مقررات آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقررات آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی دستیاران پزشکی را اعلام کرد.

 بر اساس ماده یک مقررارت آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی دستیاران پزشکی، داوطلبان این آزمون باید حداقل به ۹۰ سوال از مجموع ۱۵۰ سوال آزمون کتبی گواهینامه تخصصی و ۱۰۵ سوال از ۱۵۰ سوال آزمون کتبی دانشنامه تخصصی پاسخ درست بدهند.
دستیاران سال آخر برای معرفی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای شرکت در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی نیازی به شرکت در امتحان کتبی ارتقای پایان سال دانشگاهها ندارند و فقط بایستی حداقل ۱۲ماه از زمان کسب قبولی در مقطع ماقبل گواهینامه آنها گذشته باشد و در این مدت باید مشغول طی دوره آموزشی در بخش مربوطه باشند.
بر اساس این مقررات دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت می‌‌کنند باید قبل از معرفی به آزمون گواهینامه از پایان نامه خود دفاع کنند.
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام کرد: در صورتی که به هر دلیل دستیار پزشکی در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت نکند مردود شناخته می شود و لازم است تمدید دوره شود و دستیارانی که سه بار مردود شوند از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی خارج می‌شوند.
دانشگاههای علوم پزشکی موظف هستند لیست افراد واجد شرایط آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور ارایه کنند، این لیست در یک نوبت ارسال می‌شود و غیرقابل تغییر است.
آزمون دانشنامه تخصصی هر سال به منظور سنجش آگاهی‌‌ها و مهارتهای فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی پزشکی در یک نوبت و در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود که هیچ محدودیتی از نظر تعداد دفعات شرکت در این آزمون وجود ندارد.
بر اساس مقررات جدید در صورت مردودی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی قبولی در آزمون کتبی حداکثر تا پنج سال اعتبار دارد و در صورت عدم شرکت یا عدم موفقیت در آزمون شفاهی متقاضیان موظف به شرکت مجدد در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی هستند.
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام کرد: قبول‌شدگان آزمون کتبی دانشنامه تخصصی برای شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی شفاهی معرفی می‌شوند و این امتحان صرفا به صورت osce برگزار می‌شود.

همچنین بررسی کنید

مجموعه مقررات اداره طرح و پیام آوران بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی و …

قابل توجه فارغ التحصیلان مشمول خدمت وظیفه بعنوان پیام آوران بهداشت گردش کار ثبت نام …

نمره و رتبه اولین و آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد در دوره های ۳۶ و۳۵ و۳۴ آزمون دستیاری تخصصی پزشکی

جهت مشاهده و یا دریافت فایل پی دی اف pdf  نمره و رتبه اولین و …