خانه / اخبار اجتماعي / اولين سمينار ارايه گزارش اهداف توسعه هزاره به سازمان ملل: مدير كل امور بين‌الملل وزارت بهداشت گفت: خطر جدي كه كشورهاي در حال توسعه را در اجراي برنامه اهداف توسعه هزاره تهديد مي‌كند توقف بر روي اعداد ميانگين است. 26/6/84

اولين سمينار ارايه گزارش اهداف توسعه هزاره به سازمان ملل: مدير كل امور بين‌الملل وزارت بهداشت گفت: خطر جدي كه كشورهاي در حال توسعه را در اجراي برنامه اهداف توسعه هزاره تهديد مي‌كند توقف بر روي اعداد ميانگين است. 26/6/84

مدير كل امور بين‌الملل وزارت بهداشت گفت: خطر جدي كه كشورهاي در حال توسعه را در اجراي برنامه اهداف توسعه هزاره تهديد مي‌كند توقف بر روي اعداد ميانگين است.

مدير كل امور بين‌الملل وزارت بهداشت گفت: خطر جدي كه كشورهاي در حال توسعه را در اجراي برنامه اهداف توسعه هزاره تهديد مي‌كند توقف بر روي اعداد ميانگين است.

محمد نيكنام مدير كل امور بين الملل وزارت بهداشت در اولين سمينار ارايه گزارش اهداف توسعه هزاره به سازمان ملل با اعلام اين موضوع گفت: بيشتر كشورهاي در حال توسعه زماني كه به اعداد ثبت شده در سند اهداف توسعه مي‌رسند بر روي آن توقف كرده و ديگر از آن فراتر نمي روند در حالي كه اگر كشوري توانست در مقابله با امر بهداشت مادران به رقمي بالاتر از رقم ثبت شده در سند اهداف توسعه هزاره برسد آن زمان مي‌توان گفت كشور موفقي است .
وي گفت: براي مثال رقم مرگ مادران در هر 100 هزار تولد زنده 37 مورد است و سطح مطلوب 25 مورد در هر 100 هزار تولد است حال اگر كشوري به اين سطح مطلوب رسيد از نظر سند اهداف توسعه موفق است در حالي كه هنوز هم 25 مادر در هر 100 هزار تولد مي ميرند.
نيكنام افزود: حالا كه قرار است همه كشور ها هر 4 سال يكبار گزارشي از فعاليتهاي خود به سازمان ملل متحد در راستاي رسيدن به اهداف توسعه هزاره بدهند چه خوب است كه در اين گزارش‌ها رقمها و اعداد بالاتر از رقمهاي ثبت شده در سند اهداف توسعه هزاره باشد تا بتوان با اقتدار كامل گام برداشت.
وي كه به عنوان نماينده وزارت بهداشت در امور بين‌الملل همكاري نزديك با آژانسهاي بين‌المللي دارد گفت :بايد هاي لازم الاجرا در طرح بهداشت مادران باردار در زمان بارداري و جلوگيري از مرگ و مير مادران را 10 مورد ذكر كرد كه در دو بخش جداگانه نام برد نخست كاهش مرگ و مير در نوزادان زير پنج سال و دوم سلامت مادران و بهبود اوضاع بارداري تشريح كرد.
در بخش كاهش مرگ و مير نخست، توسعه آموزشي در خصوص بهداشت عمومي ؛ دوم ، تداوم سياستهاي كنترل جمعيت ؛ سوم ، اجباري كردن بيمه همگاني ؛ چهارم ،گسترش پوشش برنامه MDG در مورد كودكان ؛پنجم ، بهبود خدمات براي بچه‌هاي تازه متوليد شده؛ ششم، تشويق مادران براي تغذيه فرزندان با شير مادر.
وي ادامه داد در بخش سلامت مادران و بهبود وضع بارداري ؛ نخست ،تقويت پروتكلهاي استاندارد در مورد خدمات بارداري ؛ دوم ، تدوين يك نظام بهداشتي سيستماتيك ؛ سوم ، آموزش پرسنل خدمات زايمان ؛ چهارم ، در نهايت گسترش بيمارستانهاي دوستدار مادر.
مدير بخش بين‌الملل وزارت بهداشت در پايان گفت: لازم بذكر است بدانيم كه همچنين وزارت بهداشت در مورد هدف 6 كه همان مبارزه با اچ آي وي /ايدز ،مالاريا و ساير بيماريهاي شايع مي‌باشد نيز اقدامات لازم را انجام داده كه بارزترين آن در بحث ايدز و اچ آي وي مي باشد زيرا در كشور ما بيماريهاي شبيه مالاريا و ساير بيماري‌هاي شايع كمتر ديده شده و به همين دليل كشور از نوعي مصونيت در قبال اين بيماري ها برخودار است.
وي گفت: در بحث ايدز مي بايست كشور به سطح از آگاهي و اطلاعات در مورد بيماري برسد تا ديگر نيازي به اقدام ملي نباشد كه از اين دست فعاليتها مي‌توان به پخش برنامه‌هاي آموزشي، اعطاي سرنگ رايگان به معتادان، آموزش به دختران و پسران جوان در جهت دوري گزيدن از انجام رفتارهاي پرمخاطره نام برد.

همچنین بررسی کنید

پيش گيرى از خشونت خانگى

هدف اصلى اين فصل آشنايى شما با مفهوم خشونت خانگى و تاثير مصرف مواد توسط …

استرس ناشی از بیکاری، سبب تشدید ناباروری مردان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشکده سلامت عمومی دانشگاه «راتگرز» و دانشکده سلامت عمومی میل من …