خانه / اخبار پرستاری / رتبه بندي آموزشي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي ايران (4- دانشکده های پرستاری در مقطع کارشناسی)

رتبه بندي آموزشي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي ايران (4- دانشکده های پرستاری در مقطع کارشناسی)

رتبه بندي كلي دانشكده هاي ارائه كننده رشته پرستاري در مقطع كارشناسي

رتبه‌

دانشكده‌

امتياز

0 برتر 100
1 اصفهان 65/15
2 تهران 62/59
3 ايران 59/76
4 شهيد بهشتي 58/51
5 مشهد 56/82
6 سمنان 55/18
7 تبريز 54/47
8 رشت 52/15
شيراز 51/86
كرمانشاه 51/71
همدان 51/62
9 اهواز 50/34
يزد 50/17
10 ساري 49/36
قزوين 49/31
كرمان 49/19
11 خرم آباد 48/63
كاشان 48/57
12 بقيه الله 47/17
13 زنجان 46/35
اروميه 46/03
ارتش 45/82
14 شاهد 45/33
15 بجنورد 43/86
رفسنجان 43/56
ياسوج 43/17
16 اراك 42/64
اردبيل 42/6
شهركرد 42/54
بيرجند 42/28
17 گرگان 41/85
جيرفت(كرمان) 41/82
18 بابل 40/82
زاهدان 40/8
لاهيجان 40/49
19 فسا 39/65
سنندج 39/42
20 سبزوار 37/79
بوشهر 37/52
21 تربت حيدريه 36/8
قم 36/78
جهرم 36/62
آبادان 36/5
زابل(زاهدان) 36/39
22  لار 35/48
رامسر(بابل) 35/3
بندرعباس 35/25
شاهرود 35/2
آمل(بابل) 35/18
گناباد 34/93
23 ايلام 34/4

 

همچنین بررسی کنید

دانشجویان فعلی دانشگاه علوم پزشكی ایران ، به هیچ وجه نگران وضعیت آینده خود نباشند !!!

وعده سرپرست پیشین دانشگاه ایران به دانشجویان این دانشگاه منحل شده سرپرست پیشین دانشگاه علوم …

انحلال دانشگاه احساس بی ثباتی ایجاد می‌کند

انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس ابلاغ مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی …