ترس از اعتیاد مهمترین علت عدم استفاده “مرفین” در تسکین درد است

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد ترس از اعتیاد و مشکلات تنفسی به دنبال مصرف “مرفین” باعث استفاده کمتر از این مخدرها برای تسکین دردهای شدید می‌شود.

بر اساس این تحقیق که توسط “طیبه پورغزنین” عضو هیات علمی دانشکده پرستاری مشهد و با همکاری “فاطمه جعفری” انجام شد،در نتیجه عدم استفاده مرفین در دردهای شدید،درد بیمار به طور مناسب تسکین نمی‌یابد که این امر اضطراب ،کیفیت زندگی نامطلوب و عدم اطمینان بیمار به کادر درمانی را به دنبال دارد.

“مرفین” از جمله اپیوئیدهایی است که ارزش آن در بهبودی “درد” در بیمارانی که از شدت درد رنج می‌برند بسیار قابل ملاحظه است.

طبق یافته‌های این پژوهش بیشتر واحدهای بیمارستانی در مورد نحوه استفاده و درصد عوارض مرفین اطلاعات مناسبی ندارند.

در این مطالعه توصیفی ‪ ۸۵‬نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستانهای مشهد شرکت داشتند،نمونه‌گیری به روش سرشماری انجام شد و حجم نمونه منطبق با جامعه آماری بود.

در این پژوهش میانگین سنی افراد ‪ ۳۲‬سال بود که ‪ ۶۹/۴‬درصد مونث و ‪ ۶۸/۲‬درصد متاهل بودند.

‪ ۴۷‬درصد از واحدهای مورد پژوهش معتقد بودند که افزایش مقدار مرفین باعث افزایش تسکین درد می‌شود و ‪ ۵/۹‬درصد واحدها معتقد بودند که کاهش تنفس در کمتر از یک درصد از کل بیمارانی که مرفین می‌گیرند بوجود می‌آید.

همچنین یافته‌های این تحقیق نشان داد ‪ ۵۳‬درصد از پرستاران عقیده داشتند کمتر از یک درصد از کل بیمارانی که مرفین دریافت می‌کنند دچار اعتیاد می‌شوند.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد ترس از “اعتیاد” و “مشکلات تنفسی” به دنبال مصرف مرفین باعث استفاده کمتر از این مخدرها در درهای شدید می‌شود، در نتیجه درد بیمار به طور مناسب تسکین نمی‌یابد.

درد شکایت اولیه مددجویانی است که در جستجوی درمان هستند از طرفی پرستار به واسطه ارتباط نزدیک با بیمار نقش منحصر به فردی در کنترل درد دارد در حالیکه ترس پرستاران از عوارض مرفین به عنوان مانعی در تسکین درد بیماران تلقی می‌شود.

بر پایه این تحقیق برپایی کارگاه‌های آموزشی به منظور ارتقای اطلاعات پرستاران در مورد نحوه صحیح استفاده از مرفین جهت تسکین درد بیماران ، لازم است.

نتایج این تحقیق در ششمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران ارایه شد.

ششمین همایش علمی سالیانه بررسی و مطالعه درد توسط انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و با همکاری مجتمع بیمارستانی حضرت رسول (ص) چهاردهم و پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.

همچنین بررسی کنید

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری وسایل نیست

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری بعضی وسایل شخصی مانند حوله، مسواک و لوازم آرایشی نیست، …

پاک کردن سرامیک حمام از قارچ و کپک

قبل از هر چیز باید بگوییم هنگام تمیز کردن حمام با مواد سفیدکننده و ضد …