خانه / اخبار اجتماعي / ‪Weekly Report‬ ‪ Morbidity and Mortality‬: از هر پنج دانش آموز ‪ ۱۳‬تا ‪۱۵‬ ساله در جهان يكي از آنها توتون مصرف مي‌كند.

‪Weekly Report‬ ‪ Morbidity and Mortality‬: از هر پنج دانش آموز ‪ ۱۳‬تا ‪۱۵‬ ساله در جهان يكي از آنها توتون مصرف مي‌كند.

بررسي‌هاي جديد نشانگر آن است كه از هر پنج دانش آموز ‪ ۱۳‬تا ‪۱۵‬ ساله در جهان يكي از آنها توتون مصرف مي‌كند.

 اين يافته‌ها در آستانه روز جهاني بدون سيگار كه هر ساله در ‪ ۳۱‬ماه مه برگزار مي‌شود انتشار يافته است. سازمان بهداشت جهاني شعار امسال را “توتون: در هر نوع و شكلي مرگبار است” انتخاب كرده است.

بررسي جهاني توتون جوانان با همكاري سازمان بهداشت جهاني ، مرك‌ز كنترل و پيشگيري از بيماريها در آمريكا، انجمن بهداشت عمومي كانادا در سال ‪ ۱۹۹۹‬شروع شد.

در اين بررسي دانش آموزان بيش از ‪ ۱۳۰‬كشور جهان به پرسشنامه‌هايي در مورد توتون از جمله مصرف شخصي، قرار گرفتن در معرض دود سيگار و تبليغات سيگار پاسخ دادند. اين كشورها به شش ناحيه جفرافيايي تقسيم آفريقا، آمريكا، شرق مديترانه، اروپا، جنوب شرق آسيا، و غرب اقيانوسيه تقسيم بندي شدند.

اين گزارش نشان مي‌دهد ‪ ۱۷/۳‬درصد تمام پاسخگويان در حال حاضر از برخي انواع فراورده‌هاي توتون استفاده مي‌كنند. ميزان استعمال دخانيات ‪ ۸/۹‬درصد و ديگر انواع توتون ‪ ۱۱/۲‬درصد است.

قاره آمريكا و اروپا با ‪ ۱۷/۷‬درصد بالاترين ميزان استعمال سيگار را دارند و جنوب شرق آسيا با ‪ ۴/۳‬درصد پايين‌ترين ميزان استعمال دخانيات در بين نوجوانان را دارد. با اين حال جنوب شرق آسيا با ‪ ۱۳/۳‬درصد بيشترين مصرف ديگر انواع توتون را داراست و در غرب اقيانوسيه اين ميزان ‪ ۶/۴‬درصد است.

در تمام مناطق استفاده از ديگر انواع فراورده‌هاي توتون در پسران رايجتر از دختران است. با اين حال شيوع مصرف توتون بين دو جنس مشابه است كه از نظر محققان نگران‌كننده بوده و نشانگر لزوم تهيه و اجراي برنامه‌هاي موثر كنترل سيگار با توجه ويژه به دختران است.

مشروح اين يافته‌ها در شماره ‪ ۲۶‬ماه مه نشريه ‪Weekly Report‬ ‪ Morbidity and Mortality‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

استرس ناشی از بیکاری، سبب تشدید ناباروری مردان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشکده سلامت عمومی دانشگاه «راتگرز» و دانشکده سلامت عمومی میل من …

نداشتن فعالیت بدنی در کودکی موجب مرگ زودرس در بزرگسالی می شود

یک گزارش که در پارلمان انگلیس ارائه شد هشدار می دهد که نداشتن فعالیت بدنی …