خانه / اخبار مامایی / كولپورافي در بهبود مشكلات جنسي موثر اما در رضايتمندي جنسي بي‌تاثير است

كولپورافي در بهبود مشكلات جنسي موثر اما در رضايتمندي جنسي بي‌تاثير است

بر اساس نتايج يك بررسي در فصلنامه علمي پژوهشي باروري و ناباروري پژوهشكده ابن سينا در اين بررسي طي سه ماه پس از جراحي “كولپورافي” مشكلات جنسي بيماران تحت مطالعه بهبود يافت اما رضايتمندي جنسي بعد از جراحي تغييري نداشت.

در آخرين شماره فصلنامه علمي پژوهشي باروري و ناباروري پژوهشكده ابن سينا نتايج بررسي تاثير عملكرد كولپورافي بر رضايتمندي جنسي زنان مبتلا به افتادگي‌هاي لگني مراجعه‌كننده به بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال ‪ ۱۳۸۲‬ارايه شد.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي پژوهشكده ابن سينا (مركز تحقيقاتي بيوتكنولوژي توليد مثل ،آنتي بادي منوكلونال،نانو تكنولوژي زيستي) نتايج اين بررسي در بخشي از فصلنامه باروري و ناباروي تحت عنوان “بررسي تاثير عمل كولپورافي (ترميم كانال واژن) بر رضايتمندي جنسي زنان” ارايه شده است.

اين مطالعه با توجه به شيوع بالاي عدم رضايت جنسي در زنان ،بدنبال مكشلات جنسي و رواني از جمله شلي عضلات كف لگن كه سبب اختلال عملكرد ارگان هاي لگني و عدم رضايتمندي جنسي زوجين مي‌شود و همچنين بررسي تاثير استفاده از عمل كولپورافي جهت درمان آن و تناقضات موجود در مورد تاثير اين روش درماني در اصلاح افتادگي‌هاي لگن و بهبود مكشلات جنسي زنان انجام شد.

در اين مطالعه فقط ‪ ۳‬ماه پس از جراحي ،نمونه‌ها بررسي شد و به طور قطع نتايج اين مطالعه تنها اثر اين مداخله را ‪ ۳‬ماه پس از عمل جراحي نشان مي‌دهد و براي رسيدن به نتيجه دقيق ادامه مطالعه ‪ ۶‬و‪ ۱۲‬ماه بعد از جراحي توصيه مي‌شود.

به نظر مي‌رسد افزايش طول مدت پيگيري نمونه‌ها و داشتن گروه شاهد از زناني كه مبتلا به افتادگي ارگان‌هاي لگني مي‌باشند نتايج روشنتري را به دست مي‌دهد.

يكي از بزرگترين مسايلي كه بيش از هر چيز زندگي فردي و اجتماعي انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهد ،تمايلات جنسي است و ارضاي اين تمايلات به نحو مطلوب در تكوين شخصيت انساني نقشي قاطع داشته و از سوي ديگر بي توجهي طولاني مدت به غريزه جنسي موجب بسياري از آشفتگي‌هاي رواني و ناسازگاري‌هاي زناشويي مي‌شود.

سالها بي‌توجهي به غريزه جنسي در انسان عوارض جبران ناپذيري در روابط اجتماعي و زناشويي افراد به جاي گذاشته و بنيان خانواده‌ها را فروريخته است لذا بررسي رضايت جنسي در افراد جامعه جهت ارتقاي بهداشت جنسي ضروري مي‌باشد.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

غربالگری سندرم داون، نقایص لوله عصبی و تریزومی 18 در بارداری

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود 3-2 درصد …