نقش رسانه ها در مبارزه علیه ایدز

دبیر کل سازمان ملل متحد به همراه مدیران پاره ای از سازمان های رسانه ای برجسته جهان در ژانویه ۲۰۰۴، ابتکار جهانی رسانه ها و ایدز را ارائه کردند. هدف این بود که از راه و روش های تأثیرگذار پیشگیری و درمان ویروس ایدز ارائه کرد و کمک نمود تا با بدنامی و تبعیض های مرتبط با ایدز مبارزه شود.

ids.jpg

هنگامی که تلاش می کنید تا با مورد اضطراری رو به رشد و خانمان‌سوزی مبارزه کنید، ضروری است تا تمامی ابزارهایی را که در اختیار دارید به کار گیرید. ایدز و ویروس آن بدترین اپیدمی است که بشریت تاکنون با آن رو به رو شده است. در مقایسه با بیماری های دیگر گسترش فراگیرتر و سریعتر با تأثیرات وخیم تر طولانی مدت داشته است. اثرات آن مانع جدی در مسیر توسعه ایجاد کرده است. رسانه های دیداری- شنیداری دستیابی و تأثیر فوق العاده بر همگان به ویژه جوانان دارند که نمایندگان فردا و کلید هرگونه نبرد پیروزمندانه علیه ایدز و ویروس آن هستند. ما باید در صدد این باشیم تا این سازمان های قدرتمند را به عنوان شرکای تمام عیار در مبارزه برای متوقف کردن ایدز و ویروس آن از راه آگاهی، پیشگیری و آموزشی درگیر کنیم. – به نقل از کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد.

رسانه ها اغلب در مبارزه با اپیدمی جهانی ایدز نادیده انگاشته شده و به کار گرفته نشده اند. UNAIDS و سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده اند که بدون افزایش قابل توجه در تلاش های پیشگیرانه ویروس ایدز، حدود ۴۵ میلیون مورد جدید آلودگی در سطح جهان تا سال ۲۰۱۰ رخ خواهد داد.

رسانه ها چه می توانند بکنند؟


رسانه ها می توانند نقشی بسیار مهم در مبارزه علیه ایدز داشته باشند. رسانه های دیداری – شنیداری می توانند با شنوندگان و بینندگان خود با زبانی که برایشان قابل درک باشد، صحبت کنند. آنها می توانند مشارکت و پیوند برقرار کنند. می توانند بر توانمند فشار آورند تا بیماری را جدی بگیرد وبه مردم اطلاعاتی را که برای حفظ خود نیاز دارند در اختیارشان قرار دهد.

  ·  به موضوع به اندازه کافی وقت و فضا اختصاص دهند، شامل برنامه‌سازی، تفسیر و آگهی

  ·  درباره آن با بحث هایی مرتبط با ویروس ایدز و روابط بین افراد سخن بگویند. با ادغام خلاقانه موضوعات مربوط به ایدز و ویروس آن در قالب داستان، سرگرمی و برنامه های گفتگو، مطالب را در اذهان بپرورند. از این شیوه ها برای ایجاد چالشی در برابر ننگ و تبعیض، همچنین تغییر معیارهای اجتماعی در صورت نیاز استفاده کنند.

  ·  خدمات ایدز و ویروس آن از راه همکاری با سازمان های بنیادی، ارائه دهندگان خدمات و کارگزاری های دولتی به منظور تضمین اینکه خدماتی مانند مشاوره و آزمایش، دستیابی به کاندوم و حتی مراقبت و درمان برای همگان موجود است را ترویج نمایند.

  ·  موضوع ویروس ایدز را در میان تعدادی از برنامه ها و مقالات به منظور تضمین رساندن پیام به طیف گسترده دریافت کنندگان در جریان اصلی قرار دهند.

  ·  بیماری ایدز و ویروس آن را در دستور کار خبری در سطح جهانی و محلی قرار دهند. این اقدام را می توان از راه استفاده از روش های مبتکرانه در گزارش دهی درباره اپیدمی شامل گزارش های خبری، برنامه های مستند، گفتگوی اینترنتی، مصاحبه ها و غیره انجام داد.

  ·  در منابع و موضوعات مشترک از راه برنامه سازی و در اختیار گذاشتن آنها بین سایر رسانه ها بدون در نظر گرفتن حق پدید آورنده سهیم شوند.

به منظور پوشش خبری روز جهانی ایدز ۲۰۰۴ نظام ملل متحد در ایران با رسانه ها در سطح ملی و محلی همکاری کرده است. بیش از ۶۰ برنامه رادیو و تلویزیونی با موضوع ایدز و ویروس آن تهیه شده است. برنامه ها و پیام های کوتاه برای تلویزیون، و وب سایت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، همچنین آوازهای ویژه که شامل پیام های انسان دوستانه برای پخش رادیو و دوره آموزشی ایدز و ویروس آن است برای رسانه های جمعی آماده گردیده است.

– تهیه شده به وسیله گروه کاری – موضوعی سازمان ملل متحد در زمینه کنترل و پیشگیری HIV/AIDS

همچنین بررسی کنید

احتمال سرایت بیماری کچلی از حیوانات خانگی

اگرچه از بیماری کچلی با پیشرفت‌های بهداشتی زمان حاضر دیگر چندان اثری باقی نمانده اما …

روش پیشگیری از بروز تبخال

قرار گرفتن در معرض نور خورشید، دوران قاعدگی در خانم ها،‌ جراحی های دندان یا …