۴۰ درصد ظرفیت رشته پرستاری امسال به مردان اختصاص می‌یابد

 ۵۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته پرستاری در دانشگاههای دولتی و ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش این رشته در دانشگاه آزاد از امسال به مردان اختصاص می‌یابد.

 تا سال گذشته بیش از ۸۰ درصد پذیرش دانشجویان پرستاری به خانمها اختصاص می‌یافت و به همین علت با کمبود شدید پرستار مرد به خصوص برای شیفتهای شب در مراکز بهداشتی درمانی کشور رو به رو هستیم که دولت برای رفع این مشکل از امسال با تعیین حداقل ظرفیت پذیرش برای مردها درصدد رفع این مسئله است.
علاوه بر آن مجلس شورای اسلامی تصویب نهایی طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری را که کلیات آن به تصویب رسیده است را در دستور کار دارد ضمن اینکه سازمان نظام پرستاری و کارشناسان این حرفه در تلاشند تا قبل از تصویب این قانون در مجلس، استانداردهای حرفه پرستاری را تدوین و اعلام کنند تا حیطه کاری و تکالیف پرستاران در هر سه سطح بهداشت، درمان و بازتوانی مشخص شود.
لایحه مدیریت خدمات شهری نیز که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است بندهایی برای پرستاران دارد که طی آن برای پرستارانی که بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت دارند تخفیف‌ها و تسهیلاتی در میزان حجم کاری و ساعت کاری قائل شده است.
حرفه پرستاری یکی از مشاغل سخت و زیان آور است که متاسفانه هنوز قوانین مرتبط با سخت و زیان آور بودن این حرفه در کشور ما برای پرستاران اجرا نمی‌شود، بسیاری از پرستاران به همین علت هرگز به سن بازنشستگی نمی‌رسند تا از مزایای این حرفه بهره‌مند شوند و اکثریت آنها نیز دچار عوارض روحی و جسمی ناشی از این حرفه سخت هستند.

همچنین بررسی کنید

سامانه ای طراحی شده که با استفاده از آن می توان فعالیت مغز را به شکل زنده مشاهده کرد

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه سن فرانسیسکو کالیفرنیا کشور امریکا، روش جالبی را روش جالبی …

ترمیم جمجمه با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی انجام شد

پژوهشگران در بیمارستان موریستون کشور انگلیس با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی، استخوان جمجمه …