خانه / اخبار پرستاری / امروز روز پرستار است ( خداحافظ پرستار تا سال دیگر ………..)

امروز روز پرستار است ( خداحافظ پرستار تا سال دیگر ………..)

باور کنید : روز پرستار در کشور ایران فقط یک روز است .گل ، هدیه ،آفرین ( آنهم برای پرستاران نمونه خودشان ) و دیگر …… هیچ .     .خداحافظ پرستاران ، تا سال دیگر و گلی به نمونه ای دیگر ………..

از چند روز قبل همکارانمان بمناسبت روز پرستار به بررسی تمام نظرات پرستاران که به سایت رسیده بود پرداختند و متاسفانه همکاران مان افسرده شدند. شاید باور نکنید تمام پرستان مشکل معاش دارند یکی گفته : “من و همسرم پرستاران بازنشته ایم تمام حقوق بازنشستگی مان صرف اجاره خانه می شود ما ماهی یک بار گوشت می خوریم…………… ”   دیگری گفته : “من سه شیفته کار می کنم ولی  نمی دانم خرج دانشگاه آزاد دخترم را از کجا بیاورم ………..”    معلمی پس از خواندن دردنامه پرستاران برایمان نوشت : ” من پرستار بودم و عاشق پرستاری ولی غم نان ، بی احترامی مسئولین بیمارستان ها ، قدر ناشناسی همراهان بیماران و…. باعث شد پرستاری را رها و معلم بشوم ……”

 و اما روز پرستار

 روز پرستار به پرستاران هديه يا هدايايي اعطا مي شود و هر نهاد ، وزارتخانه ، بيمارستان يا مجتمع درماني ، پرستار يا پرستاراني را به عنوان پرستار نمونه معرفي مي كنند و بنا به  رسم مالوف ونانوشته كشورمان ، پرستاران را با كوله بار مشكلات حرفه ايي اشان تنها مي گذارند؛ تا سال آينده و تنها براي يك روز ، دوباره وجدان جمعي به خاطر آورد و با تقديري و هديه ايي مراسم را با اتمام برساند . گويي اين روزها در تاريخ رويدادهاي كشورمان تنها از اين رو نهاده شده تا مسئوليت مسئولان ، پاسخگويي آنان و توجه مردم به جاي مداومت در طول سال به يك روز در سال محدود شود . و اين در حالي است كه مسئولان و مردم ديدگان خود را بر روي جان فشاني ها ، زحمات و ايثارگري هاي پرستاران بسته اند .

ای مردم !

ای مسئولین !

شما را بخدا  یک روز  و فقط یک روز از یک بیمار  پرستاری کنید ، ما مطمئن هستیم آنگاه پرستاران به حق شان می رسند . باور کنید.

     دفتر امور پرستاری” سایت پزشکان بدون مرز”

همچنین بررسی کنید

قانون كاهش ساعات كار پرستاران در گيرودار تصميمات دولت و مجلس ایران قرار دارد

جلسه مشترك رياست جمهوري ، مجلس، وزارت بهداشت و نظام پرستاري براي تعيين تكليف نهايي …

معاون فنی سازمان نظام پرستاری کشور ایران از تدوين تعرفه خدمات پرستاری خبر داد

 ‘صدیقه سالمی ‘ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با …