خانه / اخبار دانشگاه ها / رتبه بندي آموزشي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي ايران (7-در مقطع رشته هاي كارداني بهداشت)

رتبه بندي آموزشي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي ايران (7-در مقطع رشته هاي كارداني بهداشت)

مقايسه دانشكده هاي ارائه كننده رشته هاي كارداني بهداشت

رتبه‌

دانشكده‌

امتياز

0

 برتر

100

1

 ايران

86/53

2

  يزد   67/87

3

شيراز

64/44

4

اهواز

  62/67

5

  زاهدان   61/65

6

 همدان

61/01

7

 قزوين

59/38

8

  شهيدبهشتي   58/46

9

  ساري   57/17

10

بهداشت كار

55/4

 

11

اروميه

53/95

 كاشان 

  53/49

 

12

 بقيه ا…   52/25
 بندرعباس   51/99
 دامغان   51/72
 مشهد   51/61
 كرمان   51/55

13

 خرم آباد   50/01
14

 كرمانشاه

  48/35
15

 سنندج

  47/78
 

 شهركرد

  47/41
16

 زنجان

  46/85
17

 بوشهر

  45/8
 

 ياسوج

  45/73
18  بيرجند   45/16
19  گناباد   44/52
20  اراك   43/97
21  زابل   42/8
22  گرگان   41/86
23  قم   41/12
24  تبريز   40/53
   ايلام   40/39
25  شاهرود   38/31
26  رشت   37/48
27  اردبيل   35/96
28  سبزوار   35/34
   بابل   34/99
29  خوي   20/1

همچنین بررسی کنید

هسته‌هاي گزينش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ایران آمادگي خود را برای استخدام 20 هزار پرستاراعلام كردند

اعلام آمادگي هسته‌هاي گزينش وزارت بهداشت ایران براي استخدام 20 هزار پرستار در پي انتشار …

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای 27 و 28 خردادماه سال 1389 در51 رشته و24 شهر برگزار می شود

رقابت 49 هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد  گروه های پزشکی کشور ایران . رئیس …