کشیدن سیگار و چاقی ‘فرآیند پیری را تسریع می کند’

فرآیند پیری در افرادی که به طور مفرط چاق هستند یا سیگار می کشند در مقایسه با افراد لاغر و غیرسیگاری که همسن آنها هستند شتاب بیشتری دارد.

کشیدن سیگار فرآیند پیر شدن را در برخی از بخش های مهم “دی ان ای” به اندازه تقریبا چهار سال و هفت ماه شتاب می بخشد. این رقم برای چاقی تقریبا نه سال است.

این بخش از کدهای ژنتیکی نقش مهمی در تنظیم تقسیم سلولی دارند و به بیماری های مرتبط با افزایش سن ارتباط داده شده اند.

این مطالعه که در نشریه “لنست” (Lancet) چاپ شده است براساس مطالعه ۱۱۲۲ دوقلو که اطلاعات آنها از پایگاه داده های بیمارستان سن توماس در لندن استخراج شد استوار است.

پژوهشگران “تلومیر”ها (telomere) یا همان رشته های دی ان ای که انتهای کروموزوم ها را تشکیل می دهند و ظاهرا از آنها حفاظت می کنند و باعث ثبات آنها می شوند بررسی کردند.

“تلومیر”ها با هر تقسیم سلولی کوتاهتر می شوند تا اینکه چیزی از آنها باقی نمی ماند. آن وقت است که تقسیم سلولی با اختلالات بیشتری همراه می شود و احتمال بیماری ها افزایش می یابد. این پدیده به طور طبیعی و با پا گذاشتن به سنین پیری روی می دهد.

شتاب یافتن روند پیری

سیگار کشیدن و چاقی مفرط هر دو عامل مهمی در بسیاری از بیماری های مرتبط با کهولت هستند. به همین دلیل پروفسور تیم اسپکتور و همکارانش در پی کشف این مساله برآمدند که آیا این دو عامل باعث تسریع روند کوتاه شدن “تلومیر” می شوند یا خیر.

در میان زنان مورد مطالعه که ۱۸ تا ۷۶ سال داشتند، ۱۱۹ نفر با تعاریف کلینیکی چاق مفرط، ۲۰۳ نفر سیگاری و ۳۶۹ نفر کسانی بود که سیگار را ترک کرده بودند.

محققان با تحلیل نمونه های خونی دریافتند که “تلومیر” همانطور که انتظار می رفت به تدریج با افزایش سن کوتاهتر شد.

با این حال، تلومیرهای زنان شدیدا چاق و زنان سیگاری بسیار کوتاهتر از افراد لاغر و افرادی بود که هرگز سیگار نکشیده بودند. دو گروه همسن بودند.

هر “سال پاکتی” – شمار پاکت هایی که فرد در روز می کشد ضرب در شمار سال هایی که فرد سیگاری بوده – معادل کاهشی ۱۸ درصدی در طول تلومیر علاوه بر کاهش متوسط سالانه بود.

برای مثال زنی که برای ۴۰ سال روزی یک پاکت سیگار کشیده است روند کهولت در بدن خود را با توجه به طول تلومیر به میزان ۴/۷ سال شتاب بخشیده است.

پروفسور اسپکتر از واحد تحقیقات دوقلوها در بیمارستان سن توماس لندن گفت: “در این مطالعه شاهد هستیم که سیگار کشیدن تمام بدن را پیر می کند، نه فقط ریه ها یا قلب را.”

همچنین بررسی کنید

فوائد دوش گرفتن

حمام گرفتن به انسان اجازه تمدد اعصاب و استراحت جسمی و ذهنی را می‌دهد. احتمالاً …

فواید دوش گرفتن در صبح

کسانی که پوست‌ شان چرب است بهتر است که صبح‌ها دوش بگیرند زیرا در طول …