ صدم يک درصد، و برای رانندگان زن حدود ۴۳ صدم يک درصد بوده است.

دانشمندان خاطرنشان می سازند که اختلاف بين چگونگی اندام زن و مرد ممکن است يکی از دلايل کمتر بودن شمار تلفات رانندگی در ميان زنان باشد.

تهيه کنندگان گزارش می گويند که اين تحقيقات می تواند بيانگر يک خطر ديگر چاقی برای سلامت شخص باشد. آنها همچنين براين عقيده اند که اين يافته ها می تواند در سياست کاهش خطرهای مرتبط با ترافيک و طراحی خودروها نيز نقش داشته باشد.

يک سخنگوی انجمن سلطنتی جلوگيری از تصادفات در بريتانيا، اين يافته ها را با ارزش دانست ولی خاطرنشان ساخت که طراحی اتومبيل بر اساس اندام افراد می تواند بسيار پرهزينه باشد.

دکتر کالين وين، رئيس انجمن ملی مبارزه باچاقی، گفت که اين تحقيقات يک بار ديگر براين موضوع تاکيد می کند که چاقی با بيش از ۴۰ عارضه ای که موجب مرگ افراد می شود و نيز کيفيت زندگی مرتبط است.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …