رییس سازمان نظام پزشکی استان مرکزی: تنزل جایگاه حرفه‌ای صاحبان مشاغل پزشکی حقوق بیماران را تضعیف می‌کند

رییس سازمان نظام پزشکی استان مرکزی:تنزل جایگاه حرفه‌ای صاحبان مشاغل پزشکی حقوق بیماران را تضعیف می‌کند

رییس سازمان نظام پزشکی استان مرکزی گفت: تنزل جایگاه حرفه‌ای صاحبان مشاغل پزشکی نه تنها منجر به تضعیف حقوق بیماران و محرومان جامعه می‌شود،عواقب سوء متعددی اجتماعی، بهداشتی، علمی، روانی و درمانی را در پی خواهد داشت.

دکتر حسن طاهر احمدی به بیان مشکلات پیش روی جامعه پزشکی پرداخت و اظهار کرد: تنزل چشمگیر شأن و قداست حرفه پزشکان به دلایل مختلف در دو دهه اخیر موجب شد تا مشکلات فراز و نشیب‌ها و کاستی‌های متعددی بطور گسترده این بخش را تحت تاثیر قرار دهد.

دکتر طاهر احمدی حرفه جامعه پزشکی را احیاء حقوق بیماران دانست و گفت: برای حل این معضل چه مجموعه ای بالاتراز دولت و وزیر بهداشت است.

رییس سازمان نظام پزشکی استان مرکزی ایجاد عدالت در بین اقشار مختلف جامعه پزشکی و بالاخص ایجاد توازن درآمدها بین پزشکان عمومی و متخصص پزشکان شاغل در مراکز استانها و شهرستانها را از انتظارات جامعه پزشکی دانست و تصریح کرد: امید است تا در کنار محفوظ ماندن حقوق متخصصان شاهد احیای حقوق پزشکان عمومی جوان نیز باشیم.

وی با اشاره به واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکی اظهار کرد: ما ضمن این که خواهان واقعی کردن تعرفه‌ها هستیم ازطرف دیگر نمی‌خواهیم بار مالی بی‌جهتی بر دوش مردم مستضعف تحمیل شود بلکه باید با جدی گرفتن بحث بیمه ها در کشور افزایش تعرفه‌ها از طریق بیمه‌ها صورت گیرد نه از طریق مردم مستضعف.

دکتر طاهر احمدی افزود: جامعه همه پزشکان را با چشم به توانمندی های مالی نگاه می‌کند درحالی که ۸۰ درصد این افراد از حداقل حقوق دریافتی برخوردارند و این مساله در کنار عدم وجود سازمانهای حمایتی در جامعه برای اعضاء جامعه پزشکی را بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …