کتاب دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شد ۲۵/۶/۸۴

کتاب دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شد

به مناسبت هفتادمین سال تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تهران کتاب این دانشگاه منتشر شد.

این کتاب در ۲۲۰ صفحه، به زبان انگلیسی و در دوره ریاست دکتر ظفرقندی به چاپ رسیده است شامل مطالبی در مورد تاریخچه طب در ایران و معرفی دانشگاه، بیمارستانها، مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین خوابگاههای دانشجویی، فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه ای و مکانهای ورزشی این دانشگاه می باشد.

همچنین این کتاب به معرفی بانک اعضای پیوندی، موزه تاریخ علوم پزشکی، جشنواره ابن سینا و افتخارات کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …