هنوز مامایی در وزارت بهداشت ایران اداره و دفتر مشخصی ندارد.

مسئولان مامایی کشور بر لزوم تشکیل مراکز آموزش آمادگی زایمان،‌ بازنگری در شرح وظایف ماماها، توجه به نقش تخصصی ماماها در زایمان و احقاق حقوق صنفی آنان تاکید کردند.

 مدیران گروه مامایی، دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، رئیس جمعیت مامایی کشور، اعضای شورای عالی نظام پزشکی، مسئول دفتر مامایی وزارت بهداشت و دیگر مسئولان انجمنهای علمی مامایی کشور امروز در آستانه ۱۵ اردیبهشت ،روز جهانی ماما ، در محل سازمان نظام پزشکی به بحث و بررسی مشکلات ماماها در ایران پرداختند.
در این جلسه مهمترین مشکلات جامعه مامایی کشور بی توجهی به جایگاه ماماها در مراکز بهداشتی درمانی و به خصوص در وزارت بهداشت عنوان شد به طوری که هنوز مامایی در وزارت بهداشت اداره و دفتر مشخصی ندارد.
نخبگان مامایی کشور در این جلسه همچنین از مسئولان اجرایی کشور و مجلس لزوم سخت و زیان آور شمرده شدن حرفه مامایی، توجه به بیمه ماماها در مراکز درمانی، تبیین جایگاه مربیان مامایی و جلوگیری از اشتغال ماماها به عنوان پرستار در بخشهای بیمارستانی تاکید کردند.
مسئله مهم دیگری که از سوی ماماها مورد تاکید قرار گرفت خطر رو به گسترس زایمانهای غیر طبیعی و سزارین توسط پزشکان است و به همین علت از مسئولان اجرایی کشور خواستند تا به حق ماماها در تعیین نوع زایمان مادران و نیز نقش ماماها در آموزش مادران در دوران بارداری توجه بیشتر کنند.

همچنین بررسی کنید

مصرف صابون‌های آنتی‌باکتریال در بارداری موجب چاقی کودکان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج مطالعات اخیر حاکی از آن است که استفاده از …

علائم حاملگی مولار

علائم حاملگی مولار ممکن است در ابتدا علائم یک حاملگی معمولی را داشته باشید، اما …