خانه / اخبار پرستاری / بكارگيري پرستاران در طرح پزشك خانواده و افزايش دو برابري سرانه درمان روستائيان ***امتيازهاي جديد براي پزشكان حاضر در طرح پزشك خانواده

بكارگيري پرستاران در طرح پزشك خانواده و افزايش دو برابري سرانه درمان روستائيان ***امتيازهاي جديد براي پزشكان حاضر در طرح پزشك خانواده

رئيس مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت از امتيازهاي جديد براي پزشكان حاضر در طرح پزشك خانواده در روستاها، بكارگيري پرستاران در طرح پزشك خانواده و افزايش دو برابري سرانه درمان روستائيان خبر داد.

غلامرضا حيدري در گفت و گو با خبرنگاران افزود:با توجه به توافق جديد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بر اساس بودجه 500 ميليارد توماني طرح پزشك خانواده سرانه خدمات بهداشتي و درماني در طرح پزشك خانواده براي هر فرد داراي دفترچه بيمه روستايي از حدود 6500 تومان به 11هزار تومان افزايش يافته است كه اين امر نقش مهمي در بهبود كيفيت خدمات در اين طرح و عمق بخشيدن به اجراي طرح پزشك خانواده دارد.
رئيس مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت توضيح داد: سرانه خدمات بهداشتي درماني به روستائيان در طرح پزشك خانواده سال گذشته بين 6200 تا 7200 تومان متغير بود كه امسال به 11هزار تومان افزايش يافت، اين اعتباري است كه براي خدمات سطح اول پزشك خانواده شامل خدمات پزشكي اوليه، دارو، خدمات مامايي و راديولوژي روستائيان در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد:‌ علاوه بر آن از امسال قرار است كه علاوه بر سازمان بيمه خدمات درماني ساير بيمه ها هم در طرح پزشك خانواده شركت كنند و سازمان بيمه خدمات درماني بابت خدمات به روستائياني كه تحت پوشش ساير بيمه ها هستند 30 درصد هزينه را پرداخت مي‌كند كه اضافه بر اعتبارات اين بيمه هاست.
حيدري گفت: بر اساس توافق جديدي كه براي اجراي كاملتر طرح پزشك خانواده شده است قرار است امسال پرستاران نيز وارد طرح پزشك خانواده شوند و در مناطقي كه نياز هست پرستاران نيز جزء تيم سلامت در طرح پزشك خانواده حاضر باشند.
وي افزود: امتياز بسيار خوبي نيز براي تشويق پزشكان براي حضور در مناطق بسيار دور افتاده در نظر گرفته شده كه به عنوان طرح اقماري معروف شده است در اين طرح كه اجرايي شده است پزشكان مي‌توانند 15 روز در محل روستا خدمت رساني كنند و 15 روز به شهر برگردند و استراحت كنند و در مدت مرخصي آنها پزشك ديگري فعاليت مي‌كند و هر دو اين پزشكان از حقوق كامل برخوردار مي شوند.
رئيس مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت اضافه كرد: حقوق دريافتي پزشكان خانواده در روستاها از 800 هزار تومان تا يك ميليون و 800 هزار تومان در مناطق محروم متغير است و پزشكان شاغل در طرح اقماري حقوق كامل دريافت مي‌كنند.
حيدري گفت: علاوه بر روستاها شهرهاي زير 20 هزار نفر نيز كه حدود شش ميليون نفر از جمعيت كشور را در خود جاي داده‌اند نيز امسال بايد تحت شمول طرح پزشك خانواده قرار بگيرند كه قرار است ارائه خدمات در اين مناطق از طريق شبكه بهداشتي، درماني و توسط پزشكان مستقر در اين مراكز انجام شود.
وي اضافه كرد: بر اساس طرح پزشك خانواده هر پزشك بايد به جمعيتي حدود 4 هزار نفر همه انواع خدمات اوليه مرتبط با سلامت را ارائه كند اما از امسال قرار است سقف افراد تحت پوشش اين پزشكان به 6 هزار نفر افزايش يابد و به ازاي دو هزار نفر اضافه‌اي كه خدمات رساني مي شود، 25 درصد به حقوق دريافتي آنها اضافه شود.
رئيس مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت گفت: مقدمات اجراي سطح دوم و سوم طرح پزشك خانواده كه شامل ارجاع بيماران به متخصصان و نيز خدمات بستري به روستائيان مي‌شود نيز فراهم شده و قرار است خدمات نظام ارجاع با اولويت مراكز دولتي ارائه شود. حيدري افزود: براي جذب پزشكان متخصص در بيمارستانهاي شهرهاي كوچك نيز قرار است تفاهمنامه‌اي با سازمان بيمه خدمات درماني منعقد شود تا اين پزشكان از مزاياي خوبي برخوردار شوند.
وي گفت:‌ طي يكي دو هفته آينده ليست اين بيمارستانها و نياز آنها به پزشكان متخصص براي انعقاد اين قرارداد به سازمان بيمه خدمات درماني ارائه مي شود تا بر اساس آن مزاياي جديد براي جذب پزشكان متخصص در نظام ارجاع تعيين شود زيرا قرار است پزشكان متخصصي كه به اين مراكز مي روند حقوقهاي ثابت دريافت كنند حتي اگر هيچ مريضي نداشته باشند.
رئيس مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت افزود: در زمان حاضر حدود 7 هزار پزشك تحت عنوان طرح پزشك خانواده در روستاها مستقر شده‌اند و حدود 90 درصد روستاهاي كشور تحت پوشش اين طرح درآمده‌اند

همچنین بررسی کنید

رژیم غذایی پرچرب موجب پیشرفت سرطان پروستات شود

بنابه گفته محققان موسسه بهداشت و سلامت دانشگاه مک‌گیل در کانادا، مصرف رژیم غذایی پرچرب …

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …