رتبه بندی آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ایران (۲-دانشکده های داروسازی )

رتبه بندی کلی دانشکده های داروسازی کشور

رتبه‌

 دانشکده‌

امتیاز

دانشکده‌ فرضی‌

 برتر

۱۰۰

رتبه‌ اول‌

 تهران

۶۴/۵۱

   اصفهان ۶۴/۳۶

رتبه دوم 

 تبریز

۶۳/۷۹

رتبه‌ سوم‌

 اهواز

۵۳/۸۷

   شهیدبهشتی ۵۳/۵۴
   مشهد ۵۳/۰۷

 رتبه‌ چهارم‌ 

 شیراز

۵۱/۸۲

رتبه‌ پنجم‌ 

 ساری

۴۴/۶۳

 کرمان

۴۴/۲۱

رتبه‌ ششم‌

 آزادتهران

۳۹/۳۱

همچنین بررسی کنید

آیا مصرف کافئین اعتیاد آور است

کافئین نوعی ماده آلکالوئیدی است که بطور طبیعی در برخی مواد غذایی از جمله دانه …

سوسیس و کالباس با نام تجارتی ناصح پارس و آبمیوه با نام‌های تجارتی کوهرنگ ، دماوند و لواسانات غیراستاندارد است

سوسیس و کالباس با نام تجارتی ناصح پارس و آبمیوه با نام‌های تجارتی کوهرنگ ، …