سرطان معده بیشترین بار و فراوانی را در ایران دارد

رییس انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی (ره) با اعلام این که به زودی جدیدترین آمار سرطان در کشور منتشر می‌شود، گفت: سرطان معده بیشترین بار و فراوانی را در کشور دارد و سرطان سینه نخستین سرطان در کشور و یک چهارم بدخیمی‌ها را شامل می‌شود.

دکتر محمدعلی محققی ، با تاکید بر این که سرطان پوست در ایران به لحاظ وضعیت جغرافیایی و فراوانی از شیوع برخوردار است، گفت: در برخی از مناطق کشور به صورت خاص در نیمه شمالی سرطان بخش فوقانی دستگاه گوارش از فراوانی بالاتری برخوردارست.

وی ادامه داد: در کشور ما بروز و فراوانی سرطانها از الگوی ویژه‌ای پیروی می‌کند و با در نظر گرفتن همه بیماریها و جامعه و هرم سنی فعلی، خوشبختانه سرطان از فراوانی کمتری در ایران نسبت به سایر کشورها برخوردار است حال آن که این روند به علت تغییر ترکیب سنی در دهه‌های بعدی متحول می‌شود.

وی در ادامه از اجرای طرحی در خصوص سرطان در کشور خبر داد و افزود: این طرح در قالب فرهنگ و مسایل مرسوم در جامعه و به عبارت بهتر جنبه‌های روانی و عاطفی بیماران و خانواده‌هاست که به صورت تحقیقاتی در حال اجراست.

به گفته وی، طی این طرح بهترین و مؤثرترین شیوه آگاه کردن بیمار از ماهیت بیماری بررسی می‌شود.

رییس انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی (ره) سرطان را طیف وسیعی از بیماری با بیش از یکصد بیماری برشمرد و یادآور شد: یک سری این طیف سرطانهای عادی است که با درمان به موقع و با جراحی کوچک و درمان محدود درمان پذیرنده و در سری دیگر آن سرطانهای وخیمی است که به سرعت پیشرفت و امکان درمان مؤثر وجود ندارد.

دکتر محققی با بیان این که پیشرفت علمی در این عرصه موضوعی مستمر است، به ایسنا گفت: هم اکنون روشهای مؤثری در جهات مختلف برای کنترل بیماریهای مختلف سرطانی وجود دارد و آمار کشوری در دوره‌های اخیر حاکی از نزدیکی نتایج درمان سرطان در کشور به نتایج استاندارد است.

رییس انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی (ره) در خاتمه خاطرنشان کرد: هم اکنون نتایج درمانی ما قابل مقایسه با همه مراکز معتبر و پیشرفته دنیاست.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

فوائد دوش گرفتن

حمام گرفتن به انسان اجازه تمدد اعصاب و استراحت جسمی و ذهنی را می‌دهد. احتمالاً …