مجله “‪ “Hypertension‬: مشکلات تنفسی در هنگام خواب بر فشار خون افراد ‪۴۰‬ سال به بالا که در مشاغل نوبت کاری دارند تاثیر می‌گذارد.

اختلالات تنفسی در هنگام خواب به گروهی از اختلالات گفته می‌شود که هنگام خواب بر تنفس تاثیر می‌گذارد. شایع‌ترین نوع این اختلالات آپنه (قطع موقتی تنفس) در هنگام خواب است که طی آن ناحیه پشت گلو به هنگام خواب جمع می‌شود و تنفس را برای مدت چند دقیقه متوقف می‌کند تا آنکه بیمار از خواب بیدار شده و تنفس را از سرمی‌گیرد.

افرادی که به این گونه اختلالات مبتلا هستند از آنجا که نمی‌توانند شب را به خوبی استراحت کند، اغلب در روز احساس خواب آلودگی می‌کنند و عملکرد ذهنی پایینی دارند.

دکتر “تاکیشی تانیگاوا” از دانشگاه “تسوکوبا” ژاپن و همکارانش می‌گویند اختلال تنفسی در هنگام خواب می‌تواند یکی از عوامل عمده موثر بر فشار خون بالا باشد، اما تاکنون هیچ مطالعه‌ای در مورد اختلالات تنفسی در هنگام خواب با توجه خاص بر روی شاغلان نوبت کاری انجام نشده است.

در یک مطالعه جدید، ارتباط فشار خون با اختلالات تنفسی در کارگران نوبت کاری و روز کار در یک نیروگاه هسته‌ای ژاپن بررسی شد.

محققان در این مطالعه فشار خون و وضع اکسیژن را برای ارزیابی وسعت اختلال تنفسی در هنگام خواب در ‪ ۲۵۳‬کارگر نوبت کار مرد و ‪ ۲۰۶‬کارگر روزکار زن ‪ ۳۰‬تا ‪ ۶۲‬ساله ارزیابی کردند.

میزان اختلالات تنفسی در این افراد به ترتیب دستکم ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۵‬بار در ساعت روی داد و به ترتیب ‪ ۱۱/۳‬و ‪ ۶/۱‬درصد بود.

اختلاف زیادی میان کارگران نوبتی و روز کار مشاهده نشد.

اختلالات تنفسی در هنگام خواب با افزایش فشار خون ارتباط دارد و عمدتا در کارگران مسن‌تر که نوبت کاری دارند دیده می‌شود.

دکتر “باربارا آن فیلیپ” از دانشکده پزشکی و بهداشت عمومی “کنتاکی” در لگزینتون این یک یافته را بسیار بااهمیت خواند و گفت نوبت کاری یک عامل مستقل خطر در بروز فشار خون بالا در افراد مسن‌تر است که به آپنه خواب مبتلا هستند.

وی افزود: ارتباط میان اختلالات تنفسی در هنگام خواب و فشار خون بالا پیچیده‌تر از آن است که تصور می‌شد. به همین خاطر در مطالعه و درمان فشار خون و آپنه خواب مسئله نوبت کاری باید مد نظر قرار گیرد.

مشروح این مطالعه را می‌توانید در شماره آوریل ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله “‪ “Hypertension‬بخوانید.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …