خانه / اخبار اجتماعي / ترس از اعتياد مهمترين علت عدم استفاده “مرفين” در تسكين درد است

ترس از اعتياد مهمترين علت عدم استفاده “مرفين” در تسكين درد است

نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد ترس از اعتياد و مشكلات تنفسي به دنبال مصرف “مرفين” باعث استفاده كمتر از اين مخدرها براي تسكين دردهاي شديد مي‌شود.

بر اساس اين تحقيق كه توسط “طيبه پورغزنين” عضو هيات علمي دانشكده پرستاري مشهد و با همكاري “فاطمه جعفري” انجام شد،در نتيجه عدم استفاده مرفين در دردهاي شديد،درد بيمار به طور مناسب تسكين نمي‌يابد كه اين امر اضطراب ،كيفيت زندگي نامطلوب و عدم اطمينان بيمار به كادر درماني را به دنبال دارد.

“مرفين” از جمله اپيوئيدهايي است كه ارزش آن در بهبودي “درد” در بيماراني كه از شدت درد رنج مي‌برند بسيار قابل ملاحظه است.

طبق يافته‌هاي اين پژوهش بيشتر واحدهاي بيمارستاني در مورد نحوه استفاده و درصد عوارض مرفين اطلاعات مناسبي ندارند.

در اين مطالعه توصيفي ‪ ۸۵‬نفر از پرستاران شاغل در بخش‌هاي داخلي و جراحي بيمارستانهاي مشهد شركت داشتند،نمونه‌گيري به روش سرشماري انجام شد و حجم نمونه منطبق با جامعه آماري بود.

در اين پژوهش ميانگين سني افراد ‪ ۳۲‬سال بود كه ‪ ۶۹/۴‬درصد مونث و ‪ ۶۸/۲‬درصد متاهل بودند.

‪ ۴۷‬درصد از واحدهاي مورد پژوهش معتقد بودند كه افزايش مقدار مرفين باعث افزايش تسكين درد مي‌شود و ‪ ۵/۹‬درصد واحدها معتقد بودند كه كاهش تنفس در كمتر از يك درصد از كل بيماراني كه مرفين مي‌گيرند بوجود مي‌آيد.

همچنين يافته‌هاي اين تحقيق نشان داد ‪ ۵۳‬درصد از پرستاران عقيده داشتند كمتر از يك درصد از كل بيماراني كه مرفين دريافت مي‌كنند دچار اعتياد مي‌شوند.

نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد ترس از “اعتياد” و “مشكلات تنفسي” به دنبال مصرف مرفين باعث استفاده كمتر از اين مخدرها در درهاي شديد مي‌شود، در نتيجه درد بيمار به طور مناسب تسكين نمي‌يابد.

درد شكايت اوليه مددجوياني است كه در جستجوي درمان هستند از طرفي پرستار به واسطه ارتباط نزديك با بيمار نقش منحصر به فردي در كنترل درد دارد در حاليكه ترس پرستاران از عوارض مرفين به عنوان مانعي در تسكين درد بيماران تلقي مي‌شود.

بر پايه اين تحقيق برپايي كارگاه‌هاي آموزشي به منظور ارتقاي اطلاعات پرستاران در مورد نحوه صحيح استفاده از مرفين جهت تسكين درد بيماران ، لازم است.

نتايج اين تحقيق در ششمين همايش علمي ساليانه انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران ارايه شد.

ششمين همايش علمي ساليانه بررسي و مطالعه درد توسط انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران و با همكاري مجتمع بيمارستاني حضرت رسول (ص) چهاردهم و پانزدهم ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شد.

همچنین بررسی کنید

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری وسایل نیست

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری بعضی وسایل شخصی مانند حوله، مسواک و لوازم آرایشی نیست، …

پاک کردن سراميك حمام از قارچ و کپک

قبل از هر چیز باید بگوییم هنگام تمیز کردن حمام با مواد سفیدکننده و ضد …