خانه / اخبار دانشگاه ها / ایسنا:دانشجوي ايراني موفق به شناسايي و ثبت جهاني ژن موثر در شناسايي گونه‌اي آميب بيماري‌زا شد

ایسنا:دانشجوي ايراني موفق به شناسايي و ثبت جهاني ژن موثر در شناسايي گونه‌اي آميب بيماري‌زا شد

يك دانشجوي پژوهشگر ايراني براي اولين بار موفق به شناسايي ژن كدكننده فاز گرمايي حاد از خانواده 70 كيلو دالتون (HSP70) در آميب «ديسپار» و ثبت آن در بانك ژن جهاني شد.

امير بايرامي كوزه كنان، دانشجوي دكتري انگل شناسي پزشكي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران ، گفت: آنتاموبا هيستوليتيكا عامل بيماري آميبياز، دومين عامل مرگ و مير ناشي از تك ياخته هاي انگلي پس از مالاريا مي باشد.

وي افزود: در سطح جهان ساليانه حدود 480 ميليون نفر به اين تك ياخته انگلي مبتلا مي‌شوند كه بين 50 تا 110 هزار مورد مرگ و مير را به همراه دارد.

اين دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي تهران ادامه داد: از آنجا كه مطالعات اخير نشان داده است، آنچه كه قبل از اين آنتاموبا هيستوليتيكا تعريف مي شد شامل دو گونه آنتاموبا هيستوليتيكا (بيماري زا) و آنتاموبا ديسپار(غير بيماري زا) بوده كه از نظر مورفولوژيكي كاملاً شبيه هم مي باشند. براي افتراق اين دو گونه آميب از روش‌هاي پيشرفته نظير PCR و بررسي الگوي ايزوي آنزيمي استفاده مي شود.

وي در ادامه افزود: با توجه به اينكه ژن كد كننده پروتئين فاز گرمايي حاد از خانواده 70 كيلو دالتون (HSP70) 70 Kda Heat Shock Protein در آميب ديسپار بر خلاف آنتموبا هيستوليتيكا شناسايي نشده بود، در تحقيقات اين رساله با راهنمايي دكتر رضائيان و دكتر رضايي، به منظور بررسي بيشتر آنتاموبا ديسپار و نيز صحه گذاري بر تفاوت اين دو گونه آميب از يكديگر به شناسايي ژن كد كننده HSP70 در آنتاموبا ديسپار و مقايسه توالي اسيدهاي نوكلئيك و پروتئين حاصل از ترجمه آن با گونه هيستوليتيكا اقدام شد.

بايرامي كوزه‌كنان در گفت‌و‌گو با ايسنا تصريح كرد: بررسي توالي اين قطعات ژنتيكي و آناليزهاي مربوط به آنها نشانگر تفاوت اين دو گونه آميب از يكديگر در ژن HSP70 مي باشد.

گفتني است، ژن شناسايي شده و پروتئين مربوط به آن تحت شماره AY763790 در NCBI قابل دسترسي است.

همچنين نتايج اين پايان نامه به صورت مقاله در آخرين شماره مجله انگليسي زبان Iranian Journal of Public Health به چاپ رسيده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …