ایرنا:پژوهشگر کرمانشاهی موفق به کشت عروق جفت انسانی شد

برای نخستین بار در کشور دکتر مظفر خزایی پژوهشگر مرکز تحقیقات و تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موفق به کشت عروق جفت انسانی شد.

رییس مرکز تحقیقات و تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، یرنا گفت: این مدل به عنوان مدلی برای مطالعه رگ زایی در شناسایی عوامل تقویت‌کننده و مهارکننده رگ زایی در انسان است.

دکتر”مظفر خزایی” افزود: شناسایی عوامل موثر بر رگ زایی دراین مدل می‌تواند در درمان بیماریهای مرتبط با سرطان و بیماری آندومتریوز زنان موثر باشد.

این پژوهشگر تاکید کرد: رگها از فرآیندهای مهم و تاثیرگذار در پدیده فیزیولوژیک برخی از انواع بیماریها از جمله سرطانها هستند.

وی گفت: در این مدل جدید به جای روش کشت معمولی از روش کشت سه بعدی (تری دایمنشنال ) استفاده می‌شود.

وی افزود: در این روش کشت سه بعدی در بافت دو لایه کلاژن یا فیبرین در زمینه خارج سلولی رشد می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه گفت: مدلی که ما برای اولین بار کار کردیم به این شکل است که عروق جفتهای دریافتی انسان از بیمارستان را تحت شرایط استریل جدا می‌کنیم.

وی افزود: با کشت سه بعدی عروق انسانی در محیط خارج سلولی عوامل موثر در مهار و یا تقویت رگ زایی را بررسی می‌کنیم.

این پژوهشگر کرمانشاهی در تحقیقی مشابه، شامل تست بافت آندومتر انسانی در کنگره بین‌المللی کانادا موفق به دریافت جایزه بهترین مقاله بالینی شد.

همچنین در مرکز تحقیقات تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کشت بافت آندومتریوز در زمینه سه بعدی برای مطالعه بیماری آندومتریوزیس و کشت سلولها و اثر سقط زایی گیاهان دارویی و مدلهای حیوانی در حال انجام است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …