تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های جدید پزشکی۵۰ میلیارد تومان به بیمارستانهای دولتی ضرر زد

معاون پارلمانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های جدید پزشکی از سوی دولت بیمارستانهای دولتی را در سه ماه اول سال با بیش از ۵۰ میلیارد تومان ضرر مواجه کرده است.

حسن امین لو ریا ،افزود: تعرفه‌های جدید پزشکی شامل تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی بیش از دو هفته است که از سوی گروه کارشناسی تعیین شده و با امضای وزیر بهداشت، رفاه و رئیس سازمان مدیریت برای تایید و ابلاغ نهایی به دولت ارسال شده است ولی هنوز ابلاغ نشده است.
وی ادامه داد:‌ به طور کلی حدود دو سوم درآمد بیمارستانهای دولتی از درآمد اختصاصی تامین می‌شود که این درآمد از محل دریافت هزینه خدمات از بیمه ها و مردم وصول می‌شود اما با توجه به اینکه هنوز تعرفه‌های خدمات جدید ابلاغ نشده است، بیمه‌ها همچنان بر مبنای تعرفه‌های سال گذشته این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند که زیان بیمارستانها را در پی دارد.
وی گفت: بیمارستانهای دولتی در سراسر کشور به طور متوسط ماهانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی دارند و با توجه به اینکه تعرفه‌های دولتی حدود ۱۸درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است بنابراین در مجموع این بیمارستانها هر ماه حدود ۱۸ میلیارد تومان ضرر ناشی از ابلاغ نشدن تعرفه‌های جدید را متحمل می‌شوند.
امین لو افزود: ۹۰ درصد این درآمد را بیمه‌ها با پرداخت هزینه‌های بستری خدمات درمانی مردم پرداخت می‌کنند و ۱۰درصد دیگر را مردم به صورت فرانشیز خودشان می‌پردازند بنابراین اگر چه بر اساس قانون، بیمه‌ها مابه التفاوت حقوق بیمارستانها را پس از ابلاغ تعرفه‌ها از اول سال و البته با تاخیر پرداخت می‌کنند اما ۱۰درصد فرانشیز را که مردم پرداخت می‌کنند دیگر قابل وصول نیست.
وی گفت: بنابراین از مجموع ۵۰ میلیارد تومان زیان بیمارستانها حدود ۴۵ میلیارد تومان بعدا و با تاخیری که زیانهای زیادی در پی دارد از سوی بیمه‌ها پرداخت می‌شود اما حدود ۵ میلیارد تومان از این مبلغ هرگز به بیمارستانها و مراکز درمانی بر نمی‌گردد و ضرری جبران ناپذیر است که به علت تاخیر در ابلاغ تعرفه های پزشکی به وجود آمده است.
معاون وزیر بهداشت اضافه کرد:‌ سال گذشته تعرفه‌های پزشکی اواخر اردیبشهت ماه ابلاغ شد ولی امسال تاخیر بیشتری دارد که امیدواریم دولت هر چه زودتر با ابلاغ تعرفه‌های جدید از ضرر بیشتر بیمارستانها جلوگیری کند و البته بیمه‌ها نیز به موقع حقوق معوقه بیمارستانها را پرداخت کنند

همچنین بررسی کنید

هسته‌های گزینش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران آمادگی خود را برای استخدام ۲۰ هزار پرستاراعلام کردند

اعلام آمادگی هسته‌های گزینش وزارت بهداشت ایران برای استخدام ۲۰ هزار پرستار در پی انتشار …

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای ۲۷ و ۲۸ خردادماه سال ۱۳۸۹ در۵۱ رشته و۲۴ شهر برگزار می شود

رقابت ۴۹ هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد  گروه های پزشکی کشور ایران . رئیس …