خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / برنامه هاي آموزش مداوم در سال ۱۳۸۵ — (ارتوپدي- بيهوشي-پاتولوژي-پوست)

برنامه هاي آموزش مداوم در سال ۱۳۸۵ — (ارتوپدي- بيهوشي-پاتولوژي-پوست)

 

برنامه هاي آموزش مداوم در سال ۱۳۸۵ — (ارتوپدي- بيهوشي-پاتولوژي-پوست)
      رديف عنوان برنامه ارگان برگزار كننده تاريخ شروع تاريخ خاتمه تلفن جهت كسب اطلاع
ارتوپدي
1 برنامه مدون  پيوند پوست و فلاپهاي دست گروه1و 2  دانشگاه علوم پزشكي تهران 28/2/1385 28/2/1385 66921144
2 برنامه مدون  ضايعات تاندوني دست گروه1و 2  دانشگاه علوم پزشكي تهران 29/2/1385 29/2/1385 66921144
بيهوشي
1 برنامه مدون  بلوك مراقبت هاي ويژه ي 2  دانشگاه علوم پزشكي شيراز 28/2/1385 28/2/1385 2300037
پاتولوژي
1 برنامه مدون  ايمينوپاتولوژيI كليات وروشها(گروه 2) دانشگاه علوم پزشكي تهران 9/2/1385 9/2/1385 66921144
2 برنامه مدون بيوشيميII بيوشيمي باليني انجمن متخصصين آسيب شناسي+ آزمايشگاه رفرانس ايران 21/2/1385 21/2/1385 88951899
3 برنامه مدون  ميكروبيولوژيI كليات انجمن متخصصين آسيب شناسي 24/2/1385 24/2/1385 88951899
4 دوبرنامه مدون  ميكروبيولوژي IIو III انجمن متخصصين آسيب شناسي 26/2/1385 و28/2/1385 88951899
5 برنامه مدون  ميكروبيولوژي‌IV قارچهاو ويروسها انجمن متخصصين آسيب شناسي 30/2/1385 30/2/1385 88951899
6 برنامه مدون پاتولوژي دستگاه گوارش  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 31/2/1385 31/2/1385 7922998
7 برنامه مدون بانك خون  انجمن متخصصين آسيب شناسي+ انجمن علمي انتقال خون 31/2/1385 31/2/1385 88951899
8 برنامه مدون پاتولوژي گوارشII وIII(روده ها و پانكراس I و II) انجمن متخصصين آسيب شناسي+ انجمن علمي انتقال خون 27/3/1385 28/3/1385 88951899
9 برنامه مدون هماتولوژي II(اختلالات گلبولهاي قرمز) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 17/8/1385 17/8/1385 7922998
10 برنامه مدون پاتولوژي و انكولوژي  و ENT دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 11/10/1385 11/10/1385 7922998
پوست
1 برنامه مدون درماتولوژي اطفال  دانشگاه علوم پزشكي تهران 3/3/1385 3/3/1385 55618989
2 برنامه مدون بيماريهاي كلاژن و اسكولار و درماتوزهاي آبستني و فتوتراپي  دانشگاه علوم پزشكي تهران 4/3/1385 4/3/1385 55618989

 

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …