خانه / اخبار اجتماعي / نقش رسانه ها در مبارزه عليه ايدز

نقش رسانه ها در مبارزه عليه ايدز

دبير كل سازمان ملل متحد به همراه مديران پاره اي از سازمان هاي رسانه اي برجسته جهان در ژانويه 2004، ابتكار جهاني رسانه ها و ايدز را ارائه كردند. هدف اين بود كه از راه و روش هاي تأثيرگذار پيشگيري و درمان ويروس ايدز ارائه كرد و كمك نمود تا با بدنامي و تبعيض هاي مرتبط با ايدز مبارزه شود.

ids.jpg

هنگامي كه تلاش مي كنيد تا با مورد اضطراري رو به رشد و خانمان‌سوزي مبارزه كنيد، ضروري است تا تمامي ابزارهايي را كه در اختيار داريد به كار گيريد. ايدز و ويروس آن بدترين اپيدمي است كه بشريت تاكنون با آن رو به رو شده است. در مقايسه با بيماري هاي ديگر گسترش فراگيرتر و سريعتر با تأثيرات وخيم تر طولاني مدت داشته است. اثرات آن مانع جدي در مسير توسعه ايجاد كرده است. رسانه هاي ديداري- شنيداري دستيابي و تأثير فوق العاده بر همگان به ويژه جوانان دارند كه نمايندگان فردا و كليد هرگونه نبرد پيروزمندانه عليه ايدز و ويروس آن هستند. ما بايد در صدد اين باشيم تا اين سازمان هاي قدرتمند را به عنوان شركاي تمام عيار در مبارزه براي متوقف كردن ايدز و ويروس آن از راه آگاهي، پيشگيري و آموزشي درگير كنيم. – به نقل از كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل متحد.

رسانه ها اغلب در مبارزه با اپيدمي جهاني ايدز ناديده انگاشته شده و به كار گرفته نشده اند. UNAIDS و سازمان جهاني بهداشت برآورد كرده اند كه بدون افزايش قابل توجه در تلاش هاي پيشگيرانه ويروس ايدز، حدود 45 ميليون مورد جديد آلودگي در سطح جهان تا سال 2010 رخ خواهد داد.

رسانه ها چه مي توانند بكنند؟


رسانه ها مي توانند نقشي بسيار مهم در مبارزه عليه ايدز داشته باشند. رسانه هاي ديداري – شنيداري مي توانند با شنوندگان و بينندگان خود با زباني كه برايشان قابل درك باشد، صحبت كنند. آنها مي توانند مشاركت و پيوند برقرار كنند. مي توانند بر توانمند فشار آورند تا بيماري را جدي بگيرد وبه مردم اطلاعاتي را كه براي حفظ خود نياز دارند در اختيارشان قرار دهد.

  ·  به موضوع به اندازه كافي وقت و فضا اختصاص دهند، شامل برنامه‌سازي، تفسير و آگهي

  ·  درباره آن با بحث هايي مرتبط با ويروس ايدز و روابط بين افراد سخن بگويند. با ادغام خلاقانه موضوعات مربوط به ايدز و ويروس آن در قالب داستان، سرگرمي و برنامه هاي گفتگو، مطالب را در اذهان بپرورند. از اين شيوه ها براي ايجاد چالشي در برابر ننگ و تبعيض، همچنين تغيير معيارهاي اجتماعي در صورت نياز استفاده كنند.

  ·  خدمات ايدز و ويروس آن از راه همكاري با سازمان هاي بنيادي، ارائه دهندگان خدمات و كارگزاري هاي دولتي به منظور تضمين اينكه خدماتي مانند مشاوره و آزمايش، دستيابي به كاندوم و حتي مراقبت و درمان براي همگان موجود است را ترويج نمايند.

  ·  موضوع ويروس ايدز را در ميان تعدادي از برنامه ها و مقالات به منظور تضمين رساندن پيام به طيف گسترده دريافت كنندگان در جريان اصلي قرار دهند.

  ·  بيماري ايدز و ويروس آن را در دستور كار خبري در سطح جهاني و محلي قرار دهند. اين اقدام را مي توان از راه استفاده از روش هاي مبتكرانه در گزارش دهي درباره اپيدمي شامل گزارش هاي خبري، برنامه هاي مستند، گفتگوي اينترنتي، مصاحبه ها و غيره انجام داد.

  ·  در منابع و موضوعات مشترك از راه برنامه سازي و در اختيار گذاشتن آنها بين ساير رسانه ها بدون در نظر گرفتن حق پديد آورنده سهيم شوند.

به منظور پوشش خبري روز جهاني ايدز 2004 نظام ملل متحد در ايران با رسانه ها در سطح ملي و محلي همكاري كرده است. بيش از 60 برنامه راديو و تلويزيوني با موضوع ايدز و ويروس آن تهيه شده است. برنامه ها و پيام هاي كوتاه براي تلويزيون، و وب سايت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، همچنين آوازهاي ويژه كه شامل پيام هاي انسان دوستانه براي پخش راديو و دوره آموزشي ايدز و ويروس آن است براي رسانه هاي جمعي آماده گرديده است.

– تهيه شده به وسيله گروه كاري – موضوعي سازمان ملل متحد در زمينه كنترل و پيشگيري HIV/AIDS

همچنین بررسی کنید

احتمال سرایت بیماری کچلی از حیوانات خانگی

اگرچه از بیماری کچلی با پیشرفت‌های بهداشتی زمان حاضر دیگر چندان اثری باقی نمانده اما …

روش پیشگیری از بروز تبخال

قرار گرفتن در معرض نور خورشید، دوران قاعدگی در خانم ها،‌ جراحی های دندان یا …