خانه / بهداشت عمومي / دانشمندان دانشگاه پنسيلوانيا و موسسه پزشكي هاروارد هاگز در فيلادلفيا و انجمن ملي سلامت آمريكا :سموم محيطي در ابتلا به بيماري پاركينسون نقش دارند ‪۸۴/۰۶/25‬

دانشمندان دانشگاه پنسيلوانيا و موسسه پزشكي هاروارد هاگز در فيلادلفيا و انجمن ملي سلامت آمريكا :سموم محيطي در ابتلا به بيماري پاركينسون نقش دارند ‪۸۴/۰۶/25‬

سموم محيطي در ابتلا به بيماري پاركينسون نقش دارند ‪۸۴/۰۶/۲۴‬

شواهد زيادي در دست است كه سموم محيطي مي‌تواند زمينه ساز ابتلا به بيماري پاركينسون باشد. داشتن زمينه ژنتيكي مساعد فرد را در برابر آثار سموم محيطي آسيب پذير مي‌كند.

‬از دست دادن ژن “‪ “DJ1‬علت ابتلا ارثي به بيمار پاركينسون است. دانشمندان دانشگاه پنسيلوانيا و موسسه پزشكي هاروارد هاگز در فيلادلفيا و انجمن ملي سلامت آمريكا در بتسدا بر اين باورند كه مي‌توان موارد پراكنده ابتلا به بيماري پاركينسون را به راحتي با فرضيه سموم محيطي توجيه كرد.

در يك مطالعه پشه ميوه دروزوفيلا كه دو نوع ژن ‪ DJ-1‬دارد مورد بررسي قرار گرفت. از دست دادن اين دو ژن در پشه‌ها تا زماني كه در معرض سموم كشاورزي مانند پاراكوات و روتنون قرار نگيرند بيماري خاصي ايجاد نمي‌كند.

از دست دادن اين ژن‌ها فقط زمينه را براي ابتلا به بيماري پاركينسون مهيا مي‌كند ولي خود باعث بروز بيماري نمي‌شود.

مطالعه ديگري نشان داد از دست دادن عملكرد يك ژن باعث تشديد بروز ژن دوم مي‌شود. به اين ترتيب بقا و مقاومت در برابر اكسيدان‌ها بيشتر مي‌شود.

به عبارتي بروز تشديد يافته ژن ‪ DJ-1A‬در صورت حذف ژن ديگر سلول را از آثار سموم محيطي مانند پاراكوات‌ها حفظ مي‌كند. به اين ترتيب ژن ‪ DJ-1‬در بقاي سلول هاي عصبي در پاسخ به اكسيدكننده هاي مخرب نقش اساسي دارد مشروح اين مطالعه در نشريه “‪ “current biology‬به چاپ رسيده است.

همچنین بررسی کنید

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام كردن در شب بهترين داروي بي‌خوابي است و مانند قرص‌هاي آرامبخش عمل مي‌كند. با …