در تازه‌ترین گزارش انجمن ملی علوم آمریکا ارایه شده : درمان فلج ناشی از ضایعات نخاعی با سلول‌های بنیادی ‪۸۴/۰۷/۲‬

درمان فلج ناشی از ضایعات نخاعی با سلول‌های بنیادی ‪۸۴/۰۷/۲‬

دانشمندان موفق شدند با تزریق سلول‌های بنیادی در موش‌ها بخش‌های آسیب دیده نخاع را ترمیم کنند.

‬دانشمندان با استفاده از تزریق سلول‌های بنیادی انسان به موش توانایی راه رفتن را به موشهایی که فلج شده بودند بازگرداندند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا در ایروین با ضربه زدن به ناحیه خاصی از استخوان‌های کمر موش‌ها آنها را فلج کردند. بلافاصله پس از ضربه سلول‌های عصبی آسیب دیده مردند و سایر سلول‌ها توانایی مخابره پیام‌های عصبی را از دست دادند.

به این موش‌ها سلول‌های بنیادی به دست آمده از جنین سقط شده انسان تزریق شد. پس از تزریق این سلول‌های بنیادی به بدن این سلول‌ها به انواع بافت‌های عصبی تبدیل شدند.

گروهی از سلول‌های بنیادی که تزریق شد در بدن موش‌ها به سلول‌های سازنده میلین ، غلاف عایق عصبی پوشاننده اعصاب ، یا الیگودندروسیت تبدیل شدند. گروه دیگر از سلول‌های بنیادی به یاخته‌های عصبی جدیدی تبدیل شدند که با سلول‌های عصبی موش ارتباط عصبی یا سیناپس برقرار کردند.

در این آزمایش ‪ ۷۵‬هزار سلول بنیادی به قسمتهای بالا و پایین محل آسیب تزریق شد. سپس تغییرات ساختمانی و رفتاری موش‌ها برای چند ماه مورد بررسی قرار گرفت.

موش‌هایی که سلول بنیادی به آنها تزریق نشده بود خیلی کم حرکت می‌کردند هرچند طی هفته دوم تا سوم بعد از آسیب بهبود مختصری در این موش‌ها مشاهده شد.

در عوض توانایی راه رفتن در موش‌هایی که به آنها سلول بنیادی تزریق شده بود ‪ ۹‬روز پس از تزریق سلول‌های بنیادی به طور چشمگیری بهبود یافت.

روند بهبود در این گروه از موش‌ها دستکم تا یک ماه بعد از تزریق ادامه داشت.

امکان استفاده از سلول‌های بنیادی برای ترمیم آسیب‌های نخاعی وجود دارد. با این حال قبل از تعمیم نتایج این مطالعه در مورد انسان مطالعات تکمیلی دیگری نیاز است.

مشروح این مطالعه در تازه‌ترین گزارش انجمن ملی علوم آمریکا ارایه شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …