اولین جشنواره وبلاگ های پرستاری

با هدف اشاعه فرهنگ پرستاری در جامعه
و ساخت ادبیات حرفه ای
در جهت شکوفایی حرفه پرستاری و هدایت آن به سوی پرستاری نوین و تخصصی نمودن آن و استفاده ازتوان پرستاران در امرارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه اقدام به بر گزاری اولین جشنواره وبلاگ های پرستاری می نماییم
در این جشنواره مسابقه وبلاگ های فعال و وبلاگ های جدید در زمینه یاد شده زیر برگزار می گردد
و از و بلاگ های زیر ثبت نام بعمل می آید
 اطلاع رسانی و خبری پرستاری
 فرهنگی – اجتماعی و پژوهشی پرستاری
 عمومی پرستاری (وبلاگ های شخصی که حاوی مطالب مرتبط با پرستاری و سلامت هستند)
علاقمندان شرکت در این مسابقه می بایست موارد زیر را رعایت نمایند

 درج لینک پایگاهها و سایت های معتبر پرستاری در قسمت پیوندها
 درج عکس و لوگری مناسب
 استفاده ازقالب مناسب و قابل قبول برای وبلاگ
 درج مشخصات نام و نام خانوادگی و محل کار و شرح و اهداف وبلاگ در شرح وبلاگ
در آدرس
http:// NurseBlog.Blogfa.com
منتظرتان هستیم

پایگاه اطلاع رسانی پرستار و پرستاری

همچنین بررسی کنید

قانون کاهش ساعات کار پرستاران در گیرودار تصمیمات دولت و مجلس ایران قرار دارد

جلسه مشترک ریاست جمهوری ، مجلس، وزارت بهداشت و نظام پرستاری برای تعیین تکلیف نهایی …

معاون فنی سازمان نظام پرستاری کشور ایران از تدوین تعرفه خدمات پرستاری خبر داد

 ‘صدیقه سالمی ‘ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با …