خانه / اخبار مامایی / ‘نقش ناخودآگاه زن در تعيين جنس فرزند در مقاطع بحرانی’

‘نقش ناخودآگاه زن در تعيين جنس فرزند در مقاطع بحرانی’

مطالعه ای که نتايج آن در نشريه آکادمی ملی علوم آمريکا چاپ شده است می گويد زنان باردار در دوره هايی که با اضطراب شديد مواجه هستند ممکن است به طور ناخواسته به نوعی درگير انتخاب جنس فرزند شوند.

اين يافته ها، که بر مطالعه داده های تاريخی تولد و مرگ از سوئد استوار است، استدلال می کند که ممکن است زاييدن دختر در زمان قحطی از لحاظ تکاملی دارای مزايايی باشد.

اين نظر مويد ديدگاهی است که می گويد ممکن است سازوکاری هورمونی برای سقط جنين هايی که کمتر شانس بقا دارند وجود داشته باشد.

معمولا به ازای تولد هر يکصد دختر در حدود 104 پسر متولد می شوند. اما در دوره های بحرانی مانند زمان قحطی، اين نسبت کاهش پيدا می کند و به نظر می رسد جنس مذکر بيشتر ضرر می بيند.

در اين موضوع بحثی نيست. آنچه جنجال آفرين است توضيحی است که برای آن ارائه می شود.

آيا علت اين است که احتمال آسيب ديدن جنين های مذکر در چنين مقاطعی بيشتر است و بنابراين پيش از پايان دوره حاملگی تلف می شوند؟ يا اين که، آنطور که برخی دانشمندان استدلال می کنند، يک برنامه بيولوژيکی هست که در زمان های بحرانی به کار می افتد و ضعيف ترين جنين های مذکر را سقط می کند؟

نظريه های علمی می گويد که به لحاظ تکاملی مزيت داشتن دختر اين است که در دوران های سخت دخترها ژن پدر و مادر را بهتر منتقل می کنند.

بحث های داغی در اين زمينه از هر دو سو جريان داشته است.

اما نويسندگان يک مطالعه تازه استدلال می کنند که اگر ترفندی عمدی برای نابودی جنين های ضعيف وجود داشته باشد، در آن صورت پسرهايی که در دوران های سخت به دنيا می آيند به طور متوسط قوی تر از آنهايی هستند که در زمان های عادی متولد می شوند.

رکوردهای تاريخی تولد و وفات از سوئد ظاهرا اين ادعا را تاييد می کند؛ به نظر می رسد مردانی که در زمان های سخت به دنيا آمده اند عمر درازتری داشته باشند.

اما حتی اگر ساير محققان اين يافته را بپذيرند، سازوکار زيستی که عامل سقط ناخودآگاه جنين است همچنان يک معما باقی خواهد ماند.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

غربالگری سندرم داون، نقایص لوله عصبی و تریزومی 18 در بارداری

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود 3-2 درصد …