خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / تومورهای بينی و سينوسها

تومورهای بينی و سينوسها

اپيدميولوژي:1-كمتر از3% بدخيميهاي تنفسي.گوارشي 2-كمتر از1% همه تومورها 3-مردها2برابر 4-دردهه هاي پنج تا هفت بيشتر 5- 44%بيماران شغلشان در ارتباط با نيكل، كروم، صنايع چوب بوده 6-سيگار والكل7 -پاپيلوما ويروس
علائم:1- دهاني: 30-25% درد دندان،تريسموس،پري كام ۲- بيني: 50%انسداد،خونريزي،ترشح،احتقان 3- چشم: 25% دوبيني،اشك ريزش،درد،اگزوفتالموس4- صورت: درد،اسيمتري،تورم گونه 5- گوش: كاهش شنوايي ثانويه به اوتيت سروزي
تشخيص:
1- معاينه فيزيكي
2- اندوسكوپي بيني
3- بيوپسي
4- راديوگرافي
انواع تومور:
بيني خارجي:
1- كراتوزهاي ناشي از افتاب،كيستهاي سبابه وخالها
2- رينوفيما:ناشي از رشدبيش از حدغدد سبابه ۳- كارسينوم سلول سنگفرشي:رشد سريع،احتمال متاستاز ۴- بازال سل كارسينوما:به مدت طولاني كوچک و سپس به صورت موضعي رشد مي يابد.
بيني داخلي:

1- پاپيلوم سنگفرشي:در وستيبول بيني است وباعث تحريك موضعي ميدهددرمان با اكسزيون يا دياترمي
2- پوليپ بيني:شايعترين تومور بيني،بيشتردرمبتلايان به رينيت الرژيك،برخلاف شاخكهاي بيني دردندارد ولي حركت دارد .ميتواند انسداد بيني بدهد.درمان با كورتون موضعي ياسيستميك يااسپري استروييدي است اما اغلب بايد جراحی شود.احتمال عود بسيار بالا ۳- پاپیلومایوارونه : شيوع كم دارد،از نظربافت شناسي خوش خيم اما از نظرباليني بدخيم است چون ممكن است بيني مقابل را درگير كند.ازديواره جانبي بيني منشا مي گيردوشبيه پوليپ گوشتي است.درمان اكسيزيون موضعي است.راديوتراپي ممنوع است
۴-ادنوما،لنفانژيوماوهمانژيوماباشيوع كمتروخوشخيمترهستند
5-انژيوفيبروما:درنوجوانان باسابقه انسداد بيني توام باخونريزيهاي راجعه بيني بايد اين توموررد شود.اين بيشتر درنازوفارنكس ديده ميشودودرصورت زخمي شدن دردندارد
سينوسها:
1- استئوما:در40-15سال وبا رشد كم، وشيوع درسينوس فرونتال بيشتربعدسينوس اتموئيد بعد ماگزيلاري است.درمان بااكسيزيون موضعي است.
2- اگزوستوز:د رسينوس فرونتال،برخلاف استئوما بزرگ نمي شود. 3- كندروما :عمومادرسپتوم ونادراست. 4- پوليپ:معمولامتعدد ودرراديوگرافي صاف ومدوربدون تخريب استخواني 5- ديسپلازي فيبرو:استخوان حالت نرم شدگي پيدا مي كند وجاي ان را بافت فيبروي غيرطبيعي پرمي كند.بيشتر درافرادجوان ايجاد مي شودبيشتر درسينوس ماگزيلا است ودر كل نادر است ممكن است منجربه انسداد بيني يا سينوس وخوردگي جمجمه شود.درمان جراحي است
تومورهاي بدخيم:
1- اسكواموس سل كارسينوما:شايعترين تومور بدخيم بيني وسينوسهااست ودر سينوس ماگزيلا شايعتراست بعد درسينوس اتموئيد وبيني بعد درفرونتال.

محل تهاجم علامت:
به داخل بيني انسداد ياخونريزي
ضريع خلفي يا جانبي انتروم درد پايدار
ديواره فوقاني انتروم پروپتوز ودوبيني
لبه الوئولر فوقاني لقي دندان درفك بال
تشخيص:

 بابيوپسي وراديوگرافي است ودرمان باماگزيلكتومي وپرتودرماني كه يابعد عمل ويا10-8 هفته قبل عمل است وشيمي درماني كه در تومورهاي بزرگ انجام ميشود.پيش اگهي بدي دارد.
2- ملانوما:هم در سينوس هم بيني ديده مي شود ودرمان ان شيمي درماني وپرتودرماني است
3- نوروبلاستوما: رشد خيلي كند دارد ودرمان با اكسيزيون كامل است.

همچنین بررسی کنید

چگونه از سرماخوردگی پیشگیری کنیم؟

سرماخوردگی یک عفونت ویروسی مسری است که راه های تنفسی فوقانی را آلوده نموده و …

پیشگیری از آنفلوانزا

آنفلوانزا نوعی بیماری ویروسی واگیردار است که بی‌توجهی به رعایت اصول بهداشتی در آن، می‌تواند …