خانه / مقالات علمي / 40 درصد ظرفيت رشته پرستاري امسال به مردان اختصاص مي‌يابد

40 درصد ظرفيت رشته پرستاري امسال به مردان اختصاص مي‌يابد

 50 درصد ظرفيت پذيرش دانشجويان رشته پرستاري در دانشگاههاي دولتي و 40 درصد ظرفيت پذيرش اين رشته در دانشگاه آزاد از امسال به مردان اختصاص مي‌يابد.

 تا سال گذشته بيش از 80 درصد پذيرش دانشجويان پرستاري به خانمها اختصاص مي‌يافت و به همين علت با كمبود شديد پرستار مرد به خصوص براي شيفتهاي شب در مراكز بهداشتي درماني كشور رو به رو هستيم كه دولت براي رفع اين مشكل از امسال با تعيين حداقل ظرفيت پذيرش براي مردها درصدد رفع اين مسئله است.
علاوه بر آن مجلس شوراي اسلامي تصويب نهايي طرح تعرفه گذاري خدمات پرستاري را كه كليات آن به تصويب رسيده است را در دستور كار دارد ضمن اينكه سازمان نظام پرستاري و كارشناسان اين حرفه در تلاشند تا قبل از تصويب اين قانون در مجلس، استانداردهاي حرفه پرستاري را تدوين و اعلام كنند تا حيطه كاري و تكاليف پرستاران در هر سه سطح بهداشت، درمان و بازتواني مشخص شود.
لايحه مديريت خدمات شهري نيز كه اكنون در مجلس شوراي اسلامي مطرح است بندهايي براي پرستاران دارد كه طي آن براي پرستاراني كه بيش از 15 سال سابقه خدمت دارند تخفيف‌ها و تسهيلاتي در ميزان حجم كاري و ساعت كاري قائل شده است.
حرفه پرستاري يكي از مشاغل سخت و زيان آور است كه متاسفانه هنوز قوانين مرتبط با سخت و زيان آور بودن اين حرفه در كشور ما براي پرستاران اجرا نمي‌شود، بسياري از پرستاران به همين علت هرگز به سن بازنشستگي نمي‌رسند تا از مزاياي اين حرفه بهره‌مند شوند و اكثريت آنها نيز دچار عوارض روحي و جسمي ناشي از اين حرفه سخت هستند.

همچنین بررسی کنید

سامانه ای طراحی شده که با استفاده از آن می توان فعالیت مغز را به شکل زنده مشاهده کرد

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه سن فرانسیسکو کالیفرنیا کشور امریکا، روش جالبی را روش جالبی …

ترمیم جمجمه با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی انجام شد

پژوهشگران در بیمارستان موریستون کشور انگلیس با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی، استخوان جمجمه …