وزارت بهداشت کمبود فاکتورهای انعقادی خون را تکذیب کرد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کمبود فاکتورهای انعقادی ۸ و ۹ خون مورد نیاز بیماران هموفیلی را در کشور تکذیب کرد.

عباس زارع نژاد؛ مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام این مطلب ،گفت: فاکتورهای انعقادی خون در کشور در حد نیاز وجود دارد و در سراسر کشور در حال توزیع است و به هیچوجه این نکته اعلام شده از سوی کانون هموفیلی ایران که موجودی انبارهای دارو از فاکتورهای انعقادی خون صفر است، صحت ندارد.
وی ادامه داد: البته ممکن است در مواقعی به علت عملکرد نامناسب شرکتهای پخش دارو توزیع فاکتورهای انعقادی در برخی نقاط دچار اشکال شود ولی این طور نیست که بیماران نیازمند این فاکتورهای انعقادی نتوانند داروهای مورد نیاز خود را به دست آورند.
وی گفت: وزارت بهداشت هرگز اجازه نمی دهد، داروهایی را که برای عده‌ای از بیماران جنبه حیاتی دارد در دسترس آنها نباشد و نسبت به تامین همیشگی آنها حساسیت دارد اما متاسفانه گاهی با ایجاد یک جو روانی کاذب، احساس کمبود دارو در جامعه ایجاد می شود تا دارو بیش از حد نیاز در بازار توزیع شود و عده‌ای از این مسیر سودهایی به جیب بزنند.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …