خانه / اخبار اجتماعي / مجله “‪Medicine‬ ‪ “Psychosomatic‬: مرگ يا بيماري شديد در خانواده سلامت زنان را بسيار بيشتر از مردان به خطر مي‌اندازد.

مجله “‪Medicine‬ ‪ “Psychosomatic‬: مرگ يا بيماري شديد در خانواده سلامت زنان را بسيار بيشتر از مردان به خطر مي‌اندازد.

محققان فنلاندي مي‌گويند مرگ يا بيماري شديد در خانواده سلامت زنان را بسيار بيشتر از مردان به خطر مي‌اندازد.

 اين محققان با بررسي بيش از ‪ ۲۷‬هزار فرد بزرگسال دريافتند سلامت زنان بيشتر از مردان بعد از مرگ يا بيماري يك خويشاوند نزديك به خطر مي‌افتد. همچنين در بين تمام بزرگسالاني كه اين حوادث بر سلامت آنها تاثير گذاشته است زنان ديرتر بهبود مي‌يابند.

زنان بعد از وقوع مرگ يا بيماري در خانواده گسترده خود، آسيب پذيرترند.

دكتر جاسي واهترا از موسسه طب شغلي فنلاند در توركو مي‌گويد اين امر نشانگر سرمايه‌گذاري بيشتري است كه زنان در زندگي خانوادگي انجام مي‌دهند.

زنان بيشتر احتمال دارد نقش پرستار را ايفا كنند و بطور مستقيم به مراقبت از عضو بيمار خانواده بپردازند يا از خانواده حمايت عاطفي كنند.

اين پديده كه “هزينه مراقبت” نام دارد، سلامت خود آنها را به خطر مي‌اندازد.

اين نتايج حاصل بررسي سلامت ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۲۱۷‬كارمند فنلاندي است كه بيشتر آنها را زنان تشكيل مي‌دهند. شركت‌كنندگان در اين تحقيق هر گونه بيماري يا مرگ را كه به تازگي در خانواده آنها روي داده گزارش مي‌دهند و وضع سلامت خود را در پرسشنامه‌هاي استاندارد بيان مي‌كنند.

محققان اين اطلاعات را با پرونده شغلي كه تعداد روزهاي مرخصي استعلاجي كارمند طي چند سال گذشته قبل و بعد از مرگ يا بيماري عضو خانواده را نشان مي‌دهد مقايسه كردند.

محققان دريافتند زنان بعد از مرگ يا بيماري همسر يا يك عضو ديگر خانواده بيشتر بيمار مي‌شوند و مرخصي استعلاجي مي‌گيرند. درحالي كه مردان طي چند ماه اول بعد از مرگ يا بيماري عضو خانواده وضع سلامت آنها روبه وخامت مي‌گذارد، بسياري از زنان هنوز پس از گذشت يك سال همين احساس را دارند.

اين يافته‌ها بيانگر آن است كه زنان در مراقبت از عضو بيمار خانواده كمك بيشتري احتياج دارند و موقع بروز بحرانهاي خانوادگي به حمايت عاطفي نياز دارند.

توجه ويژه به سلامت زنان پس از مرگ يا بيماري عضو خانواده اهميت زيادي دارد.

مشروح اين يافته‌ها در شماره ماه مارس و آوريل مجله “‪Medicine‬ ‪ “Psychosomatic‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

پیشگیری از آنفلوانزا

آنفلوانزا نوعی بیماری ویروسی واگیردار است که بی‌توجهی به رعایت اصول بهداشتی در آن، می‌تواند …

کودک‌ آزاری چیست ؟

کودکان ضعیف ترند و به همین دلیل در همه جای دنیا کودکان بیشتر از بزرگسالان …