خانه / اخبار تغذیه / مجله ‪Child Development‬ : سوء‌تغذيه شديد و ديگر اشكال محروميت در اوان كودكي آثار ماندگاري در رشد و نمو فكري كودكان در سالهاي بعد مي‌گذارد.

مجله ‪Child Development‬ : سوء‌تغذيه شديد و ديگر اشكال محروميت در اوان كودكي آثار ماندگاري در رشد و نمو فكري كودكان در سالهاي بعد مي‌گذارد.

 كودكاني كه بيش از شش ماه پس از تولد چنين محروميتهايي را تجربه كرده‌اند حتي اگر دستكم هفت سال از چنين محيطي خارج شده باشند، بازهم بهره هوشي آنها در سن ‪ ۱۱‬سالگي كمتر از حد طبيعي خواهد بود.

دكتر سليا ام. بكت از دانشكده كينگز كالج در لندن مي‌گويد محروميتهاي سالهاي اول عمر حتي پس از آنكه كودك به يك خانواده بامحبت و دلسوز سپرده شود آثار درازمدتي در توانايي‌هاي كودكان مي‌گذارد.

اين يافته‌ها حاصل ارزيابي ‪ ۱۳۱‬كودك رومانيايي است كه در اواخر دهه ‪ ۱۹۸۰‬در فقر شديدي در پرورشگاه نگهداري مي‌شدند و پس از آن به
خانواده‌هايي در انگليس و كانادا سپرده شدند.

اين كودكان در سنين زير شش ماه، شش تا ‪ ۲۴‬ماه، ‪ ۲۴‬تا ‪ ۴۳‬ماه به فرزندخواندگي پذيرفته شدند و با ‪ ۵۰‬كودك متولد انگليس كه قبل از شش ماهگي به فرزندخواندگي پذيرفته شدند مقايسه گرديدند.

تحقيقات قبلي بر روي كودكان رومانيايي كه در سنين خيلي كم وارد پرورشگاهها شده‌اند نشان داده است كودكاني كه قبل از شش ماهگي به فرزندخواندگي پذيرفته شدند از نظر رشد ادراكي شبيه كودكان انگليسي بودند.

اما كودكاني كه بعد از شش ماهگي به فرزندخواندگي پذيرفته شدند بهره هوشي پايين تري داشتند. با اين حال بيشتر كودكاني كه در سنين بالاتر به خانواده ديگري سپرده شدند در سنين ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬سالگي رشد فكري سريعي يافتند.

آنها دريافتند از بين كودكاني كه در شش سالگي پايين‌ترين بهره هوشي را داشتند و در سنين بالاتر به خانواده‌اي سپرده شدند در سن ‪ ۶‬تا ‪ ۱۱‬سالگي رشد فكري سريعي يافتند.

بكت گفت كودكاني كه بيشترين آسيب را ديدند رشد فكري آنها با گذشت زمان ادامه داشت.

با اين همه اين كودكان همانند كودكاني كه در سن بالاتري به
فرزندخواندگي پذيرفته شدند در ‪ ۱۱‬سالگي بهره هوشي پايين تري داشتند.

فرصت جبران رشد فكري در فاصله ‪ ۶‬تا ‪ ۱۱‬سالگي هر چند محدود وجود دارد.

آثار زيانبار محروميت‌ها فقط در كودكاني مشاهده شد كه بعد از شش ماهگي هم در پرورشگاه نگهداري مي‌شدند. اما اقامت كوتاه در اين موسسه‌ها تاثير مشهودي در رشد فكري كودكان نداشت.

به ويژه كودكاني كه بعد از شش ماهگي به فرزندخواندگي پذيرفته شدند بهره هوشي آنها ‪ ۱۵‬نمره پايين تر از كودكاني بود كه زودتر پرورشگاه را ترك كردند. بهره هوشي كودكاني كه ديرتر پرورشگاه را ترك كردند تا ‪۴۲‬ ماهگي مشابه هم بود.

بيش از شش ماه تحمل محروميت شديد در رشد و نمو فكري كودكان اختلال ايجاد مي‌كند. اما محروميت بيش از دو سال تاثير بيشتري ندارد.

تفاوت در توانايي‌هاي ذهني كودكان در سن ‪ ۱۱‬سالگي يا تغيير توانايي‌هاي ادراكي كودكان در فاصله ‪ ۶‬تا ‪ ۱۱‬سالگي با تفاوت در خانواده‌هايي كه آنها را به فرزندي قبول كردند مرتبط نيست.

خانواده‌ها در رشد ادراكي كودكان نقش دارند و رشد سريعي در كودكان طي دو سال پس از ورود به خانواده مشاهده شده است.

محققان گفتند خانواده‌هايي كه اينگونه كودكان را به فرزندي مي‌پذيرند بايد در مورد آثار محروميتهاي اوليه يا پيامدهاي ماندگار آن آگاه باشند به ويژه اگر كودك بيشتر از شش ماه در پرورشگاه زندگي كرده باشد. نكته مهم ديگر اين است كه فوايد زندگي در محيط پربار براي اين كودكان ادامه دارد.

همچنين آموزگاران نيز بايد از آثار درازمدت محروميتهاي اوليه عمر و اهميت نيازهاي آموزشي كودكان آگاه باشند.

مشروح اين مطالعه در شماره ماه مه و ژوئن مجله ‪Child Development‬ منتشر شده است.


همچنین بررسی کنید

بهترین راهکار پیشگیری از چربی خون کنترل وزن

چاقی و اضافه وزن یکی از عوامل موثر روی چربی خون است؛ بنابراین افرادی که …

افزایش متابولیسم بدن به کاهش وزن کمک می‌کند

نرگس جوزدانی، رژیم شناس و متخصص تغذیه در خصوص قرص‌های چربی سوز برای لاغری اظهار …