بکارگیری پرستاران در طرح پزشک خانواده و افزایش دو برابری سرانه درمان روستائیان ***امتیازهای جدید برای پزشکان حاضر در طرح پزشک خانواده

رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت از امتیازهای جدید برای پزشکان حاضر در طرح پزشک خانواده در روستاها، بکارگیری پرستاران در طرح پزشک خانواده و افزایش دو برابری سرانه درمان روستائیان خبر داد.

غلامرضا حیدری در گفت و گو با خبرنگاران افزود:با توجه به توافق جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بر اساس بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی طرح پزشک خانواده سرانه خدمات بهداشتی و درمانی در طرح پزشک خانواده برای هر فرد دارای دفترچه بیمه روستایی از حدود ۶۵۰۰ تومان به ۱۱هزار تومان افزایش یافته است که این امر نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات در این طرح و عمق بخشیدن به اجرای طرح پزشک خانواده دارد.
رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت توضیح داد: سرانه خدمات بهداشتی درمانی به روستائیان در طرح پزشک خانواده سال گذشته بین ۶۲۰۰ تا ۷۲۰۰ تومان متغیر بود که امسال به ۱۱هزار تومان افزایش یافت، این اعتباری است که برای خدمات سطح اول پزشک خانواده شامل خدمات پزشکی اولیه، دارو، خدمات مامایی و رادیولوژی روستائیان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد:‌ علاوه بر آن از امسال قرار است که علاوه بر سازمان بیمه خدمات درمانی سایر بیمه ها هم در طرح پزشک خانواده شرکت کنند و سازمان بیمه خدمات درمانی بابت خدمات به روستائیانی که تحت پوشش سایر بیمه ها هستند ۳۰ درصد هزینه را پرداخت می‌کند که اضافه بر اعتبارات این بیمه هاست.
حیدری گفت: بر اساس توافق جدیدی که برای اجرای کاملتر طرح پزشک خانواده شده است قرار است امسال پرستاران نیز وارد طرح پزشک خانواده شوند و در مناطقی که نیاز هست پرستاران نیز جزء تیم سلامت در طرح پزشک خانواده حاضر باشند.
وی افزود: امتیاز بسیار خوبی نیز برای تشویق پزشکان برای حضور در مناطق بسیار دور افتاده در نظر گرفته شده که به عنوان طرح اقماری معروف شده است در این طرح که اجرایی شده است پزشکان می‌توانند ۱۵ روز در محل روستا خدمت رسانی کنند و ۱۵ روز به شهر برگردند و استراحت کنند و در مدت مرخصی آنها پزشک دیگری فعالیت می‌کند و هر دو این پزشکان از حقوق کامل برخوردار می شوند.
رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت اضافه کرد: حقوق دریافتی پزشکان خانواده در روستاها از ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در مناطق محروم متغیر است و پزشکان شاغل در طرح اقماری حقوق کامل دریافت می‌کنند.
حیدری گفت: علاوه بر روستاها شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز که حدود شش میلیون نفر از جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند نیز امسال باید تحت شمول طرح پزشک خانواده قرار بگیرند که قرار است ارائه خدمات در این مناطق از طریق شبکه بهداشتی، درمانی و توسط پزشکان مستقر در این مراکز انجام شود.
وی اضافه کرد: بر اساس طرح پزشک خانواده هر پزشک باید به جمعیتی حدود ۴ هزار نفر همه انواع خدمات اولیه مرتبط با سلامت را ارائه کند اما از امسال قرار است سقف افراد تحت پوشش این پزشکان به ۶ هزار نفر افزایش یابد و به ازای دو هزار نفر اضافه‌ای که خدمات رسانی می شود، ۲۵ درصد به حقوق دریافتی آنها اضافه شود.
رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت گفت: مقدمات اجرای سطح دوم و سوم طرح پزشک خانواده که شامل ارجاع بیماران به متخصصان و نیز خدمات بستری به روستائیان می‌شود نیز فراهم شده و قرار است خدمات نظام ارجاع با اولویت مراکز دولتی ارائه شود. حیدری افزود: برای جذب پزشکان متخصص در بیمارستانهای شهرهای کوچک نیز قرار است تفاهمنامه‌ای با سازمان بیمه خدمات درمانی منعقد شود تا این پزشکان از مزایای خوبی برخوردار شوند.
وی گفت:‌ طی یکی دو هفته آینده لیست این بیمارستانها و نیاز آنها به پزشکان متخصص برای انعقاد این قرارداد به سازمان بیمه خدمات درمانی ارائه می شود تا بر اساس آن مزایای جدید برای جذب پزشکان متخصص در نظام ارجاع تعیین شود زیرا قرار است پزشکان متخصصی که به این مراکز می روند حقوقهای ثابت دریافت کنند حتی اگر هیچ مریضی نداشته باشند.
رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت افزود: در زمان حاضر حدود ۷ هزار پزشک تحت عنوان طرح پزشک خانواده در روستاها مستقر شده‌اند و حدود ۹۰ درصد روستاهای کشور تحت پوشش این طرح درآمده‌اند

همچنین بررسی کنید

رژیم غذایی پرچرب موجب پیشرفت سرطان پروستات شود

بنابه گفته محققان موسسه بهداشت و سلامت دانشگاه مک‌گیل در کانادا، مصرف رژیم غذایی پرچرب …

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …