اولین سمینار ارایه گزارش اهداف توسعه هزاره به سازمان ملل: مدیر کل امور بین‌الملل وزارت بهداشت گفت: خطر جدی که کشورهای در حال توسعه را در اجرای برنامه اهداف توسعه هزاره تهدید می‌کند توقف بر روی اعداد میانگین است. ۲۶/۶/۸۴

مدیر کل امور بین‌الملل وزارت بهداشت گفت: خطر جدی که کشورهای در حال توسعه را در اجرای برنامه اهداف توسعه هزاره تهدید می‌کند توقف بر روی اعداد میانگین است.

مدیر کل امور بین‌الملل وزارت بهداشت گفت: خطر جدی که کشورهای در حال توسعه را در اجرای برنامه اهداف توسعه هزاره تهدید می‌کند توقف بر روی اعداد میانگین است.

محمد نیکنام مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت در اولین سمینار ارایه گزارش اهداف توسعه هزاره به سازمان ملل با اعلام این موضوع گفت: بیشتر کشورهای در حال توسعه زمانی که به اعداد ثبت شده در سند اهداف توسعه می‌رسند بر روی آن توقف کرده و دیگر از آن فراتر نمی روند در حالی که اگر کشوری توانست در مقابله با امر بهداشت مادران به رقمی بالاتر از رقم ثبت شده در سند اهداف توسعه هزاره برسد آن زمان می‌توان گفت کشور موفقی است .
وی گفت: برای مثال رقم مرگ مادران در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده ۳۷ مورد است و سطح مطلوب ۲۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد است حال اگر کشوری به این سطح مطلوب رسید از نظر سند اهداف توسعه موفق است در حالی که هنوز هم ۲۵ مادر در هر ۱۰۰ هزار تولد می میرند.
نیکنام افزود: حالا که قرار است همه کشور ها هر ۴ سال یکبار گزارشی از فعالیتهای خود به سازمان ملل متحد در راستای رسیدن به اهداف توسعه هزاره بدهند چه خوب است که در این گزارش‌ها رقمها و اعداد بالاتر از رقمهای ثبت شده در سند اهداف توسعه هزاره باشد تا بتوان با اقتدار کامل گام برداشت.
وی که به عنوان نماینده وزارت بهداشت در امور بین‌الملل همکاری نزدیک با آژانسهای بین‌المللی دارد گفت :باید های لازم الاجرا در طرح بهداشت مادران باردار در زمان بارداری و جلوگیری از مرگ و میر مادران را ۱۰ مورد ذکر کرد که در دو بخش جداگانه نام برد نخست کاهش مرگ و میر در نوزادان زیر پنج سال و دوم سلامت مادران و بهبود اوضاع بارداری تشریح کرد.
در بخش کاهش مرگ و میر نخست، توسعه آموزشی در خصوص بهداشت عمومی ؛ دوم ، تداوم سیاستهای کنترل جمعیت ؛ سوم ، اجباری کردن بیمه همگانی ؛ چهارم ،گسترش پوشش برنامه MDG در مورد کودکان ؛پنجم ، بهبود خدمات برای بچه‌های تازه متولید شده؛ ششم، تشویق مادران برای تغذیه فرزندان با شیر مادر.
وی ادامه داد در بخش سلامت مادران و بهبود وضع بارداری ؛ نخست ،تقویت پروتکلهای استاندارد در مورد خدمات بارداری ؛ دوم ، تدوین یک نظام بهداشتی سیستماتیک ؛ سوم ، آموزش پرسنل خدمات زایمان ؛ چهارم ، در نهایت گسترش بیمارستانهای دوستدار مادر.
مدیر بخش بین‌الملل وزارت بهداشت در پایان گفت: لازم بذکر است بدانیم که همچنین وزارت بهداشت در مورد هدف ۶ که همان مبارزه با اچ آی وی /ایدز ،مالاریا و سایر بیماریهای شایع می‌باشد نیز اقدامات لازم را انجام داده که بارزترین آن در بحث ایدز و اچ آی وی می باشد زیرا در کشور ما بیماریهای شبیه مالاریا و سایر بیماری‌های شایع کمتر دیده شده و به همین دلیل کشور از نوعی مصونیت در قبال این بیماری ها برخودار است.
وی گفت: در بحث ایدز می بایست کشور به سطح از آگاهی و اطلاعات در مورد بیماری برسد تا دیگر نیازی به اقدام ملی نباشد که از این دست فعالیتها می‌توان به پخش برنامه‌های آموزشی، اعطای سرنگ رایگان به معتادان، آموزش به دختران و پسران جوان در جهت دوری گزیدن از انجام رفتارهای پرمخاطره نام برد.

همچنین بررسی کنید

پیش گیرى از خشونت خانگى

هدف اصلى این فصل آشنایى شما با مفهوم خشونت خانگى و تاثیر مصرف مواد توسط …

استرس ناشی از بیکاری، سبب تشدید ناباروری مردان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشکده سلامت عمومی دانشگاه «راتگرز» و دانشکده سلامت عمومی میل من …