مجله “‪Care‬ ‪ “Diabetes‬: نشانه‌های افسردگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع اول شایع است.

دکتر “لوری ام.بی. لافل” و همکارانش از دانشکده پزشکی “هاروارد” در “بوستون” در این مطالعه ‪ ۱۴۵‬نوجوان را که بطور متوسط مدت هشت سال به دیابت مبتلا بودند و همچنین والدین آنها را مورد بررسی قرار دادند.

محققان برای ارزیابی نشانه‌های افسردگی از پرسشنامه‌های ‪ ۲۷‬سوالی استفاده کردند. این پرسشنامه‌ها را کودکان و والدین آنها پر کردند.

محققان همچنین از پرسشنامه‌های دیگری برای سنجش اختلافات خانوادگی مرتبط با مدیریت دیابت ، ارزیابی واکنش‌های عاطفی نسبت به میزان بالا و پایین گلوکز خون کودکان استفاده کردند.

گروه لافل در این مطالعه دریافتند ‪ ۱۵/۲‬درصد نوجوانان دیابتی علایم افسردگی داشتند که با کنترل ضعیف‌تر سطح قند خون نیز در ارتباط بود.

محققان می‌گویند میزان بالای اختلافات خانوادگی مرتبط با دیابت که والدین و یا کودکان گزارش داده بودند با میزان بالاتر افسردگی ارتباط داشت.

محققان افزودند، برای بهبود مدیریت دیابت در کودکان، پزشکان باید به وضع عاطفی کودکان دیابتی و موقعیت خانوادگی آنها توجه دقیق داشته باشند.

مشروح این مطالعه را می‌توانید در شماره ژوئن ‪ ،۲۰۰۶‬مجله “‪Care‬ ‪ “Diabetes‬بخوانید.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …