خانه / اخبار اجتماعي / سايت ايتاليايي ‪ ،KATAWEB‬: كودكان در تمام جهان ترجيح مي‌دهند كه بيشتر اوقات فراغت خود را از طريق رايانه‌ها پر كنند تا به تماشاي تلويزيون بپردازند.

سايت ايتاليايي ‪ ،KATAWEB‬: كودكان در تمام جهان ترجيح مي‌دهند كه بيشتر اوقات فراغت خود را از طريق رايانه‌ها پر كنند تا به تماشاي تلويزيون بپردازند.

به گزارش سايت ايتاليايي ‪ ،KATAWEB‬تحقيقات يك گروه از محققان ايتاليايي نشان داده كه بيشتر كودكان استفاده از رايانه‌هاي شخصي را به تماشاي تلويزيون ترجيح مي‌دهند. بر اين اساس بيش از ‪ ۲۸‬درصد از كودكان در رده‌هاي سني ‪ ۴‬تا ‪ ۱۴‬سال داراي رايانه‌هاي شخصي هستند كه از اين رو ميزان گرايش آنان به رايانه بيش از تماشاي تلويزيون است.

همچنين بيش از ‪ ۳۱‬درصد از كودكان در جهان اوقات فراغت خود را از طريق دستگاه‌هاي پخش موسيقي و تلويزيون مي‌گذرانند.

تحقيقات نشان مي‌دهد كه بيش از ‪ ۴۰‬درصد از كودكان داراي يك نوع وسايل الكترونيكي اعم از دستگاه پخش موسيقي، تلفن همراه و رايانه هستند.

بيشتر كودكان نيز در سنين پايين تر به سمت استفاده از دستگاه‌هاي الكترونيكي روي مي‌آورند.

محققان نيز اعلام كردند كه استفاده از رايانه براي كودكان بي‌ضرر است اما بايد تحت كنترل والدين باشد.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …