یادداشت تفاهم همکاری‌های بهداشتی بین کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و عراق امضا شد

یادداشت تفاهم همکاری‌های بهداشتی بین جمهوری ایران، افغانستان، پاکستان و عراق به امضا رسید.

وزارتخانه‌های بهداشت این چهار کشور به منظور برداشتن گامهای مؤثر در زمینه ارتقای سلامت با همکاری نزدیک سازمان جهانی بهداشت در زمینه این یادداشت تفاهم به توافق رسیدند.

مهمترین هدف از انعقاد این تفاهم نامه تحکیم همکاریهای بهداشتی – پزشکی است.

از مفاد این تفاهم‌نامه در زمینه ارایه کمک‌های فنی لازم به بخش‌های بهداشت ۴ کشور با هدف کنترل مبارزه و ریشه کنی بیماریهای عمده واگیر نظیر وبا، حصبه، سل و مالاریا، پولیو، برگزاری جلسات منظم مرزی و فرامرزی با تنظیم یک برنامه دقیق از پیش توافق شده به منظور آماده نمودن دستورالعمل استراتژیک برای ایجاد یک سیستم نظارت مؤثر در منطقه از دیگر مفاد این تفاهم نامه اعزام تیم‌های کارشناسی بهداشتی به منظور بررسی ساختار و عملکرد برنامه‌های بهداشتی موجود برای تدوین برنامه مشترک همکاری جهت تقویت و بازنگری سیستم‌های بهداشتی شرکت مسؤولان، پزشکان و متخصصان بهداشتی درمان چهار کشور در سمپوزیوم ها و کنفرانسهای علمی یکدیگر تبادل تجربیات و دستاوردهای در زمینه برنامه‌های مختلف بهداشتی نظیر برنامه ریزی دیگر مقامات و مسئولان بهداشتی است.

از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه برنامه‌ریزی و سامان دهی و برنامه‌های خاص مراقبت‌های بهداشتی برای زائران عتبات عالیات، ارایه تجربیات فنی و کمک‌های پزشکی در مهار بحران به عنوان مکانیزم پیگیری و به منظور دستیابی به اهداف فوق‌الذکر توافق رسیده است که هر یک از طریق یک نماینده تعیین نمایند که این نماینده‌ها در ارتباط مداوم با یکدیگر بوده و بر اجرای فعالیت‌های مختلف نظارت داشته باشند.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …