خانه / بهداشت عمومي / مغز احساس درد را با لذت همراه می کند

مغز احساس درد را با لذت همراه می کند

دانشمندان پی برده اند که قسمت هايی از مغز که به احساس لذت واکنش نشان می دهد، نسبت به درد نيز عکس العمل نشان می دهد.

اين يافته می تواند به درک بهتر فرآيند درد در درون مغز و يافتن راه های جديد تسکين درد بينجامد.

اين تحقيقات که در “بيمارستان عمومی ماساچوست” آمريکا انجام شده است، تاييدی بر پژوهشهای پيشين است.

دکتر “ديويد برسوک” که در اين پژوهش شرکت کرده، گفت: “درد تجربه ای پيچيده شامل دو عنصر احساس و واکنش عاطفی است.”

“درک اين عنصر عاطفی در توسعه معالجات نوين برای تسکين درد در بيمارانی که با خطر اضطراب، افسردگی و خودکشی رو به رو هستند، نقشی کليدی دارد.”

محققان از تکنيکی به نام “تصويربرداری انعکاس مغناطيسی کاربردی” (FMRI) برای برداشتن عکس هايی از مغز هشت نفر داوطلب شرکت در مطالعه استفاده کردند.

به دست های اين هشت مرد جوان صفحات کوچک حرارتی به نام “ترمود” وصل شد که وظيفه آن انتقال حرارت شديد يا متوسط در مقاطع زمانی کوتاه بود.

در حين انجام اين مرحله از آزمايش، دانشمندان از بخش هايی از مغز تصويربرداری کردند که از قبل روشن شده بود در احساس درد دخالت دارد. همچنين عکس هايی از قسمت هايی که در واکنش به محرک هايی مانند کوکايين، غذا يا پول فعال می شود، برداشته شد.

نتايج نشان داد ايجاد درد بر اثر حرارت شديد نه تنها مدار مغزی مربوط به درد، بلکه همچنين برخی از قسمت هايی را که “مدارهای پاداش” خوانده می شود را فعال می کند.

در واقع پس از اعمال حرارت شديد، مرکز پاداش با سرعت بيشتری از مرکز احساس درد واکنش نشان داد

مرکز احساس درد در آخرين مراحل اعمال حرارت شديد فعال شد.

“لينو بچرا” يکي از نويسندگان مقاله تحقيقی اين مطالعه گفت: “اين دو سيستم قبلا هرگز مرتبط فرض نمی شدند. اين نخستين باری است که مشاهده می کنيم مغز برای گريز از درد، بخش های مربوط به پاداش را فعال می کند.”

دکتر “هانس بريتر” ديگر نويسنده مقاله گفت: “به نظر می رسد که اسپينوزا و بنتام (فلاسفه هلندی و انگليسی) که اشاره می کردند لذت و درد هر دو به يک طيف تعلق دارند، درست می گفته اند.”

اميد می رود اين نتايج راه را برای توسعه آزمايش های عينی که قادر به اندازه گيری درد باشد و همچنين ايجاد داروهای مسکن که ساختارهای مغزی مربوط به پاداش را هدف قرار می دهد هموار کند.

اين استراتژی می تواند به معالجه دردهايی که به داروهای موجود واکنش نشان نمی دهد بينجامد.

دکتر “آيرين تريسی” کارشناس بريتانيايی تصويربرداری درد از دانشگاه آکسفورد معتقد است که چنين کشفياتی می تواند دانشمندان را به توسعه راه هاي جديد درمان درد را بدون استفاده از دارو اميدوار کند.

او گفت: “اين پژوهش ها اطلاعاتی را فراهم کرده است که برای پيش بردن مطالعات آتی در زمينه يافتن درمان هايی تازه برای تسکين درد حياتی است.”

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …