خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / ابراز ناخرسندی سازمان ملل از نحوه مبارزه با ايدز

ابراز ناخرسندی سازمان ملل از نحوه مبارزه با ايدز

کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد از ناپيگيری در پيکار با گسترش بيماری ايدز انتقاد کرده است.

آقای عنان گفته است که بيشتر کشورها در پيکار با ايدز ناکام بوده و تعهدات خود را انجام نداده اند.

دبيرکل سازمان ملل در مراسم گشايش کنفرانس ويژه ای سخن می گفت که برای مبارزه با بيماری ايدز در سطح جهانی، در نيويورک برگزار شده است.

اين يکی از بزرگترين گردهمايی های سازمان ملل از سال ۲۰۰۱ يعنی زمانی است که سازمان ملل مقابله با بيماری ايدز را در رأس اهداف خود قرار داد.

اين اجلاس به بررسی ميزان توفيق کشورهای گوناگون در انجام تعهدات خود می پردازد. سران کشورهای بزرگ در “گروه هشت” متعهد شده بودند که تا سال ۲۰۱۰ کليه بيماران به داروی کافی دسترس داشته باشند.

“تلاشهای ناکافی”

به گفته آقای عنان در مهار کردن گسترش ويروس ايدز پيشرفتهايی ديده می شود، اما هنوز مشکلات فراوانی بر سر راه قرار دارد.

دبير کل سازمان ملل متحد گفت: “جامعه جهانی هنوز نتوانسته است به طور جدی با اين بيماری مرگبار و به خصوص با گسترش آن در ميان زنان و کودکان برخورد کند.”

هفته آينده از نخستين موارد تشخيص بيماری ايدز ۲۵ سال می گذرد.

بنا به گزارشی که از دفتر مبارزه با ايدز سازمان ملل متحد منتشر شده است، هماکنون در سراسر جهان حدود ۶’۳۸ ميليون از مردم با ويروس اين بيماری مخوف زندگی می کنند.

بيشترين تعداد بيماران در کشور هند زندگی می کنند، اما ويروس ايدز در ميان اهالی مناطق صحرايی آفريقا رشدی هولناک داشته است.

در کنفرانس سه روزه ای که در نيويورک برگزار می شود، نمايندگانی از ۱۸۰ کشور جهان حضور دارند.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …