خانه / قوانین و مقررات / آشنایی با موارد سقط درمانی

آشنایی با موارد سقط درمانی

نظر به اينكه عدم آشنايي همكاران با موارد قانوني امكان سقط جنين (سقط درماني) سبب انجام اعمال خلاف (كورتاژ غيرقانوني) مي‌شود، لذا به منظور رفع ابهام و بيان موارد انديكاسيون‌هاي علمي و شرايط پذيرش درخواست و صدور مجوز سقط مطالب ذيل به استحضار مي‌رسد:

براساس بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشكي قانوني كشور:

1-   در صورتي كه ادامه بارداري مادر به مرگ جنين يا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درماني (تنها در ادارات كل پزشكي قانوني استانها) مورد پذيرش قرار مي‌گيرد، البته در صورت دستور مقام قضايي يا درخواست زوجين يا معرفي نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگي).

2-   معرفي نامه پزشك بايد شامل عكس بيمار (ممهور به مهر پزشك معالج)، مشخصات شناسنامه‌اي جهت احراز هويت، تشخيص بيماري، روش تشخيص (علائم، نشانه‌ها و آزمايش‌هاي پاراكلينيك) بوده و به پيوست آن تصوير شناسنامه و مدارك احراز هويت زوجين و نيز نتايج آزمايش‌هاي پاراكلينيك (داراي عكس بيمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه‌اي )ارايه گردد.
3-   در مورد انديكاسيون‌هاي جنيني انجام حداقل دو نوبت سونوگرافي و در مورد انديكاسيون‌هاي مادري حداقل يك نوبت سونوگرافي براي تعيين سن بارداري و ارايه آن به پيوست معرفي نامه پزشك الزامي است.
4-      ارايه حداقل دو مشاوره تخصصي در تائيد تشخيص بيماري به پيوست معرفي نامه پزشك الزامي است.
5-   در موارد خارج از فهرست انديكاسيون‌هاي اعلام شده، ارايه حداقل سه مشاوره تخصصي مبني بر ناهنجاري منجر به مرگ جنين يا خطر مرگ مادر الزامي است.

انديكاسيونهاي سقط جنين در بيماريهاي مادر

قلب:

1-      هر بيماري دريچه‌اي كه به نارسائي قلبي منجر به FUNCTIONAL CLASS 3 و 4 رسيده باشد و غيرقابل برگشت به 2 باشد.

2-      هرنوع مسائل حاد قلبي غير از كرونر كه به F.CLASS 3 و 4 رسيده باشد از قبيل ميوكارديت و پريكارديت.
3-      سابقه بيماري كارديوميوپاتي ديلاته در حاملگي‌هاي قبلي .
4-      سندرم مارفان در صورتي كه قطر آئورت صعودي بيش از 5 سانتي‌متر باشد.
5-      آيزن منگر.

گوارش:

1-      كبد چرب حاملگي.

2-      واريس مري GRADE  سه.
3-      سابقه خونريزي از واريس مري بدنبال PORTAL HYPERTENSION.
4-      هپاتيت اتوايميون غيرقابل كنترل.

نفرولوژي:

1-      نارسايي كليه

2-      فشار خون غيرقابل كنترل با داروهاي مجاز در دوران حاملگي

ريه:

هر بيماري ريوي اعم از آمفيزم، فيبروز، كيفواسكوليوز و BRONCHIECTASIS بشرط ايجاد PUL. HYPERTENSION حتي از نوع MILD

هماتولوژي:

HYPER COAGULABILITY كه تجويز هپارين منجر به تشديد بيماري ديگري گردد كه جان مادر را تهديد مي‌كند.

عفوني: 

ابتلا به ويروس HIV كه وارد مرحله بيماري AIDS شده باشد.

روماتولوژي:

1-      لوپوس فعال غيرقابل كنترل بادرگيري يك ارگان ماژور.

2-      واسكوليتها زماني كه ارگانهاي ماژور درگير باشند.

جراحي اعصاب:

تمامي توده‌هاي فضاگير CNS باتوجه به نوع و محل آن كه شروع درمان در جنين و عدم شروع درمان در مادر باعث خطر جاني گردد.

پوست:

ديمفيكوس ولگاريس، پسوريازيس شديد و ژنراليزه و ملانوم نوع پيشرفته كه باعث خطر جدي جاني براي مادر شود.

نورولوژي:

1-      اپي‌لپسي‌هايي كه عليرغم درمان چند دارويي مقاوم به درمان باشد.

2-      M.S هايي كه بيمار DISABLE شده باشد.
3-      مياستني گراو در مراحل پيشرفته به شرط اينكه خطر جدي جاني براي مادر داشته باشد.
4-      انواعي از بيماريهاي موتورنرون مثل ALS كه با حاملگي تشديد يابد و براي مادر خطر جدي جاني داشته باشد.
انديكاسيونهاي سقط جنين در بيماريها و ناهنجاريهاي جنيني كه به مرگ جنين داخل رحم (مرده‌زايي) يا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد جنين منجر مي‌شوند.

جراحي و ارتوپدي:

1-      استئوژنزيس ايمپرفكتاي مادرزادي.

2-      ديسپلازي استخواني – غضروفي كشنده يا استيپل اپي فيزيال.
3-      بيماري استئوپتروزيس انفانتيل (فرم بدخيم).

نفرولوژي و ارولوژي:

1-      آژنزي دوطرفه كليه.

2-      كليه پلي سيستيك نوع مغلوب.
3-      ديسپلازي مولتي سيستيك كليه‌ها .
4-      سندرم پوتر.
5-      سندرم نفروتيك مادرزادي به شرط ايجاد هيدروپس.
6-      اختلال كروموزومي كه موجب ضايعات پيشرفته و به ويژه گرفتاري مغز و كليه گردد (مانند سندرم واكترل).
7-      هيدرونفروز شديد دوطرفه كليه‌ها.

هماتولوژي: 

1-      آلفا تالاسمي (به شكل هيدروپس فتاليس).

2-      اختلال ترومبوتيك مثل كمبود پروتئين C (هموزيگوت) و فاكتور 5 ليدن (هموزيگوت).

نوزادان: 

1-      تريزومي 13 .

2-      تريزومي 18 .
3-      تريزومي 3/8/16.
4-      آنانسفالي .
5-      هيدروپس فتاليس با هر مكانيسم .
6-      سندرم فرياد گربه .
7-      هولوپروز نسفالي .
8-      سيرنگوميليا .
9-      كرانيوشيسيس.
10-   مننگوانسفالوسل، مننگوهيدروانسفالوسل.
11-   ديسپلازي تاناتوفوريك يا كوتولگي كشنده نوزادي.
12-   سيكلوبيا همراه باهولوپروز نسفالي.
13-   ايكتيوزيس گراويس مادرزادي.
14-   شيزنسفالي.
15-   اگزانسفالي.

همچنین بررسی کنید

عفونتی در مغز که جان بیمار را به خطر می‌اندازد

در انسفالیت (Encephalitis) که به التهاب مغز نیز معروف شده بافت مغز دچار التهاب شدید …

طرز تهیه کوفته پسته و گردو

مواد لازم مواد اصلیپسته آسیاب شده۱ قاشق سوپ خوریگردو آسیاب شده۳ قاشق سوپ خوریگوشت چرخ …