خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪Care‬ ‪ “Diabetes‬: نشانه‌هاي افسردگي در كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت نوع اول شايع است.

مجله “‪Care‬ ‪ “Diabetes‬: نشانه‌هاي افسردگي در كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت نوع اول شايع است.

دكتر “لوري ام.بي. لافل” و همكارانش از دانشكده پزشكي “هاروارد” در “بوستون” در اين مطالعه ‪ ۱۴۵‬نوجوان را كه بطور متوسط مدت هشت سال به ديابت مبتلا بودند و همچنين والدين آنها را مورد بررسي قرار دادند.

محققان براي ارزيابي نشانه‌هاي افسردگي از پرسشنامه‌هاي ‪ ۲۷‬سوالي استفاده كردند. اين پرسشنامه‌ها را كودكان و والدين آنها پر كردند.

محققان همچنين از پرسشنامه‌هاي ديگري براي سنجش اختلافات خانوادگي مرتبط با مديريت ديابت ، ارزيابي واكنش‌هاي عاطفي نسبت به ميزان بالا و پايين گلوكز خون كودكان استفاده كردند.

گروه لافل در اين مطالعه دريافتند ‪ ۱۵/۲‬درصد نوجوانان ديابتي علايم افسردگي داشتند كه با كنترل ضعيف‌تر سطح قند خون نيز در ارتباط بود.

محققان مي‌گويند ميزان بالاي اختلافات خانوادگي مرتبط با ديابت كه والدين و يا كودكان گزارش داده بودند با ميزان بالاتر افسردگي ارتباط داشت.

محققان افزودند، براي بهبود مديريت ديابت در كودكان، پزشكان بايد به وضع عاطفي كودكان ديابتي و موقعيت خانوادگي آنها توجه دقيق داشته باشند.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ژوئن ‪ ،۲۰۰۶‬مجله “‪Care‬ ‪ “Diabetes‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …