خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / مقررات آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي پزشكی

مقررات آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي پزشكی

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مقررات آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي دستياران پزشكي را اعلام كرد.

 بر اساس ماده يك مقررارت آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي دستياران پزشكي، داوطلبان اين آزمون بايد حداقل به 90 سوال از مجموع 150 سوال آزمون كتبي گواهينامه تخصصي و 105 سوال از 150 سوال آزمون كتبي دانشنامه تخصصي پاسخ درست بدهند.
دستياران سال آخر براي معرفي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي براي شركت در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي نيازي به شركت در امتحان كتبي ارتقاي پايان سال دانشگاهها ندارند و فقط بايستي حداقل 12ماه از زمان كسب قبولي در مقطع ماقبل گواهينامه آنها گذشته باشد و در اين مدت بايد مشغول طي دوره آموزشي در بخش مربوطه باشند.
بر اساس اين مقررات دستياراني كه در آزمون گواهينامه تخصصي شركت مي‌‌كنند بايد قبل از معرفي به آزمون گواهينامه از پايان نامه خود دفاع كنند.
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعلام كرد: در صورتي كه به هر دليل دستيار پزشكي در آزمون گواهينامه تخصصي شركت نكند مردود شناخته مي شود و لازم است تمديد دوره شود و دستياراني كه سه بار مردود شوند از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي خارج مي‌شوند.
دانشگاههاي علوم پزشكي موظف هستند ليست افراد واجد شرايط آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي را به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور ارايه كنند، اين ليست در يك نوبت ارسال مي‌شود و غيرقابل تغيير است.
آزمون دانشنامه تخصصي هر سال به منظور سنجش آگاهي‌‌ها و مهارتهاي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي تخصصي پزشكي در يك نوبت و در دو قسمت كتبي و شفاهي برگزار مي‌شود كه هيچ محدوديتي از نظر تعداد دفعات شركت در اين آزمون وجود ندارد.
بر اساس مقررات جديد در صورت مردودي در آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي قبولي در آزمون كتبي حداكثر تا پنج سال اعتبار دارد و در صورت عدم شركت يا عدم موفقيت در آزمون شفاهي متقاضيان موظف به شركت مجدد در آزمون كتبي دانشنامه تخصصي هستند.
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعلام كرد: قبول‌شدگان آزمون كتبي دانشنامه تخصصي براي شركت در آزمون دانشنامه تخصصي شفاهي معرفي مي‌شوند و اين امتحان صرفا به صورت osce برگزار مي‌شود.

همچنین بررسی کنید

مجموعه مقررات اداره طرح و پیام آوران بهداشت – دانشگاه علوم پزشكی و …

قابل توجه فارغ التحصيلان مشمول خدمت وظيفه بعنوان پيام آوران بهداشت گردش كار ثبت نام …

نمره و رتبه اولین و آخرين فرد پذیرفته شده در سهميه آزاد در دوره های 36 و35 و34 آزمون دستیاری تخصصی پزشکی

جهت مشاهده و یا دریافت فایل پی دی اف pdf  نمره و رتبه اولین و …