مغز احساس درد را با لذت همراه می کند

دانشمندان پی برده اند که قسمت هایی از مغز که به احساس لذت واکنش نشان می دهد، نسبت به درد نیز عکس العمل نشان می دهد.

این یافته می تواند به درک بهتر فرآیند درد در درون مغز و یافتن راه های جدید تسکین درد بینجامد.

این تحقیقات که در “بیمارستان عمومی ماساچوست” آمریکا انجام شده است، تاییدی بر پژوهشهای پیشین است.

دکتر “دیوید برسوک” که در این پژوهش شرکت کرده، گفت: “درد تجربه ای پیچیده شامل دو عنصر احساس و واکنش عاطفی است.”

“درک این عنصر عاطفی در توسعه معالجات نوین برای تسکین درد در بیمارانی که با خطر اضطراب، افسردگی و خودکشی رو به رو هستند، نقشی کلیدی دارد.”

محققان از تکنیکی به نام “تصویربرداری انعکاس مغناطیسی کاربردی” (FMRI) برای برداشتن عکس هایی از مغز هشت نفر داوطلب شرکت در مطالعه استفاده کردند.

به دست های این هشت مرد جوان صفحات کوچک حرارتی به نام “ترمود” وصل شد که وظیفه آن انتقال حرارت شدید یا متوسط در مقاطع زمانی کوتاه بود.

در حین انجام این مرحله از آزمایش، دانشمندان از بخش هایی از مغز تصویربرداری کردند که از قبل روشن شده بود در احساس درد دخالت دارد. همچنین عکس هایی از قسمت هایی که در واکنش به محرک هایی مانند کوکایین، غذا یا پول فعال می شود، برداشته شد.

نتایج نشان داد ایجاد درد بر اثر حرارت شدید نه تنها مدار مغزی مربوط به درد، بلکه همچنین برخی از قسمت هایی را که “مدارهای پاداش” خوانده می شود را فعال می کند.

در واقع پس از اعمال حرارت شدید، مرکز پاداش با سرعت بیشتری از مرکز احساس درد واکنش نشان داد

مرکز احساس درد در آخرین مراحل اعمال حرارت شدید فعال شد.

“لینو بچرا” یکی از نویسندگان مقاله تحقیقی این مطالعه گفت: “این دو سیستم قبلا هرگز مرتبط فرض نمی شدند. این نخستین باری است که مشاهده می کنیم مغز برای گریز از درد، بخش های مربوط به پاداش را فعال می کند.”

دکتر “هانس بریتر” دیگر نویسنده مقاله گفت: “به نظر می رسد که اسپینوزا و بنتام (فلاسفه هلندی و انگلیسی) که اشاره می کردند لذت و درد هر دو به یک طیف تعلق دارند، درست می گفته اند.”

امید می رود این نتایج راه را برای توسعه آزمایش های عینی که قادر به اندازه گیری درد باشد و همچنین ایجاد داروهای مسکن که ساختارهای مغزی مربوط به پاداش را هدف قرار می دهد هموار کند.

این استراتژی می تواند به معالجه دردهایی که به داروهای موجود واکنش نشان نمی دهد بینجامد.

دکتر “آیرین تریسی” کارشناس بریتانیایی تصویربرداری درد از دانشگاه آکسفورد معتقد است که چنین کشفیاتی می تواند دانشمندان را به توسعه راه های جدید درمان درد را بدون استفاده از دارو امیدوار کند.

او گفت: “این پژوهش ها اطلاعاتی را فراهم کرده است که برای پیش بردن مطالعات آتی در زمینه یافتن درمان هایی تازه برای تسکین درد حیاتی است.”

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …