خانه / اخبار اجتماعي / آموزش امور جنسی در میان جوانان چین

آموزش امور جنسی در میان جوانان چین

شمار جوانان و نوجوانان 10 تا 24 سال و جوانان مجرد در چین تقریبا 300 میلیون نفر است . بدنبال رشد سریع اجتماعی و اقتصادی چین و ارتقای سطح زندگی مردم ، سن بلوغ جنسی جوانان و نوجوانان چینی کاهش یافته و سن ازدواج به تاخیر افتاده است. در چین سن جوانان و نوجوانانی که در دوره بلوغ قرار نمی گیرند، دایما کاهش می یابد و آنها دیرتر ازدواج می کنند که این یک مساله است و باید حل شود . ” معلم : خواهش می کنم به مساله توجه کنید . (من اسامی آدم ها در این داستان را عوض کردم ) ” یوی یوی ” یکی از دانش آموزان سال تحصیلی اول سیکل دوم دبیرستان است. در این دبیرستان با پسری خوش سیما به نام ” لی چیانگ” سال تحصیلی سوم آشنا شد. در دوره آشنایی اولیه ، آنها باهم درباره امور دبیرستان و یا کارهای جالب فیمابین دبیرستانی ها حرف می زدند. سپس روابط آنها نزدیکتر شده و گفت و گوی تلفنی و غیره انچام شد و سپس آنها به منازل یکدیگر رفت و آمد کردند . یوی یوی با این حال کمی احساس نگرانی می کرد و از معلمان کمک خواست تا مساله را برایش حل کنند . او از عشق سخن به میان آورد. معلم برای حل مساله از دانش آموزان دیگر سوال کرد تا نظر خود را در باره عشق ماندگار و غیره بگویند . اما کسی جوابی نداد . این مکالمه معلم با دبیرستانی ها بخشی از درس سلامت جوانی و جوانان است که در دبیرستان شماره 171 شهر پکن دایر شد. در بسیاری از مدارس پکن و بیش از 10 شهر دیگر و مناطق روستایی ، به ابتکار انجمن برنامه خانواده چین ، درس های مشابه دایر شده است. این نوع درس یکی از موضوعات عمده برنامه ” سلامت جوانی ” در خصوص آموزش امورجنسی و سلامت زاد و ولد در میان جوانان و نوجوانان است .

در گذشته ، جوانان و نوجوانان چین بعضی معلومات اساسی بهداشتی در دوره جوانی را از درس بهداشت فیزیولوژیک مدارس یاد می گرفتند. با این حال شکل آموزش درمدارس نسبتا واحد بود و بیشتر برآموختن معلومات بهداشت فیزیولوژیک تأکید می شد و زمینه هایی مانند احساسات و روحیه فرد نادیده گرفته می شد. درس های سلامت جوانی علمی و خانوادگی بوده و آسان تر مورد قبول جوانان و نوجوان قرار می گیرد.

” سون مین ” 16 ساله به این درس با شیوه مشارکت متقابل بسیار علاقه دارد وی گفت : ” معلم به ما آموخت که چگونه با جنس مخالف ارتباط داشته باشیم این به حل مشکلات روحی ما کمک می کند . ”

درس ” سلامت جوانی ” مورد استقبال قرار گرفته است . اکنون درس های ذی ربط در حدود 300 مدرسه در مناطق مختلف سراسر چین تدریس می شود . برای نمونه در دبیرستان شماره 54 پکن هر هفته یک درس ” سلامت جوانی ” برای سال های تحصیلی اول و دوم سیکل دوم دبیرستان ترتیب داده می شود. دانش آموزان این دبیرستان همچنان یک سایت تأسیس کرده اند. این سایت بغیر از معرفی معلومات مختلف مربوط به سلامت جنسی در دوره جوانی ، ستون و صحفه مبادلات متقابل دانش آموزان را ترتیب داده است تا دانش آموزان آنچه از آموختن حاصل کرده اند بیش از پیش مبادله کنند. این سایت مورد استقبال دبیرستانی ها قرار گرفته و معلمان نیز از آن حمایت می کنند. ” چن خون ” معلم حرفه ای روحی دبیرستان یاد شده است ودرس ” سلامت جوانی ” را تدریس می کند. وی اظهار داشت ، این سایت که دانش آموزان ایجاد کرده اند می تواند نظرات خود آنها را بازتاب دهد. وی گفت :” این دانش آموزان از دبیرستان فارغ التحصیل می شوند ، دانش آموزان بعدی نیز به این کار ادامه خواهند داد. علاوه بر این ما فدراسیون دانش آموزان داریم . می خواهیم کمیسیون مزبور در تجدید و حفظ سایت مشارکت کند. ” 

این برنامه که توسط انجمن برنامه تولد خانواده چین اعمال می شود ، بغیر از دایرکردن درس های ذی ربط ، سلسله فعالیت های مساعدت به سلامت جوانی جوانان و نوجوانان را ترتیب داده است. برای نمونه مقامات ، معلمان و والدین دانش آموزان ذی ربط را دعوت می کند تا آنها اهمیت آموزش را واقعا احساس کرده و برای گسترش آتی آموزش جنس و سلامت زاد و ولد در میان جوانان و نوجوانان ، محیط مطلوب اجتماعی فراهم کنند. خانم ” لی یان چو ” سردبیر انجمن یاد شده چین هنگام مصاحبه با خبرنگار رادیو بین المللی چین اظهار داشت : برنامه ” سلامت جوانی ” ظرف پنج سال از اجرای آن به موفقیت های زیادی نایل آمده است. وی افزود :

” از طریق آموزش ، در مناطق مختلف توانایی تشخیص نوجوانان و جوانان و آگاهی هایی آنها در باره سلامت جنسی افزایش یافته است .”

وی خاطر نشان کرد ، کار آموزش سلامت جوانی برای نوجوانان و جوانان چین ادامه خواهد داشت. قصد بر این است که ظرف پنج سال آینده مقیاس برنامه ” سلامت جوانی ” دو برابر توسعه یابد .

گزارش فوق از رادیو بین المللی چین تهیه شده است

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …