برنامه های آموزش مداوم در سال ۱۳۸۵ — (ارتوپدی- بیهوشی-پاتولوژی-پوست)

 

برنامه های آموزش مداوم در سال ۱۳۸۵ — (ارتوپدی- بیهوشی-پاتولوژی-پوست)
      ردیف عنوان برنامه ارگان برگزار کننده تاریخ شروع تاریخ خاتمه تلفن جهت کسب اطلاع
ارتوپدی
۱ برنامه مدون  پیوند پوست و فلاپهای دست گروه۱و ۲  دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
۲ برنامه مدون  ضایعات تاندونی دست گروه۱و ۲  دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۹/۲/۱۳۸۵ ۲۹/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
بیهوشی
۱ برنامه مدون  بلوک مراقبت های ویژه ی ۲  دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۳۰۰۰۳۷
پاتولوژی
۱ برنامه مدون  ایمینوپاتولوژیI کلیات وروشها(گروه ۲) دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹/۲/۱۳۸۵ ۹/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
۲ برنامه مدون بیوشیمیII بیوشیمی بالینی انجمن متخصصین آسیب شناسی+ آزمایشگاه رفرانس ایران ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۸۸۹۵۱۸۹۹
۳ برنامه مدون  میکروبیولوژیI کلیات انجمن متخصصین آسیب شناسی ۲۴/۲/۱۳۸۵ ۲۴/۲/۱۳۸۵ ۸۸۹۵۱۸۹۹
۴ دوبرنامه مدون  میکروبیولوژی IIو III انجمن متخصصین آسیب شناسی ۲۶/۲/۱۳۸۵ و۲۸/۲/۱۳۸۵ ۸۸۹۵۱۸۹۹
۵ برنامه مدون  میکروبیولوژی‌IV قارچهاو ویروسها انجمن متخصصین آسیب شناسی ۳۰/۲/۱۳۸۵ ۳۰/۲/۱۳۸۵ ۸۸۹۵۱۸۹۹
۶ برنامه مدون پاتولوژی دستگاه گوارش  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۱/۲/۱۳۸۵ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۷ برنامه مدون بانک خون  انجمن متخصصین آسیب شناسی+ انجمن علمی انتقال خون ۳۱/۲/۱۳۸۵ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ۸۸۹۵۱۸۹۹
۸ برنامه مدون پاتولوژی گوارشII وIII(روده ها و پانکراس I و II) انجمن متخصصین آسیب شناسی+ انجمن علمی انتقال خون ۲۷/۳/۱۳۸۵ ۲۸/۳/۱۳۸۵ ۸۸۹۵۱۸۹۹
۹ برنامه مدون هماتولوژی II(اختلالات گلبولهای قرمز) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۷/۸/۱۳۸۵ ۱۷/۸/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۱۰ برنامه مدون پاتولوژی و انکولوژی  و ENT دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
پوست
۱ برنامه مدون درماتولوژی اطفال  دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳/۳/۱۳۸۵ ۳/۳/۱۳۸۵ ۵۵۶۱۸۹۸۹
۲ برنامه مدون بیماریهای کلاژن و اسکولار و درماتوزهای آبستنی و فتوتراپی  دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴/۳/۱۳۸۵ ۴/۳/۱۳۸۵ ۵۵۶۱۸۹۸۹

 

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …