مشکلات باور نکردنی خانواده پزشک امریکایی (پدرم در تمام دوران کودکی و تا همین اواخر تمام افراد خانواده را کتک می زد و آزار می داد.)

دکتر ناکیزیتو کارنگو ، در مقام پزشک ارتش امریکا زخمهای مجروحان جنگ را در افغانستان به خوبی مداوا می کند اما آرزو می کند کاش درمان مشکلات خانوادگی او در امریکا نیز به همین راحتی بود.
به گزارش گاردین ، دکتر جوزف کازیگو، پدر او، چند دهه از نظر روحی و جسمی همسر و فرزندان خود را آزار می داد تا این که مولومبا، برادر او در اوت گذشته ، پدرشان را هنگام خواب با یک میله کتک زد و سرش را برید.
ناکیزیتو میگوید هرگز تصور نمی کردم برادرم بخواهد به رنج های مادرم با کشتن پدرمان خاتمه دهد.
خانم دکتر در نامه ای به دادگاهی در نیویورک که امروز او را محاکمه می کند ، خواستار تخفیف مجازات برادر شده است.
مولومبا ، ماه گذشته در نامه ای به دادگاه اعتراف کرد و دادگاه متقابلا پذیرفت او را فقط به ۲۰ سال زندان محکوم کند اما اعضای خانواده از دادگاه تخفیف بیشتر می خواهند.
به گزارش اسوشیتد پرس خانم دکتر در نامه ای هفت صفحه ای به دادگاه نوشته است پدرشان در تمام دوران کودکی و تا همین اواخر فرزندان و همسر خود را کتک می زد و آزار می داد.
او خود را مقصر می داند که تابستان گذشته به برادرش گفت که پدرشان هنوز مادرشان را کتک می زند و همین باعث شد که برادر تصمیم نهایی خود را بگیرد. مادر ۶۰ ساله و پدر ۶۷ ساله بود.
مولومبا ۲۴ اوت ۲۰۰۵ پدرش را در آپارتمان او در ۷۵ کیلومتری شمال غربی شهر نیویورک کشت.
مولومبا که سابقا دانشجوی دانشگاه ایالتی نیویورک بود خود به پلیس مراجعه کرد و ماجرا را گفت.
مولومبا که به تجویز پدرش داروهای ضد افسردگی می خورد بارها دست به خودکشی زده بود اما پدر سال گذشته پس از اختلافی درباره کوتاه کردن چمن خانه ، حاضر نشد نسخه داروهای افسردگی پسرش را تجدید کند.
خانم دکتر گفت: سه برادر و خواهر دیگر او هم به علت رفتارهای نامعقول پدرشان داروهای ضد افسردگی مصرف می کنند.
خانم دکتر کازیگو، که فارغ التحصیل وست پوینت و سروان ارتش امریکا است ، در نامه اش به دادگاه ، از خوبی های پدرش هم نوشت و این که در مجلس ختم او عده بسیار زیادی شرکت کرده بودند که او را دوست داشتند و به او احترام می گذاشتند.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …