رتبه بندی آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ایران (۴- دانشکده های پرستاری در مقطع کارشناسی)

رتبه بندی کلی دانشکده های ارائه کننده رشته پرستاری در مقطع کارشناسی

رتبه‌

دانشکده‌

امتیاز

۰ برتر ۱۰۰
۱ اصفهان ۶۵/۱۵
۲ تهران ۶۲/۵۹
۳ ایران ۵۹/۷۶
۴ شهید بهشتی ۵۸/۵۱
۵ مشهد ۵۶/۸۲
۶ سمنان ۵۵/۱۸
۷ تبریز ۵۴/۴۷
۸ رشت ۵۲/۱۵
شیراز ۵۱/۸۶
کرمانشاه ۵۱/۷۱
همدان ۵۱/۶۲
۹ اهواز ۵۰/۳۴
یزد ۵۰/۱۷
۱۰ ساری ۴۹/۳۶
قزوین ۴۹/۳۱
کرمان ۴۹/۱۹
۱۱ خرم آباد ۴۸/۶۳
کاشان ۴۸/۵۷
۱۲ بقیه الله ۴۷/۱۷
۱۳ زنجان ۴۶/۳۵
ارومیه ۴۶/۰۳
ارتش ۴۵/۸۲
۱۴ شاهد ۴۵/۳۳
۱۵ بجنورد ۴۳/۸۶
رفسنجان ۴۳/۵۶
یاسوج ۴۳/۱۷
۱۶ اراک ۴۲/۶۴
اردبیل ۴۲/۶
شهرکرد ۴۲/۵۴
بیرجند ۴۲/۲۸
۱۷ گرگان ۴۱/۸۵
جیرفت(کرمان) ۴۱/۸۲
۱۸ بابل ۴۰/۸۲
زاهدان ۴۰/۸
لاهیجان ۴۰/۴۹
۱۹ فسا ۳۹/۶۵
سنندج ۳۹/۴۲
۲۰ سبزوار ۳۷/۷۹
بوشهر ۳۷/۵۲
۲۱ تربت حیدریه ۳۶/۸
قم ۳۶/۷۸
جهرم ۳۶/۶۲
آبادان ۳۶/۵
زابل(زاهدان) ۳۶/۳۹
۲۲  لار ۳۵/۴۸
رامسر(بابل) ۳۵/۳
بندرعباس ۳۵/۲۵
شاهرود ۳۵/۲
آمل(بابل) ۳۵/۱۸
گناباد ۳۴/۹۳
۲۳ ایلام ۳۴/۴

 

همچنین بررسی کنید

دانشجویان فعلی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، به هیچ وجه نگران وضعیت آینده خود نباشند !!!

وعده سرپرست پیشین دانشگاه ایران به دانشجویان این دانشگاه منحل شده سرپرست پیشین دانشگاه علوم …

انحلال دانشگاه احساس بی ثباتی ایجاد می‌کند

انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس ابلاغ مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی …