خانه / اخبار اجتماعي / ایرنا : تمرين ذهني و تصور يك مهارت فيزيكي در تسهيل يادگيري آن موثر است

ایرنا : تمرين ذهني و تصور يك مهارت فيزيكي در تسهيل يادگيري آن موثر است

نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد،تمرين ذهني و تصور يك مهارت فيزيكي باعث تسهيل يادگيري حركتي مي‌شود.

بر اساس يافته‌هاي يك تحقيق كه در هفدهمين كنگره فيزيوتراپي ايران ارايه شده است،تمرين ذهني كسب يك مهارت فيزيكي از طريق تصور حركت است و توصيه مي‌شود هنگامي كه تمرين فيزيكي به هر دليلي براي بيمار قابل انجام نيست از تمرين ذهني انجام شود.

انسانها داراي توانايي ايجاد ارتباطات ذهني بين فرآيندهاي دركي و حركتي مي‌باشند بدون اينكه محرك خارجي اين فرآيندها را تحريك كرده باشد كه اين توانايي را “تصور حركت” مي‌گويند.

اين پژوهش با هدف بررسي تاثير تمرين ذهني بر هماهنگي چشم و دست در دختران سالم ‪ ۲۰‬تا‪ ۲۵‬سال انجام شده،پژوهش بصورت يك مطالعه شبه تجربي آينده نگر و بصورت بنيادي كاربردي صورت گرفته است.

جامعه پژوهش شامل ‪ ۱۵‬نفر از دختران سالم ‪ ۲۰‬تا‪ ۲۵‬سال دانشگاه علوم پزشكي اهواز بودند.دراين پژوهش هماهنگي چشم و دست بعد از تمرين فيزيكي و تمرين ذهني مورد بررسي قرار گرفت.

افراد به طور تصادفي به سه “گروه فيزيكي” كه افراد به مدت ‪ ۱۰‬جلسه تمرين را بصورت فيزيكي انجام دادند،گروه “تمرين ذهني” كه بصورت ذهني مراحل انجام را تصور كردند و “گروه كنترل” كه هيچ گونه تمريني را انجام نمي‌دادند تقسيم شدند.

نتايج به دست آمده نشان داد كه گروه تمرين فيزيكي بيشترين پيشرفت را در هماهنگي چشم و دست پيدا كرده بود در گروه تمرين ذهني هم پيشرفت هماهنگي چشم و دست ديده مي‌شد اما اين پيشرفت كمتر از ميزان پيشرفت گروه فيزيكي بود و گروه كنترل پيشرفت آماري معني داري را نشان نداد.

“تصور كردن حركت” در تكنيك‌هاي دستي به ويژه وقتي حركات غيرفعال انجام مي‌شود قابل استفاده است.

بر اساس اين تحقيق تشويق افراد به فكر كردن راجع به حركت باعث تسهيل يادگيري حركتي مي‌شود.همزمان شدن حركات غير فعال با بينايي قسمتهاي بيشتري از سيستم حركتي را درگير و ايجاد فيدبك حسي مي‌كند.

در اين حالت برنامه حركتي ايجاد مي‌شود و سطح فعاليت عضلات به طور ذهني تنظيم مي‌شود.

نتايج اين تحقيق توسط دكتر “جعفر شاطر زاده يزدي” ،”رضا صالحي”،”شبنم شاه علي” و “رابعه آرين” انجام شده در هفدهيمن كنگره فيزيوتراپي ايران ارايه شده است.

هفدهمين كنگره فيزيوتراپي ايران توسط انجمن فيزيوتراپي ايران از ‪۲۶‬ ت‌ا ‪ ۲۸‬ارديبشهت ماه سال جاري در مجموعه فرهنگي و ورزشي وزارت كار در حال برگزاري است.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …