خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪ “Hypertension‬: مشكلات تنفسي در هنگام خواب بر فشار خون افراد ‪۴۰‬ سال به بالا كه در مشاغل نوبت كاري دارند تاثير مي‌گذارد.

مجله “‪ “Hypertension‬: مشكلات تنفسي در هنگام خواب بر فشار خون افراد ‪۴۰‬ سال به بالا كه در مشاغل نوبت كاري دارند تاثير مي‌گذارد.

اختلالات تنفسي در هنگام خواب به گروهي از اختلالات گفته مي‌شود كه هنگام خواب بر تنفس تاثير مي‌گذارد. شايع‌ترين نوع اين اختلالات آپنه (قطع موقتي تنفس) در هنگام خواب است كه طي آن ناحيه پشت گلو به هنگام خواب جمع مي‌شود و تنفس را براي مدت چند دقيقه متوقف مي‌كند تا آنكه بيمار از خواب بيدار شده و تنفس را از سرمي‌گيرد.

افرادي كه به اين گونه اختلالات مبتلا هستند از آنجا كه نمي‌توانند شب را به خوبي استراحت كند، اغلب در روز احساس خواب آلودگي مي‌كنند و عملكرد ذهني پاييني دارند.

دكتر “تاكيشي تانيگاوا” از دانشگاه “تسوكوبا” ژاپن و همكارانش مي‌گويند اختلال تنفسي در هنگام خواب مي‌تواند يكي از عوامل عمده موثر بر فشار خون بالا باشد، اما تاكنون هيچ مطالعه‌اي در مورد اختلالات تنفسي در هنگام خواب با توجه خاص بر روي شاغلان نوبت كاري انجام نشده است.

در يك مطالعه جديد، ارتباط فشار خون با اختلالات تنفسي در كارگران نوبت كاري و روز كار در يك نيروگاه هسته‌اي ژاپن بررسي شد.

محققان در اين مطالعه فشار خون و وضع اكسيژن را براي ارزيابي وسعت اختلال تنفسي در هنگام خواب در ‪ ۲۵۳‬كارگر نوبت كار مرد و ‪ ۲۰۶‬كارگر روزكار زن ‪ ۳۰‬تا ‪ ۶۲‬ساله ارزيابي كردند.

ميزان اختلالات تنفسي در اين افراد به ترتيب دستكم ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۵‬بار در ساعت روي داد و به ترتيب ‪ ۱۱/۳‬و ‪ ۶/۱‬درصد بود.

اختلاف زيادي ميان كارگران نوبتي و روز كار مشاهده نشد.

اختلالات تنفسي در هنگام خواب با افزايش فشار خون ارتباط دارد و عمدتا در كارگران مسن‌تر كه نوبت كاري دارند ديده مي‌شود.

دكتر “باربارا آن فيليپ” از دانشكده پزشكي و بهداشت عمومي “كنتاكي” در لگزينتون اين يك يافته را بسيار بااهميت خواند و گفت نوبت كاري يك عامل مستقل خطر در بروز فشار خون بالا در افراد مسن‌تر است كه به آپنه خواب مبتلا هستند.

وي افزود: ارتباط ميان اختلالات تنفسي در هنگام خواب و فشار خون بالا پيچيده‌تر از آن است كه تصور مي‌شد. به همين خاطر در مطالعه و درمان فشار خون و آپنه خواب مسئله نوبت كاري بايد مد نظر قرار گيرد.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره آوريل ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله “‪ “Hypertension‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …